EKONOMİ

TÜRKİYE, PANDEMİDE HALKINA EN AZ DESTEK VEREN ÜLKE Mİ EN FAZLA DESTEK VEREN ÜLKE Mİ?

“Destek şirketlere”

IMF: KOVİD-19 KOBİ’LERDE İFLAS DALGASINI TETİKLEYEBİLİR

Uluslararası Para Fonu (IMF), kurumsal pazar gücünün son yıllarda arttığını belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı krizin küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki iflas dalgasını tetiklemesi sonucu hakim firmaların gücünün daha da artacağı uyarısında bulundu.

IMF’NİN “YÜKSELEN KURUMSAL PAZAR GÜCÜ: ORTAYA ÇIKAN POLİTİKA SORUNLARI” BAŞLIKLI ARAŞTIRMA RAPORU

IMF’nin yeni raporu:

“Küçük ve orta ölçekli işletmelerde Kovid-19 salgınının tetiklediği iflas dalgasını kurumsal pazar gücünü daha da arttırabilir..

Gelişmiş ekonomilerde 1980’lerin başından bu yana halka açık şirketler arasında pazar gücü önemli ölçüde arttı. Pazar gücü küçük bir şirket grubu arasında yoğunlaştı ve bu iş dinamizminde düşüşü beraberinde getirdi.. 

Kurumsal pazar gücü, son yıllarda artmış ve salgının tetiklediği iflas dalgasının bir sonucu olarak muhtemelen daha da artacaktır ancak bu artışın nedenleri ve politika sonuçları henüz tam olarak anlaşılmamıştır..

Bu durum orta vadeli büyüme, yatırım ve inovasyonu engelleyebilir. Bu konunun nasıl çözüleceği ve ele alınacağı tartışılıyor..

Teknoloji ve ilaç sektörlerinde kurumsal pazar gücündeki artış daha keskin.”

AA, IMF RAPORUNDAN AKTARDI

“Türkiye likit destekle devleri geride bıraktı”

Anadolu Ajansı’nın IMF Mali İzleme Raporu’ndan aktardığı bilgiye göre, salgın sürecinde Türkiye, G20’nin yükselen ekonomileri arasında GSYH’sine oranla en fazla likidite desteği sağlayan ülke oldu

Anadolu Ajansı, IMF raporuna dayandırdığı haberinde: “Türkiye likit destekle devleri geride bıraktı” derken, Doğruluk Payı; Türkiye’nin vatandaşlarına en az yardım yapan ülkeler arasında olduğunu teyit etmişti ..

Gelişmiş ekonomiler Kovid-19 salgınının yayılımını kontrol altına almaya çalışırken, gelişmekte olan ülkeler de insan hayatı, toplumsal bütünlük ve ekonomilerine yönelik daha önce görülmemiş bir tehditle karşı karşıya kaldı.

Dünyanın dört bir yanında etkili olan salgın nedeniyle hükümetler, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla karantina önlemleri uygulamak zorunda kaldı ve ekonomik hayatta kısıtlamalara gitti.

“Türkiye’nin salgınla etkin mücadelesi dikkati çekti”

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF), Mali İzleme Raporu’nun Nisan 2021 sayısına göre, salgın sürecinde vatandaşlarına enfazla destek veren ülkeler sıralamasında gelişmiş ekonomilerle kıyaslandığında alt sıralarda yeralan Türkiye’nin, likidite desteklerinde ise G20 yükselen piyasalar sınıfında yeralan ülkeler arasında ise lider pozisyonda olması dikkati çekiyor.

IMF raporunda salgın süresince milli gelirin yüzde 9,4’ü oranında  likitdestek  sağladığı belirtilen Türkiye, aynı kategoride değerlendirildiği Çin, Brezilya, Hindistan, Güney Afrika gibi ülkeleri geride bıraktı..

Türkiye’ye enfazla yaklaşabilen ülke yüzde 6,2 ile Brezilya oldu. Rusya ve Çin ise bu alanda yüzde 1,5 ve yüzde 1,3 ile sıralandı..

Türkiye’de ayrıca, Kredi Garanti Fonu kapsamında sağlanan kredilerin milli gelire oranı yüzde 6,4’ü buldu.

“Türkiye’nin çok fazla mali manevra alanı var”

Türkiye’nin G-20 ülkeleri içerisinde salgın sürecinde verilen mali destekle ilk sırada yeralması!

Merkezi Londra’da bulunan Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash:

“Bu Türkiye’nin mali borcunun Gayri Safi Yurtiçi Hasılasına (GSYH) oranla düşük olması nedeniyle Kovid-19 desteklerinde çok fazla mali manevra alanına sahip olduğunun altını çizmektedir.”

