EKONOMİ

GEMİCİLİK!

“Türkiye Denizcilik Sendikası’ndan verilerine göre Türkiye’de “gemi adam cüzdanı”na (sertifikasına) sahip 220 bin, buna karşın aktif çalışan sayısı 130 bin kişi.”

Türkiye dil sorununu çözebilirse gemicilik yeni bir istihdam kaynağına dönüşebilir mi?

“Türk denizcilerin önünü dalgalar değil, İngilizce bilmemek kesiyor”

“130 bin Türk gemiciden ancak 3 bini yabancı gemilerde çalışıyor.”

Türkiye’de 220 bin kişi “gemi adamı cüzdanı”na sahip. Aktif çalışan sayısı 130 bin.

Filipin, dil bilen gemicileri sayesinde her yıl milyarlarca dolar kazanırken, İngilizce yetersizliğinden dolayı ancak 3 bin Türk gemici, yabancı gemilerde görev yapıyor

Pandemi sürecinde dünya ticaretinin ayakta kalmasında kargo uçakları kadar denizcilik sektörü birinci derecede yol oynadı.

Kara ve havayolu ulaşımı artmış olsa bile dünya ticaretinin halen büyük bir bölümü denizyoluyla yapılıyor.

“Türk bayraklı gemi sayısı çok az”

Halihazırda 2 bin groston üstünde 319 Türk bayraklı gemi var. 

Türk armatörü olan ortalama 840 yabancı bayraklı gemi var. Türk bayraklı gemilerde genel personel Türkiyeli denizcilerden oluşuyor ama Türk bayraklı gemi sayısı çok az.

Fakat yabancı bayraklı gemi sahibi olup armatörü Türk olan gemilerde genellikle Türkiyeli personel çalışma sayısı düşük tutuluyor ve ağırlıklı olarak Azerbaycanlı, Gürcü, Ukraynalı personel çalıştırılıyor.

Türkiye Denizcilik Sendikası’ndan verilerine göre Türkiye’de “gemi adam cüzdanı”na (sertifikasına) sahip 220 bin, buna karşın aktif çalışan sayısı 130 bin kişi.

gemiciadam.jpg
Türk gemiciler dil sorunu nedeniyle yabancı gemilerde iş bulmakta zorlanıyor / Fotoğraf: incidenizcilik.com.tr / cafemedyam

Türkiye, gemici sayısında üçüncü iken gerilere düştü

Dünya genelinde gemilerde çalışan personellerin uyruklarına bakıldığında Türkiye, 2013 yılında üçüncü sırada iken Filipinler, Hindistan, Çin, Endonezya, Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerin gerisine düştü.

Özellikle Filipinli gemiciler, yabancı gemilerde çalışan gemi adamları sayesinde ülkesine büyük bir döviz girdisi sağlıyor. 

Batılıların zor bir iş olması nedeniyle gemicilikte tayfa olarak adlandırılan işleri daha az tercih etmeye başlamasıyla bu işlerde dünya genelinde adı sayılan ülkelerin vatandaşları daha fazla görülür oldu.

Yine Batılı tayfalara göre daha düşük ücret talep etmeleri Hindistan, Çin, Filipin’den gelen gemicilere talebi artırdı.

Buna karşılık Türk gemiciler, yabancı gemilerde pek iş bulamıyor.

Bunun en temel nedenini ise Türk denizcilerin pek azının yabancı dil bilmesi olarak açıklanıyor.

Türkiye Denizciler Sendikası Genel Başkanı İrfan Mete yaşanan bu sorunu doğruluyor.

2021-03-29 at 09.50.50.jpeg
Türkiye Denizciler Sendikası Genel Başkanı İrfan Mete / Fotoğraf: Independent Türkçe / cafemedyam

Türkiye Denizciler Sendikası Genel Başkanı İrfan Mete, Türk gemicilerin iş bulmada yaşadıkları sorunlara dair sorularımızı cevaplandırdı.

“Sahibi Türk olan gemilerin de yabancı personel istihdam etmesi Türk denizcilerin iş bulmasını zorlaştırıyor”

Gemi adam cüzdanına sahip 220 bin kişi olmasına karşın aktif çalışan sayısının 130 bin olmasının nedeni nedir?

