GENEL

OSMANLI DÖNEMİNDE “MÜZİK HARAMDIR” DİYENLER OLDU, BUNA KARŞI ÇIKANLARDA OLDU

Medreselerde olmasa da Osmanlı Enderun Mektebi’nde “Meşkhane” adlı müzik dersi vardı. Halife, klasik müzik dinleyip, çocuklarına ders aldırıp, orkestra kurdurdu….

İmam Gazali: “musiki/ semâ helaldir”

Erdoğan, “Cumhurbaşkanını Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik âlâsıdır” 

Kendini ‘Çetin Hoca’ olarak tanıtan kişi:

“Keyfi olarak kasten müzik dinlemesinde haramlık vardır. Ama gayrı ihtiyari mağazaya gidiyorsun, arabaya biniyorsun veya otobüse biniyorsun gücün de yetmiyor bunu kapatmaya. Orada keyfi olarak durmaman şartıyla yani, kendi isteğinle bu haramlık söz konusu olmadığından dolayı, fazilet sahibi olan Rab’bim, kişiyi kaldıramayacağı şeylerden sorumlu tutmaz. Sıkıntı kendi isteğinle bunu yapman! Çalgıdır, ilahidir, çalgılı nasheedler/ cihat marşları, aman ha aman! Ben derim ki, hiç böyle bir riski göze almaya gerek yok…'”

Müzik-çalgı üzerine Kur’an-ı Kerim’de ayet yok.


İlahiyatçı Prof. Süleyman Uludağ:

“Kur’an’da müziğin yasaklandığına ilişkin altı ayet, yasaklanmadığına ilişkin sekiz ayet bulursunuz!”

Hz. Muhammet’in müziğin kullanımını destekleyen sünneti var…

Hz. Ayşe:

“Resulullah, benim yanımda iki cariye türküler söylerken çıkageldi. Derken (babam) Hz. Ebû Bekir girdi. Derhal beni azarladı ve:’Resulullah’ın hane-i saadetlerinde şeytan çalgısı ha!’ dedi. Bunun üzerine Resulullah, ona yönelip: ‘Bırak onları (söylesinler)’ buyurdu.

-“Nikâhı def çalarak ilan ediniz.” (İbn Mace, I, 611; Tirmizi, III, 398)

Bugünlerde…

Hz. Muhammet ve Hz. Ayşe, ilk cami Mescid-i Nebi’de raks eden  Habeşlileri seyretmedi mi?

-Allah’ın peygamberi Hz. Davut, çalgı yapmadı mı?

Allah’ın mukaddes kitapları Tevrat-İncil müzik ile ilgili neler neler yazıyor?

Sahi…

‘Semah’ı, ‘Mevlit’i, Tekke müziği/tasavvufu hepsini yasaklayalım mı?

Farabi’den İbn-i Sina’ya bütün müzik yazılarını yasaklayalım mı?

Gazneliler’den Selçuklu’ya, Türk tarihinde (cuma salatı, bayram salatı, kurban bayramı salatı, salat-ı ümmiye, sürmesi, miraciye, mahfil,
cenaze salatı, tevşih, münacaat, tekbir, temcit, tehlil gibi) ilk “cami müziği” örneklerini yasaklayalım mı?

Osmanlı döneminde Şeyhülislam Ebussuut’tan Kadızade Birgivi’ye kadar “müzik haramdır” diye Fetvalar verildi…

Ancak buna karşı çıkanlar da olmadı değil.

İsmail Ankaravi:

“Allah’ın yardımı ve inayetiyle biz deriz ki, bu fetva batıldır, çürüktür. O fetvaya göre İmam Şafi, Sühreverdi, Kaşani, Ebu Talip Mekki ve Hz. Mevlana gibi sultanları kâfir saymak icap eder. Çünkü bunlar raks ve semâyı caiz görüp ibadet ve fazilet addetmişlerdir. “

İmam Gazali:

“musiki/ semâ helaldir” Ahmet Say: ” Anadolu’da bilinen ilk tasavvuf müziği bestecisi  Mevlana’nın oğlu Sultan Veled dir.” 

Dinsel müziğin ilk bestecisi  Hacı Bayram Veli idi.

Koğacızade Şeyh Mehmet, Bezcizade Muhyiddin, Zakirbaşı Şaban Dede, Evliya Çelebi, Hafız Post, Itri, Nayi Osman Dede, İsmail Dede Efendi,
Halefizade Tahir, Yahya Nazım, Hafız Yusuf Çelebi,İbrahim Ağa, Şeyh Mehmet Tului, Çalakzade Şeyh Mustafa, ,Ali Nutki, Sadık Efendi gibi nice bestekârlar unutulabilir mi?

Osmanlı Enderun Mektebi’nde “Meşkhane” adlı müzik dersi vardı. Halife bile, klasik müzik dinleyip, çocuklarına ders aldırıp, orkestra kurdurdu….

İLGİLİ HABER

Kaynak

Soner Yalçın odatv.com

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top