SIYASET

HERKES İÇİN ADALET

“İçinden geçtiğimiz süreç kutuplaştırmaya dayalı sancılı bir süreçtir. Bugün en acilinden derin bir toplumsal uzlaşıya ihtiyaç vardır. Bu toplumsal uzlaşının olmazsa olmaz zırhı adalettir.”

HDP Adalet Kampanyasını başlattı: “Hedefimiz demokrasi ittifakı!”

Halkların Demokratik Partisi, toplumsal adaleti sağlamak için 4 ay sürecek olan ‘Herkes İçin Adalet’ kampanyasını basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu

HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar:

“Hedefimiz, her türlü adaletsizliğe itiraz eden ve faşizmin kurumsallaşmasına karşı hareket halinde olan toplumsal, siyasal ve kültürel bütün güçlerin buluşmasını sağlamak..

Geleceğin demokrasi ittifakının en yaygın ve geniş toplumsal temel üzerinde oluşturulmasına yönelik güçlü bir adım atılmış olacak.”

Halkların Demokratik Partisi (HDP), toplumsal adaleti sağlamak için 4 ay sürecek olan “Herkes İçin Adalet” kampanyasını başlattı.

Düzenlenen basın açıklamasına;

 • Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Bedran Öztürk,
 • Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Saliha Aydeniz ve Keskin Bayındır,
 • EMEP Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, EMEP Ankara İl Başkanı Şükran Doğan,
 • Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) MYK Üyesi Devran Dağlı,
 • Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) MYK Üyesi Hatice Göz,
 • KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik katıldı.

“YALAN, TALAN, ZULÜM DÜZENİ”

Kampanyanın deklarasyonu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar tarafından açıklandı.

Türkiye’de uzun süredir yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasal kriz, bir adaletsizlik ve eşitsizlik rejimi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yaşamın tüm alanlarına sirayet etmekte olduğunu ifade eden Sancar:

“AKP-MHP iktidarı tarafından ekonomi, yargı, sağlık, eğitim, siyaset ve kültür alanlarında yaratılan çürümüşlük, çözümsüzlük ve tıkanmışlık topluma katlanılması zor bir yaşam olarak yansımaktadır. Artık vakai adiyeden sayılan yolsuzluk, kayırmacılık, ayrımcılık; bayağı şiddet, nefret ve tehdit dili, cinsiyetçi, ötekileştirici zihniyet toplumu sürekli kutuplaştırmaktadır. Bu yolla ayakta kalmaya çalışan iktidarın düşmanlaştırıcı dili, ne yazık ki, toplumun temel harcı olan insani değerleri bir bir aşındırmakta, toplumu ahlaki bir yozlaşma girdabına sürüklemekte, toplumsal çözülmeyi dayatmaktadır. Bu krizlerin her birinin ayrı ayrı sonuçları olsa da, hepsinin toplamda ürettiği ve giderek çığ gibi büyüyen ortak bir sonuç vardır: Adaletsizlik. Bir toplum ancak adaletle var olabilir. Adalet yoksa toplum çözülmeyle, ülke çöküşle karşı karşıya kalır. Toplumsal ve siyasal yaşamdan adaleti çıkardığınızda, geriye bugün olduğu gibi yalan, talan ve zulüm düzeni kalır.”

Türkiye’nin bugün en büyük ve öncelikli sorununun adaletsizlik olduğunu belirten Sancar:

“Tarihte bugünkü gibi yalanın, gaddarlığın, riyakarlığın geçer akçe olduğu; adaletin, vicdanın ve ahlakın yok sayıldığı dönemler çok enderdir. Yargıdan kadın haklarına; vergiden ücrete; işçi haklarından tüketici haklarına; sağlığa erişimden konut hakkına; ifade özgürlüğü hakkından engelli haklarına; çocuk haklarından hayvan haklarına, barış hakkından yaşam hakkına, su ve toprak hakkından ekolojik haklara kadar her alanda adaletsizlik bu rejimin temel özelliğidir. Gayri meşruluğu, yolsuzluk düzenini, insanlık suçlarını ancak ve ancak böyle bir adaletsizlik düzeninde sürdürebileceklerini biliyorlar. Bu nedenle toplumu adaletsiz bir yaşama mahkûm ve mecbur bırakmaya çalışıyorlar. İşte bu yüzden adalete ve adalet arayanlara düşmanlar.”