İrfan Mete:

“Bakanlıktaki gemi adamı cüzdanına sahip kişi sayısının içerisinde balıkçılar, iç sularda çalışanlar, yat kaptanları, amatör denizci belgesi olanlar vardır. Bu sayının içerisinde yer alan herkes gemide çalışma yeterliliklerine sahip değildir. Deniz ticaretinde belirli süreli hizmet sözleşmesi ile dönüşümlü olarak çalışılır. Bu yüzden aynı anda herkes aktif sigortalı olarak görünmüyor. Bunun dışında denizcilik zor bir meslek olduğu için sektörde çalışmaya başladıktan bir süre sonra deniz yerine karada çalışmayı tercih edenler var. Genelde zabitan sınıfı denizcilik şirketlerinde makine güverte hizmetleri, işletme müdürü, personel müdürü, DPA gibi görevlerde çalışmaktadır. Aktif olarak çalışan ve tam yeterliliklere sahip olan 40-50 bin denizci vardır. Sayı farkının olmasının bir nedeni de son dönemde Türk sahipli yabancı bayraklı gemilerde yabancı personel istihdam ettikleri için Türk denizcilerin iş bulmakta zorlanmasıdır.”

incidenizcilik.jpeg
Gemicilik, zor ve yeri geldiğinde aileden uzun süre ayrı kalmayı gerektiren bir meslek / Fotoğraf: incidenizcilik.com.tr / cafemedyam

“130 bin denizcinin ancak 3 bini yabancı gemilerde görev almakta”

Yabancı dil bilen sayısının az olmasının Türk gemicilerin iş bulmasında sorun olduğu iddiası doğru mu?

İrfan Mete:

“Deniz dili bütün sular ve bayraklarda İngilizce’dir. Gemilerin Türk bayraklı ya da yabancı bayraklı olması fark etmeden konuşulan dil İngilizce’dir. Denizcilikte kuralları, sözleşmeleri anlamak ve kontrollerin yapılabilmesi için İngilizce bilmek elzemdir. Türkiye’de denizcilerin bilhassa tayfa düzeyinde olanların yabancı dil düzeyleri uluslararası şirketlerde çalışmak için yeterli değildir. Bundan dolayı 130 bin denizcinin ancak 3 bini yabancı sahipli yabancı bayraklı gemilerde görev almaktadır.”

Filipinli-Denizciler.jpg
Filipin’in yabancı gemilerde çalışan vatandaşlarından elde ettiği gelirin 10 milyar doları bulması bekleniyor / Fotoğraf: denizcilikbilgileri.com / cafemedyam

“Filipin’in gemicilerinden kazandığı paranın 10 milyar dolar olması bekleniyor”

Türkiye dil sorununu çözebilirse gemicilik yeni bir istihdam kaynağına dönüşebilir mi? Örneğin Filipin’in yabancı gemilerde çalışan gemicileri sayesinde büyük kazanç sağladığı iddia ediliyor. Benzer bir durumu Türkiye’de başarabilir mi?

İrfan Mete:

“Filipinlerde denizcilik ve denizci ihracı devlet desteği ile kurulan Denizaşırı istihdam Kurumu ile sağlanmaktadır. Gemi adamı istihdamını sağlamak içi 88 sayfalık bir yönetmelikleri bulunuyor. Filipinli denizciler 2018 yılında ülkelerine 6,14 milyar dolar döviz girdisi sağladılar bu rakamın bu sene için 10 milyar dolar olması bekleniyor. Devlet tarafından desteklenen denizci ihracı, turizmden sonra ikinci en büyük sektör. Denizci ihracına önem veriyorlar ve denizci eğitimlerini de buna göre şekillendirip denizci ihracını gerçekleştirebiliyorlar.”

mozart1.jpg
Nijerya açıklarında korsan saldırısına uğrayan Mozart adlı gemiden kaçırılan Türk gemiciler uzun pazarlıklar sonucu kurtarılmıştı / Fotoğraf: AA / cafemedyam

“Dil eğitimi en önemli sorun”

İrfan Mete:

