GENEL

BİLİM, BİR İNANÇ OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLDİĞİ İÇİN DİNLE GÜREŞ TUTMAZ

“Bir defa şunu bileceğiz: Kuran ateizmden bahsetmez. Müşrik ateist değildir. Medrese mollaları işte bunu bilmiyorlar. Ve bu son derece önemlidir. Kuran’dan bakarsanız, bırakın ateist olmasını müşrik deist bile değildir, müşrik teisttir. Çünkü şirk bir dindir.”

“Ateistler salgını fırsata çeviriyor”

Her derdin, her sorunun çaresinin Kuran’da olduğu iddialarının artık sona erdiğini anladılar.

Korona salgını İslamcılar için çok zararlı oldu: İnanç Borsaları dibe vurdu; kendilerine güvenleri yandı gitti, kül oldu. İstedikleri anda korona salgınının Kuran’daki yerini bulabilirlerdi ama derdi veren yüce Tanrı çaresini de göstermez miydi?

Müflis İslamcıların bu dönemdeki ruh halini ABD’li sinema oyuncusu Morgan Freeman şu cümlesi çok iyi özetlemektedir:

 “Şu an virüsün bulunduğu 179 ülkede 50 farklı tanrıdan yardım istendi. Hiçbiri dönüş yapmadı. Lakin bilim aşıyı bulunca herkes kendi tanrısına teşekkür edecek.” 

Lakin, bu teşekkürün dil alışkanlığı olduğunu çok iyi bilmekteler.

Bilim, bir inanç olduğunu çok iyi bildiği için dinle güreş tutmaz. Ancak dinciler, din esnafı ve simsarları güreşe heveslenirse, sonuçta tuş olurlar!

Hıristiyan ve Musevi dünyalarında din, bilimle barıştığı, artık kendi sınırları içinde hüküm sürdüğü ve sınır ihlalleri yapmadığı için, bu dinlerin din adamları bilime şükranlarını sunmaktalar.

Amma ve lakin, İslam dünyasında ve özellikle de bir Başyücelik saltanatında yaşamakta olan memlekette vaziyetin durumu çok karışık: Din simsarları, din taşeronları, din tüccarları, din faizcileri akıl ve bilinçlerini yitirmiş durumda sağa-sola saldırmaktalar. 

Bir Cumhuriyet kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı şaşkın durumda, ateistlerin Covid-19’u fırsata çevirdiğini ilan ediyor.

İktidar için her fırsattan yararlanan DİB, şimdi ateistlerin Covid-19’u fırsata çevirmesinden (!) şikâyet ediyor.

Aferin onlara! “Onlar” dediğim insanlar, aralarında ateistlerin de bulunduğu bilim dostları oluyor…

Manşetler:

*“Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüse ilişkin yaptığı değerlendirmede, ateistlerin pandemi sürecini ‘fırsata çevirmeye çalıştığını’ öne sürerken ‘virüsün kıyamet alameti olmadığını, virüsten ölenlerin şehit kabul edilmişse de bu gruba giren şehitlerin diğer Müslüman ölüler gibi muamele göreceğini’ ifade etti.

*Diyanet İşleri Başkanlığı, İslamın Salgın Hastalıklara Bakışı başlığıyla koronavirüs pandemisinin dinen nasıl ele alınacağını anlatan 13 soruluk broşür yayımladı. Diyanet koronavirüs salgınının kıyamet alameti olmadığını ancak ‘ilahi bir ikaz’ olduğunu belirterek ateistlerin pandemi sürecini ‘inançsızlıklarına gerekçe olarak kullanmaya çalıştığını’ savunarak ‘Bunu fırsata çevirmeye çalışanların ve inançsızlıklarına gerekçe üretme peşinde olanların her platformda görüldüğünü’ ileri sürdü. Diyanet, koronavirüsten ölenlerin şehit olduğunu, ancak diğer şehitler gibi muamele görmeyeceğini ifade etti.”

Yunus Suresi 99. ayet bak ne diyor Diyanet İşleri Başkanlığı:

 “Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündeki insanların hepsi toptan iman ederdi. Hal böyle iken, mümin olmaları için insanları sen mi zorlayacaksın!” (Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk meali)

Söyle, sen mi zorlayacaksın bre!

Hadi Yaşar Nuri Öztürk’e inanmadın ama senin Yunus Suresi çevirin de şöyle değil mi?

99. ayet: “Eğer rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi topluca iman ederdi. Hal böyleyken, mümin olsunlar diye sen tutup insanları zorlayacak mısın!”

100. ayet: “Allah’ın izni olmadıkça hiç kimsenin inanması mümkün değildir. O, akıllarını kullanmayanları inkâr bataklığında bırakır.”