“HEDEFİMİZ GELECEĞİN ‘DEMOKRASİ İTTİFAKI’NI OLUŞTURMAK”

Kampanya ile birlikte toplumun adalet arayışına ses ve nefes olacaklarını belirten Pervin Buldan:

“Bütün alanlardaki adalet taleplerini siyasal ve toplumsal mücadelemizin merkezine yerleştireceğiz. Kadınlarla, işçilerle, emekçilerle, esnafla, gençlerle, köylü ve çiftçilerle; engellilerle, emeklilerle; anadili hakları, yönetim hakları, kimlik, kültür ve inanç hakları çiğnenen tüm halklarla buluşarak; sokakta, meydanda, sanal ve gerçek ortamlarda toplantılar, etkinliklerle ve akla gelebilecek bütün ifade biçimlerine başvurarak Türkiye halklarının konuştuğu bütün dillerde adaletin daha yaygın ve daha etkin telaffuz edilmesi için çaba göstereceğiz. Hedefimiz, her türlü adaletsizliğe itiraz eden ve faşizmin kurumsallaşmasına karşı hareket halinde olan toplumsal, siyasal ve kültürel bütün güçlerin buluşmalarını sağlamaktır. Böylece, geleceğin ‘demokrasi ittifakı’nın en yaygın ve geniş toplumsal temel üzerinde oluşturulmasına yönelik güçlü bir adım atılmış olacaktır. Bu süreçte hem siyasetin toplumsal mücadelelere doğrultu kazandırması, hem de toplumsal mücadelelerin siyasete yeni bir soluk vermesi için, parlamenter alan ile toplumsal özgürlük mücadelesi arasında güçlü bir etkileşim kurma çabası içinde olacağız.”

“DEMOKRATİK, EŞİT VE ADİL BİR ÜLKE YARATMAK ELİMİZDE”

Siyasal muhalefet başta olmak üzere, tüm toplumsal muhalefete ve  yurttaşlara çağrıda bulunan Buldan:

“Daha fazla geç kalmadan, iktidar ittifakının halklarımızı daha fazla yoksunluğa, yoksulluğa, açlığa ve sefalete, ekonomik, siyasi, ekolojik ve toplumsal yıkıma sürüklemeden hep birlikte, herkes için adalet diye haykıralım. Demokratik, eşit ve adil bir ülke yaratmak elimizdedir. Türkiye’nin bütün demokratik ve toplumsal muhalefet güçlerini, bütün vicdanlı insanlarını bu adaletsiz, haksız ve zorba rejim karşısında güçlerini birleştirmeye, mücadeleyi ortaklaştırmaya çağırıyoruz. Adaletsiz yaşanmaz. Adaleti aranır olmaktan çıkartalım ve yaşanır hale getirelim. Yaşamı adaletli kılalım.”

HDP Sözcüsü Ebru Günay, “Herkes İçin Adalet” kampanyasının detaylarını paylaştı

“Ankara ve İstanbul adliyeleri önünde açıklama ve oturma eylemi yapacağız”

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Ebru Günay:

“Ülke bir bütünen cendere altında. Partimizin mücadele programlarıyla bu cendereyi aşmayı ve demokratik siyaset alanını genişletmeyi hedefledik.”

“ADALET KAMPANYASI” 

Günay:

“Adaletsizlik cenderesinde kıvranan Türkiye halklarının, ekmek kadar su kadar temel bir ihtiyacı var: O da adalettir. Saray ve saray çevresine kümelenmiş iktidar elitleri dışında Türkiye’de tüm toplumsal kesimler adalet arıyor. AKP ve MHP’ye oy veren seçmenler dahil ülkedeki herkes adaletin kalmadığına inanıyor.”