“Bu durumun bir örneği de kendi filosu bile bulunmayan Gürcistan. En düşük seviyede gemi adamı cüzdanı alabilmek için 6 ay mesleki, 6 ay da İngilizce eğitimi olmak üzere bir senelik eğitim görüyorlar. Türkiye’deki denizcilik eğitiminde dil eğitimi ve mesleki eğitimin yeterli olmadığını görüyoruz. Türk denizciler yabancı firmalarda iş bulmakta zorlanıyorlar. Bunun çözümü için kurslardan ziyade denizcilik meslek liselerinin eğitim kalitesini iyileştirilmeli ve gemi adamı cüzdanının 45 günlük kurslarla değil denizcilik meslek liselerinden mezun olanlara verilmesi gerekmektedir. Türkiye’de 80 tane denizcilik eğitimi veren okul bulunuyor. Denizcilik eğitimi daha nitelikli hale getirilirse Türkiye, Filipinler gibi denizci ihracında aktif bir rol alabilir. Üç tarafı denizcilerle kaplı bir ülke olarak denizciliğe yeterli önem gösterilirse ve doğru projeler uygulanırsa Türk denizci ihracında başarılı olamamamız gibi bir seçenek kalmaz.”

gemiadambelgesi.jpg
Gemi adam belgesi almak tek başına iş bulmak için yeterli olmuyor / Fotoğraf: denizcilikbilgiler.net/ cafemedyam

“İş bulma garantisiyle ilan veren kurslar insanları dolandırıyor”

Çok sayıda gemici adam yetiştiren kurs açıldı. Bunlar ne kadar güvenli?

İrfan Mete:

“Açıldı evet, bu kurslardan daha çok iş bulma garantisi ile internet ilanı verenler insanları dolandırıyor. İnsanların araştırarak kurslara gidip bilgi alması, eğitimini bu kurslarda görmesi ve cüzdanını alması daha sağlıklı olur. İş bulma garantisi diye bir şey yoktur. İş bulma garantisi verenler insanların parasını alabilmek için kandırmaktadır. Bu kursların eğitim kalitesi de denetime tabi tutulmalıdır.”

“Gemicilerin en büyük sorunlarından biri de emeklilik imkanı olmaması”

Gemicilerin en önemli ve çözüm bekleyen diğer sorunları nedir?

İrfan Mete:

“Denizcilerin en büyük sorunları dil eğitiminin ve mesleki eğitimlerinin yetersiz kalması. Bir de 1 Ekim 2008 yılında denizciler için kaldırılan fiili hizmet süre zammı (yıpranma payı) haklarının tekrar iade edilmesi gerekiyor. Kurumsal birçok firma 50 yaşın üstünde personel istihdam etmiyorlar. 65 yaşında emekli olabilecek bir denizcinin 50 yaşından sonra iş bulma ihtimali olmamasından dolayı emeklilik imkanı olmaması ve Türk armatörlere bağlı filoların yüzde 80’in yabancı bayraklı olması ve yabancı bayrakta sigorta olmadığından sosyal sigorta sisteminde sıkıntı yaşıyorlar.”

gemiadamieğitimi.jpg
Bir denizcilik okulunda eğitim alan öğrenciler / Fotoğraf: denizhaber.net / cafemedyam

“Dil eğitimi artırılırsa Türk denizciler de Filipinliler gibi tercih edilir”

İrfan Mete:

“Denizcilik sektöründeki sorunların giderilebilmesi için ilk olarak yabancı bayrak ve yabancı personele kaçış nedenlerinin araştırılması gerekmektedir. İdare kaçışların önlenmesi için çözümler ve Türk bayrağa teşvikler getirmelidir. Denizcilik okullarındaki mesleki eğitim ve dil eğitiminin niteliğinin arttırılıp, kalifiye denizci yetiştirilirse Türk denizciler, dünya denizlerinde Filipinli denizciler gibi tercih edilir hale gelecektir. Türk denizci ihracı ülkemizdeki istihdam oranına katkı, ülkemize döviz girdisi sağlayacaktır. Üç tarafı denizlerle kaplı bir ülke olmamıza rağmen denizciliğe yeterli önem gösterilmemektedir. Bir Denizcilik Bakanlığı kurulması sektörel ve mesleki anlamda sorunları tespit etme ve çözme noktasında daha verimli olacaktır.”

İLGİLİ HABER

© The Independentturkish / Ali Kemal Erdem

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top