Uluslararası finans piyasalarında yakından tanınan yatırımcı, piyasa uzmanı ve Singapur merkezli finans şirketi Beeland Interests’in Yöneticisi Amerikalı Jim Rogers:

“ABD, Japonya ve İngiltere’nin yaptığı gibi Türkiye vatandaşlarını felaketten (salgının yarattığı ekonomik koşullardan) korumak için çok fazla şey yaptı. Türkiye (mali desteklerde) çoğu ülkeden çok daha fazlasını yaptı.”

aarapor.jpg
Tablo: Anadolu Ajansı/ cafemedyam

SAĞLANAN LİKİDİTE DESTEKLERİ

IMF’nin raporuna göre , Türkiye’nin sağladığı likidite destekleri, öz sermeye takviyesi, krediler, varlık alımı veya borç üstlenimi, garantiler ve borç ertelemesi gibi yarımali nitelikteki işlemleri kapsadı.?

Bu kapsamda:

*Türkiye Varlık Fonu (TVF), Kovid-19’dan etkilenen firmalara sermaye desteğiyle görevlendirildi..

*Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, nakit akışları salgından olumsuz etkilenen firmaların anapara ve faiz ödemelerini en az 3 ay erteledi ve yeniden finansman sağladı.

*Salgın süresince kamu bankaları öncülüğünde, kredi kartı kredileri için geri ödeme sürelerinin uzatılması, düşük gelirli haneler için düşük faizli kredi paketleri, esnafların nisan, mayıs ve haziran geri ödemelerinin cezasız ertelenmesi, esnaflar için yeni düşükfaizli krediler ve daha uzun geri ödeme süreli kredi kartları sağlanması, istihdamını koruyan firmalara kredi paketleri sunulması gibi olanaklar getirildi..

*Kamu bankaları ayrıca geçen yıl 1 Haziran’da konutalımları ve tüketici harcamaları için yeni bireysel kredi kampanyaları başlattı. Çiftçilerin vadesi dolacak kredileri de 6ay ertelendi..

*Ekonomik İstikrar Kalkanı destek paketi kapsamında, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefalet limitiyle kullandırılan krediler için Hazine desteği 25milyar liradan 50milyar liraya yükseltildi..

 Hazinenin borcu

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’nin 31 Aralık 2020 itibarıyla brüt dışborç stoku 450 milyar dolar oldu. Stokun milli gelire oranı yüzde62,8 olarak hesaplandı..

Türkiye’nin net dışborç stoku da aynı dönemde 268,9milyar dolar olarak belirlendi. Stokun milli gelire oranı yüzde 37,5 olarak kayıtlara geçti

Hazine garantili dışborç stoku ise 14,8 milyar dolar oldu. Kamu net borç stoku bu dönemde 967,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Stokun milli gelire oranı yüzde19,2 olarak belirlendi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku, 1 trilyon 994,4 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı ise yüzde 39,5 olarak hesaplandı.

TÜRKİYE, PANDEMİDE HALKINA EN AZ DESTEK VEREN ÜLKE Mİ EN FAZLA DESTEK VEREN ÜLKE Mİ?

Anadolu Ajansı’nın atıf yaptığı IMF’nin, ülkelerin GSYH’lerine göre pandemi destek ve harcamalarının oranlarına ilişkin raporuna dayandırılan birhaberde:

Türkiye’nin yüzde 1,9oran ile vatandaşlarına en az yardımı yapan ülkeler arasında yer aldığı belirtilmişti..

Ocak 2020’den Mart 2021’e kadar hükümetlerin duyurduğu ekonomik ve sağlık yatırımları, harcamaları ve yardımları baz alarak, hangi ülkenin halkına ne oranda destek verdiği bilgisine yer verilen raporda yapılan haritalandırmada, ülkelerin GSYH bütçelerine göre harcama oranları, yüzde 10+,  yüzde 7,5-10, yüzde 5-10, yüzde 2,5-5 ve yüzde 2,5 altı olarak sıralanmış ve Türkiye, en düşük destek veren yüzde 2,5 grubunda yer almıştı.

“Destek şirketlere”

Benzer ekonomik çaptaki ülkelerin aksine, ülke ekonomilerinin, likidite, garanti desteği oranlarında ise Türkiye başı çekiyor..

GSYH’nin yüzde 6,4’ü kadar garanti sağlayan Türkiye’de, sağlık sektörüne ayrılan oran yüzde 0,3, yurttaşa sağlanan destek ise yüzde 0,4.

dogru.jpg
Fotoğraf: dogrulukpayi.com / cafemedyam

Doğruluk Payı, Türkiye’nin pandemide vatandaşına en az doğrudan yardım yapan ülkeler arasında olduğu iddiasını teyit etmişti .