Yaşar Nuri Öztürk’ün oğlu Mustafa Tahir Öztürk’ün hazırladığı Türkiye’nin Hocası Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk (Yeni Boyut Yayınları) adlı derleme saygı kitabında yer alan söyleşimizde de Yaşar Nuri Hoca ateist, ateizm olgusuna değinir:

*“Bir defa şunu bileceğiz: Kuran ateizmden bahsetmez. Müşrik ateist değildir. Medrese mollaları işte bunu bilmiyorlar. Ve bu son derece önemlidir. Kuran’dan bakarsanız, bırakın ateist olmasını müşrik deist bile değildir, müşrik teisttir. Çünkü şirk bir dindir.”

Hürriyet gazetesi dönemimde (2000-2012) İslamcı zalimlerden biri:

 “Özdemir İnce, hangi cesaretle beni kalemine dolama cüreti gösterdi acaba? Olsa olsa cahil cesaretidir bu. Ama Özdemir İnce’nin yaptığı şey düpedüz terbiyesizlik” diye kostaklanmış, ben de ağzına acı biber sürmüştüm. Şimdi aynı zalim adam “Türkiye’nin laik kesimleri şunu bilmelidir. İslam, hayatın her alanına müdahale eder” diye ültimatom sallıyor. 19 yıllık fetret dönemi, Cumhuriyetin anayasasında “laiklik” ilkesinin bulunduğunu unutturmuş anlaşılan. 

Diyanet’e göre ateistler Covid-19’u fırsata çeviriyor

Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüse ilişkin yaptığı değerlendirmede:

“Ateistler, pandemi sürecini ‘fırsata çevirmeye çalışıyor. Virüsün kıyamet alameti değil, virüsten ölenler şehit kabul edilmişse de bu gruba giren şehitler diğer Müslüman ölüler gibi muamele görecek.”

Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam’ın Salgın Hastalıkları Bakışı başlığıyla koronavirüs pandemisinin dinen nasıl ele alınacağını anlatan 13 soruluk broşür yayımladı.

Diyanet’in 13 sorundan bazılarına verdiği yanıtlar şöyle:

‘HAVA, SU, TOPRAK KİRLETİLDİ, HELALDEN UZAKLAŞILDI’

Sebepleri ve sonuçları bakımından koronavirüs vb. salgın hastalıklara karşı dini bakışımız nasıl olmalıdır?

Yaşadığımız hastalık ve sıkıntılarda insanoğlunun zaaflarının, ihtiraslarının rolü¨ inkâr edilemez. Havanın, suyun ve toprağın kirletilmesi; doğanın sorumsuzca kullanılıp hoyratça tüketilmesi, fıtrata uygun, temiz ve helâl olan şeylerden uzaklaşılması, kötü ve zararlı alışkanlıkların hastalıkların yaygınlaşmasında elbette büyük etkisi vardır. Allah’ın koyduğu sınırların ihlali, yasakların çiğnenmesinin insanlığı büyük bir felâkete sürüklediği bilinen bir gerçektir. İnsanlığın başına gelen bu büyük salgın ve felaketleri, müminlerin ve tüm insanlığın ibret alması gereken Allah’ın ayetleri olarak görmek gerekir.

Bununla birlikte Yüce Allah insanın bir rolü ve dahli olmadan da hastalık ve musibet verebilir. Allah Tealâ bu şekilde onları imtihan etmek, sabır ve şükür ehli kılmak, günahlardan arındırmak veya derecelerini artırmak ister. İnsan kendisine ve çevresine karşı sorumluluklarını yerine getirmede elinden gelenin en iyisini yapmakla yükümlüdür; kendi kudreti dışında kalanlarda ise Allah’a tevekkül etmeli ve her şeyin hak ve adalet sahibi bir Yaratıcının kontrolünde olduğuna iman etmelidir.

‘CEMAATLE İBADET DOĞRU DEĞİL’

Koronavirüs vb. salgın hastalıklar karşısında Müslümanın tutum ve davranışları nasıl olmalıdır?

Bir kimsenin ilk görevi, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmak, teşhis, tedavi gibi maddi tedbirleri almak olmalıdır. Bununla beraber bu hastalığı veya sakatlığı bir tür imtihan vesilesi görüp bunları sabır, metanet, tevekkül ve teslimiyetle karşılamalıdır… Bu bakımdan hastalığın bulaşıcı nitelikte olması sebebiyle hem kendisi hem de toplum için zararlı olduğu kuvvetle muhtemel durumlarda Müslümanın hastalığın bulaşma riski olduğu cemaatle ibadetlere katılması da doğru değildir.

Koronavirüs vb. salgın hastalıklar birer imtihan mıdır? Yoksa kendimize gelmemiz için bizlere verilmiş birer fırsat mıdır?

Şer gibi görünen hadiselerden bile mümin insan, sabrederek, fehmederek ve aklederek dersler çıkartmasını bilmelidir.

‘TANRILAŞAN İNSANOĞLU DENGEYİ ALT ÜST ETTİ’

Koronavirüs vb. salgın hastalıklar ve musibetler insanlık için ilahî bir ikaz mıdır?