“PAHALANAN SOĞAN TERÖRİST OLABİLİR”

Ülkede, herkesin her an gözaltına alınabileceğini ve tutuklanabileceğini söyleyen Günay:

“Yolda yürürken bir mikrofona konuşan ve kendisini ifade eden yurttaş ertesi gün tutuklanabilir. İktidarı eleştiren bir siyasetçi iddianame bile olmadan aylarca tutuklu kalabilir. WhatsApp grubu kuran bir üniversite öğrencisi aynı gün mahkemeye çıkarılıp tutuklanabilir. Bir gecede bir memur KHK ile işsiz kalabilir. Savaş tamtamları çalan biri üniversiteye rektör atanabilir. Seçimlerde kazandığınız belediyeye kayyum atanabilir. Şiddete maruz kalan bir kadın, başvuracağı bir mekanizma bulunmadığı için katledilebilir. Katledilen bir kadın mahkemelerde kabahatli bulanabilir..

EBA’ya ulaşabilmek için çatıya çıkmak zorunda kalan bir çocuk her an düşüp, ölebilir. Hatta bir bebek anne karnında iken geleceğin suçlusu olarak tutuklanabilir. Hatta yanlış ekonomi politikaları yüzünden pahalanan soğan terörist olabilir, biber ve domates pahalı olduğu için suçlanabilir.”

ACİL BİR TOPLUMSAL UZLAŞIYA İHTİYAÇ VAR” 

Günay:

“İçinden geçtiğimiz süreç kutuplaştırmaya dayalı sancılı bir süreçtir. Bugün en acilinden derin bir toplumsal uzlaşıya ihtiyaç vardır. Bu toplumsal uzlaşının olmazsa olmaz zırhı adalettir.”

Günay, kampanyanın detaylarına ilişkinde şu bilgileri paylaştı:

 • Bir süredir başlayan İş ve Aş Buluşmalarını ileri taşıyarak yoksulluk ve işsizlik temalı kitlesel bölge yürüyüşleri yapacağız.
 • Cinsiyetçi, militarist, kadın düşmanı politikalara karşı kadınlarla buluşmalar gerçekleştirerek, eylem ve etkinlikler düzenleyeceğiz.
 • Kürtçe’ye yoğun saldırıların ve asimilasyon politikalarının olduğu bir dönemde ‘Anadil Adaleti’ni arayacağımız eylem ve etkinlikler düzenleyeceğiz.

MECLİS

 • Cezaevlerinde süreleri dolmalarına rağmen bırakılmayan, denetimli serbestlik hakları kullandırılmayan, infazları yakılan tutsakların, açlık grevine girenlerin adalet taleplerini dillendirmek için farklı şehirlerde ve Meclis’te ‘adalet’ diye haykırmaya devam edeceğiz.
 • Siyasette sıkışan ve kutuplaştırılan atmosferi aşmak ve nefes aldırmak için kendimiz dışındaki partilerle, inanç kurumları ile bir araya geleceğiz.
 • Sol, sosyalist ve devrimci güçlerle, değişik inançlardan çevreler ve gruplarla baskılara karşı direnişi büyütmek için programlar düzenleyeceğiz.

DOĞA TAHRİBATI

 • Şırnak’ta kömür madenlerinin kirlettiği Nergüş deresinin, Dersim’de maden aramaları ile doğa yıkımı gerçekleştirilen Çemişgezek’in, Aydın ve Muğla’da incir ağaçlarının, Mersin’de ve Antalya’da portakal ağaçlarının, Karadeniz’de ormanların, fındık ağaçlarının ve çay tarlalarının hakkını korumak için ekoloji buluşmaları düzenleyeceğiz.
 • Aylardır kepenk kapattığı için iflas ettirilen restoran, lokanta ve kafe işletmeleri ve emekçilerinin hakkını aramak için buluşmalar yapacağız.
 • Tekçiliğin yansıması olan mezhebe dayalı inanç anlayışını yıkmak için tüm inançlarla zenginliğimizi göstereceğiz.
 • AİHM iddianamesi ile ülkenin yargı sisteminin nasıl mahkûm edildiğini, Kobanê iddianamesi ile bizleri yargılamak isteyenleri yargılayacağımızı göstereceğiz.
 • Derinleşen tecrit sistemin ülkeye yaygınlaştırılmaya çalışıldığını ve sonuçlarını anlatacağız.
 • Kürtlere karşı savaş politikalarının sadece Kürtlere değil tüm ülkeye verdiği zararı göstermek için alanlarda olacağız.