Öte yandan “Doğruluk Payı” platformu da geçtiğimiz şubat ayında “Türkiye’nin milli gelirinin %2,5’i ile vatandaşlarına en az yardım yapan ülkeler kategorisinde olduğu” iddiasını incelemiş ve doğru olduğunu takipçileri ile paylaşmıştı.

FARUK BİLDİRİCİ: “AA’NIN ‘IMF RAPORU’ HABERİ, SOMUT BİR DEZENFORMASYON VE ÇARPITMA OPERASYONUDUR”

AA’nın IMF raporunu çarpıttığını vurgulayan Bildirici, “Artık bunu etik bir gazetecilik olarak nitelendirmek mümkün değil” dedi

Kolaj: Independent Türkçe/ cafemedyam

Anadolu Ajansı, IMF raporuna dayandırdığı haberinde “Türkiye likit destekle devleri geride bıraktı” derken, Doğruluk Payı Türkiye’nin vatandaşlarına enaz yardım yapan ülkeler arasında olduğunu teyit etmişti ..

“AA’dan IMF raporu çarpıtması”

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici:

“Anadolu Ajansı’nın (AA) IMF Mali İzleme Raporu’ndan aktardığı “Türkiye’nin  GSYH’sine oranla en fazla likidite desteği sağlayan ülke olduğu” haberi, hükümete yakın olan medya kuruluşlarında da haber oldu..

IMF raporunu AA’dan daha önce başka medya kuruluşları haberleştirdiği ve söylenenin aksine Türkiye’nin en az destek olan ülkelerden olduğu belirtildi..

“İlgili verileri görmezden gelmiş”

Doç. Dr. Aziz Çelik’in Birgün gazetesindeki köşe yazısına da atıfta bulunan Bildirici:

“Doç. Dr. Çelik’in yazısı, AnadoluAjansı’nın haberindeki çarpıtmayı açıkça gözler önüne seriyor. Ben de raporu inceledim.. Gerçekten de AnadoluAjansı, IMF raporundaki vatandaşlara doğrudan yapılan nakit desteklerle ilgili verileri görmezden gelmiş..

Hatta en sondaki Meksika GSYH’sinin 0.7’sioranında, Mısır 1.6 oranında doğrudan ve nakit destek verirken, Türkiye’nin vatandaşına doğrudan ve nakit desteği yüzde 1,9oranında kalmış..

Bu oran gelişmiş ekonomilerde yüzde16,42 iken, gelişmekte olan ekonomilerde yüzde4, düşük gelirli ülkelerde yüzde 1,6. Pakistan’da bu destek yüzde 2, Gürcistan’da 6,1, Rusya’da 4,3.. 

Anadolu Ajansı, sadece rapordaki borç erteleme, kredi ve bankalara nakdi destekten oluşan likit destek verilerini haber yapmış..

Hatta bu verileri yazarken de Türkiye’den daha fazla likit yardım yapan ülkelerle ilgili de bilgivermemiş haberde. Vatandaşa desteği gösteren asıl veride bunlar oysa..

Türkiye’nin likit destek oranına gelince, o da yüzde 9,4. Doğru, bu oran, S. Arabistan, Rusya, Hindistan, Brezilya gibi ülkelere göre yüksek. Ama bırakın ABD, İngiltere, Fransa gibi gelişmiş ekonomileri, Kore, İspanya gibi ülkelerden daha geride.

“Bu somut bir dezenformasyon ve çarpıtma operasyonu”

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici:

“Anadolu Ajansı, IMF raporuyla ilgili olarak Türkiye’de beş gün önce yayımlanan ‘Türkiye, pandemide halkına en az destek veren ülkeler arasında’ haberlerini yok saydı..

IMF raporunun vatandaşlara nakit destekle ilgili bölümünü de görmezden gelip sadece likit destek verilerini, onun da bir kısmını haber yapmış. Türkiye’nin vatandaşına en az doğrudan ve nakdi destek veren ülkelerden biri olduğu saptaması yapan IMF raporunu, “Vatandaşına en fazla desteği Türkiye verdi” haline getirmiş. Raporu bile isteye çarpıtmış. İktidar medyası da alıp aynen kullanmış. Artık bunu etik bir gazetecilik olarak nitelendirmek mümkün değil. Bu somut bir dezenformasyon ve çarpıtma operasyonu. İnsanları kandırma ve iktidarın pandemi dönemindeki icraatlarını başarılı gösterme çabası.”

İLGİLİ HABER

Independent Türkçe, AA

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top