EKONOMİ

AÇIKLANDI:’GERÇEK İŞSİZLİK YÜZDE 29′

Korona virüsü salgını nedeniyle uygulanmaya başlanan uzaktan çalışmanın esaslarının belirlendiği yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TÜİK ilk kez açıkladı: Gerçek işsizlik yüzde 29

TÜİK’in AB’ye uyum amacıyla ilk kez yayımladığı ‘atıl iş gücü’ adı altındaki geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 29,1 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,4’lük azalışla yüzde 12,2 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmamış dar tanımlı işsizlik oranı ise 13,4 olarak duyuruldu.

TÜİK yılın ilk işgücü istatistiklerini yayımladı. Resmi verilere göre;

*Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı ocak ayında bir önceki aya göre bin kişi azalarak 3 milyon 861 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalışla yüzde 12,2 seviyesinde gerçekleşti.

*İstihdam edilenlerin sayısı ocakta bir önceki aya göre 822 bin kişi artarak 27 milyon 706 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 1,2 puanlık artışla yüzde 43,8 oldu.

İŞGÜCÜ 821 BİN KİŞİ ARTTI

*İşgücü ocak ayında bir önceki aya göre 821 bin kişi artarak 31 milyon 567 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise 1,2 puanlık artışla yüzde 49,9 olarak gerçekleşti.

*15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalışla yüzde 24,7, istihdam oranı 0,5 puan artarak yüzde 30,1 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 39,9 seviyesinde gerçekleşti.

TARIMDA İSTİHDAM ARTTI, İNŞAATTA AZALDI

*Ocak ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 366 bin kişi, sanayi sektöründe 14 bin kişi, hizmet sektöründe 451 bin kişi artarken inşaat sektöründe 9 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,6’sı tarım, yüzde 21,1’i sanayi, yüzde 5,8’i inşaat, yüzde 54,5’i ise hizmet sektöründe yer aldı.

GERÇEK İŞSİZLİK 0,7 PUAN ARTARAK YÜZDE 29,1 OLDU

*Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 29,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,7 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 22,5 olarak gerçekleşti.

TÜİK, ILO ve AB tüzüğüne uyum sağlamak için istihdam ve işsizliğe ek olarak tamamlayıcı göstergeler (yukarıdaki tablo) tanımlamaya başladı. Ayrıca üçer aylık hareketli ortalamalar olarak aylık yayımlanan işgücü istatistikleri, 2021 Ocak ayından itibaren bağımsız aylık tahminler olarak yayımlanacak.*Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,7 puan azalarak yüzde 13,4 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 226 bin kişi azalarak 4 milyon 194 bin kişi olarak gerçekleşti.

*Mevsim etkisinden arındırılmamış istihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,6 puan azalarak %42,9 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 162 bin kişi artarak 27 milyon 115 bin kişi oldu.

*Mevsim etkisinden arındırılmamış işgücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,1 puan azalarak yüzde 49,5 oldu. İşgücüne katılan sayısı 64 bin kişi azalarak 31 milyon 309 bin kişi olarak gerçekleşti.

*Ocak ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 3,6 puan azalarak yüzde 28,0 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 5,1 puan azalarak yüzde 16,8 oldu.

Uzaktan çalışmanın esasları belirlendi

Korona virüsü salgını nedeniyle uygulanmaya başlanan uzaktan çalışmanın esaslarının belirlendiği yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre iş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesiyle kurulabilecek ya da işyerinde çalışan işçinin iş sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılması durumunda uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilecek.

 Pandemi süreciyle iş hayatına giren uzaktan çalışmanın çerçevesi belirlendi. Hazırlanan yönetmelikle, uzaktan çalışmanın usul ve esaslarının yanısıra uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işler de belirlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre;

*Uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri yazılı şekilde yapılacak. İşçinin uzaktan çalışma talebi, işyerinde belirlenen usul doğrultusunda işverence değerlendirilecek ve 30 gün içinde sonuç bildirilecek. 

*Uzaktan çalışma  mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenlerle işyerinin tamamında ya da bir bölümünde uygulanacak olması halinde uzaktan çalışmaya geçiş için işçinin talebi veya onayı aranmayacak.

*Sözleşmede; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin hükümler tespit edilecek. İşverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer alacak. 

*Uzaktan çalışmanın yapılacağı mekân ile ilgili düzenlemeler iş yapılmaya başlamadan önce tamamlanacak. Bu düzenlemelerden kaynaklanan maliyetlerin karşılanma usulü, uzaktan çalışan ile işveren tarafından birlikte belirlenecek.

*Uzaktan çalışanın mal ve hizmet üretimi için gerekli malzeme ve iş araçlarının iş sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa işveren tarafından sağlanacak. İş araçlarının işveren tarafından sağlanması halinde, bunların işçiye teslim edildiği tarihteki bedellerini belirten iş araçları listesi, işveren tarafından yazılı olarak işçiye teslim edilecek.

*İşin yerine getirilmesinden kaynaklanan mal veya hizmet üretimiyle doğrudan ilgili zorunlu giderlerin tespit edilmesine ve karşılanmasına ilişkin hususlar iş sözleşmesinde belirtilecek.

*Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi iş sözleşmesinde yer alacak. Fazla çalışma işverenin yazılı talebi üzerine, işçinin kabulü ile mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacak.

*Yönetmeliğe göre iş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesiyle kurulabilecek ya da işyerinde çalışan işçinin iş sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılması durumunda uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilecek. 

*Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma yapılan işyerlerinde uzaktan çalışmaya gidilemeyecek.

İLGİLİ HABER

Duvar

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top