ANKARA VE İSTANBUL ADLİYELERİ ÖNÜNDE AÇIKLAMA

 • İlk önce kampanyanın kadın programı Kadın Meclisimiz tarafından Ankara’da açıklanacak.
 • Ankara ve İstanbul Adliyelerinin önünde eş genel başkanımızın, milletvekillerimizin kadın meclisimizin ve avukatların katılımı ile çıplak arama, uygulanmayan AİHM kararı ve iftira ve yalanlarla dolu Kobanê iddianamesini işleyeceğimiz açıklamalar ve oturma eylemleri yapağız.
 • Cezaevlerindeki hak ihlallerine dikkat çekmek için cezaevleri önünde protestolar, açıklamalar yapacak, eylemler düzenleyeceğiz.
 • Adalet için grevde olanlara ses vermek için 15 Şubat’ta ‘Tecride Son, Yaşam İçin Adalet’ sloganıyla üç farklı kentte uluslararası komplonun yıldönümünde tecridi protesto etmek için kitlesel yürüyüşler gerçekleştireceğiz.
 • İş ve Aş buluşmalarımızın Van ayağını gerçekleştireceğiz. Van’da Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan’ın katılımı ile emekçiler ve esnaf ile buluşacağız. Onları dinleyecek ve kendi çözüm önerilerimizi anlatacağız.

ANADİL GÜNÜ ÇALIŞMALARI

 • Dünya Anadil Günü vesilesiyle bir dizi çalışma yapacağız. Türkiye’nin farklı şehirlerinde çoğulcu yapımızı yansıtan bu ülkede konuşulan Kürtçe, Arapça, Ermenice, Lazca ve diğer dillerde açıklamalar yapacağız. Eş Genel Başkanımız Mithat Sancar’ın katılımıyla Diyarbakır’da Kürtçe konusunda çalışma yürüten kurumların ‘Anadil Hakkı İçin Adalet’ sloganıyla kitlesel bölge yürüyüşüne katılacağız. Aynı zamanda Kürt Dili konusunda çalışma yürüten kurumlarla ortak etkinlik düzenleyeceğiz. Kürtçe ile ilgili 14 Mayıs Kürt Dil Bayramında Kürt Diline yönelik saldırıları, asimilasyon politikalarını gösteren geniş bir rapor hazırlayıp, ulusal ve uluslararası kurumlar ile paylaşacağız.
 • AİHM’in Selahattin Demirtaş kararının uygulanması için yerellerde bilgilendirme çalışmaları, kurum ziyaretleri, toplu dilekçeler, mektuplar gibi farklı etkinlikler organize edeceğiz.
 • Yine Şubat ayı içerisinde sol ve sosyalist partileri, Alevi kurumlarını, büyükelçiliklere, ‘Adalet’ gündemiyle ziyaretler gerçekleştireceğiz.

HAZİRAN’A KADAR SÜRECEK EYLEMLER

 • 8 Mart Kadınlar Günü çerçevesinde bütün yerellerde kadınlarla omuz omuza olup, kadın mücadelesini büyüteceğiz.
 • 21 Mart Newroz kutlamalarını yapacağız. Ulusal Birlik temalı eylemlerimize devam edeceğiz.
 • İş ve Aş Buluşmalarını ülkenin her bölgesinde yapacak şekilde sürdüreceğiz. Turizm ve sera sektörü, Liman işçileri, Deri emekçileri ve işyerini kapatmak zorunda kalan esnaf ile buluşacağız. Tüm bu alanlarda süren işçi direnişlerine güç verecek birlikte adalet sesimizi daha gür çıkaracağız. Bu birlik ruhu ile 1 Mayıs’a yürüyeceğiz.
 • Tüm inanç kesimlerine yönelik programlarımız var.
 • 26 Nisan’da partimize dönük bir komplo ile yazılan Kobanê iddianamesini yazanları yargılamak için mahkemede olacağız.
 • Tiyatro ve müzik sanatçıları ile buluşarak, Kürt yazarlar ile özel bir program yapacağız.
 • Gezi’de, Suruç’ta, Ankara Gar Katliamında hayatını yitirenler ile Kürdistan’da katledilen çocukların, gençlerin annelerini buluşturacağız.

İLGİLİ HABER

Evrensel

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top