Modern zamanlarda, bilhassa günümüzde elde ettiği bilimsel ve teknolojik gelişmelere güvenerek adeta kendini müstağni gören ve neredeyse tanrılaşan insanoğlu bu bilgisini maalesef yeryüzündeki dengeyi alt üst etmek için kullanmış, yorulan ve yıpranan dünyamız artık alarm vermeye başlamış, gittikçe artan ölçüde yaşanılmaz bir yer haline getirmiş, getirmeye de devam etmektedir. İşte şu günlerde tüm dünyayı saran koronavirüs salgınını, her ne kadar Allah’ın bir azabı veya kesin bir kıyamet alameti olarak sayamasak da, pekâlâ bunu dünyanın dengesini bozan beşeriyet için “ilahî bir ikaz” olarak kabul edebilir. 

‘ALLAH’IN CEZASI ACELECİ YORUM OLUR’

Koronavirüs vb. salgın hastalıklar, Allah’ın insanoğluna gönderdiği bir ceza veya azap sayılabilir mi? Bu tür musibetleri nasıl okumalıyız?

Yaşadığımız bu koronavirüs salgını da üzerinde düşünmemiz gereken bir ibretlik durumu ifade eder. Bu süreçte bize düşen, tedbiri ve kul olarak yapmamız gerekenleri ne derece yerine getirebildiğimizin muhasebesini yapmaktır. Yoksa dünyayı bütünüyle kuşatmış olan bu salgını Allah’ın cezası olarak görmek aceleci bir yorumdur. Bu virüs salgını, belki imtihanın ve kulluk sınavının bir parçasıdır. Lakin bunu iyi bir şekilde tedebbür ederek değerlendirmek gerekir.

Koronavirüs vb. salgın hastalıklar karşısında mümin olarak sorumluluğumuz nedir?

Bizler koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından veya felaket olarak tezahüründen doğrudan sorumlu değiliz. Bu konuda ortaya atılan komplo teorilerini bir tarafa bırakacak olursak, böylesi afetlerde bizim sorumluluğumuz, öncesinde bunlara karşı hazırlıklı olmak, sonrasında ise kurtarma ve zararı giderme hususunda çaba ve çalışma içinde olmaktır. Çünkü çaba ve çalışma, irademiz ve gücümüz dâhilindedir. Buradaki sorumluluk da kişinin elindeki imkânlar ve içinde bulunduğu şartlara göredir. Tabii ki bu salgın karşısında bir yönetici ile işçinin sorumluğu aynı değildir.

‘İNANÇSIZLIKLARINA GEREKÇE ÜRETME PEŞİNDELER’

Koronavirüs vb. salgın hastalıkların insanların inançlarına muhtemel yansımaları nelerdir?

Koronavirüs olayında ise sabır ve sebat gösteren inananların yanında isyan edenler, bunu fırsata çevirmeye çalışanlar ve inançsızlıklarına gerekçe üretme peşinde olanlar her platformda görülmektedir. İnananların bir kısmı ‘Acaba bu olay kıyamet alameti mi?’ diye aşırı endişeye düşmekte ve bunu Allah’ın bir imtihanı olarak görüp ibadetini, zikrini ve fikrini artırmakta, cuma ve cemaatle namaza gidememenin üzüntüsüyle ev ortamında aile içinde cemaati yaşatmaya çalışmaktadırlar. Bu tür olayların bazı insanlar üzerinde bir umut kırılması meydana getirdiği de gözden ırak tutulmamalıdır.

Koronavirüs vb. salgın hastalıklar ibadet hayatımızı nasıl etkilemektedir?

İçinde bulunduğumuz koronavirüs salgınının ve karantinaların yaşandığı şu zor günlerde, hastalığın yayılma riskine karşı camiler geçici bir süreyle kapanmış, cemaatle kılınan namazlara ve cuma namazlarına ara verilmiştir. Bu süreçte bireysel ibadetlerimiz için bir engel olmadığı gibi, evlerimizde namazlarımızı ailemizle birlikte kılarak cemaatle namaz hasretimizi bir nebze dindirebiliriz… Bu süreci yoğunlaştırılmış bir ibadet hayatı haline getirebiliriz.

‘ŞEHİT AMA DİĞER MÜSLÜMAN ÖLÜLER GİBİ MUAMELE GÖRÜR’

Koronavirüs vb. salgın hastalıklar sonucunda ölenler hükmen şehit sayılırlar mı?

Veba, kolera, sıtma gibi yaygın ve önlenmesi zor hastalıklar sebebiyle ölen kimseler sadece ahiret hükümleri bakımından şehit kabul edilmişse de bu gruba giren şehitler diğer Müslüman ölüler gibi muamele görür.

İLGİLİ HABER

Cumhuriyet/ Özdemir İnce

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top