GENEL

İSLAM’DAKİ GANİMETİN BİLİNMEYENLERİ

Ganimet dağıtımı nasıl yapılırdı?

GANİMET DAĞITIMI NASIL YAPILIRDI?

Müslümanların savaşta “kafirleri” mağlup etmeleri sonrasında el koydukları mal ve servetin toplamına ganimet denmektedir.

Arazi, hayvan ve hatta esir/köle olarak insanlar bu ganimet kapsamında sayılmaktadır.

Ganimetin İslam tarihindeki gelişimi ile ilgili çarpıcı örnekler yaşanmıştır. İşte bu yazıda sizlerle birlikte o tarihe doğru kısa bir yolculuk yapmayı planlıyorum. Başlayalım o halde.

Öncelikle şunu ifade edelim ki ganimet Kur’an ayetleri ile güvence altına alınmış bir husustur. Diğer bir ifade ile Kur’an ganimet almayı Müslümanlara helal sayar.

PEKİ, GANİMETİN DAĞITIMI NASIL OLACAKTIR?

Bu sorunun cevabını Kur’an şöyle verir:

Ganimetin beşte biri Allah’ın Resulün, yetimlerin, yoksulun ve yolcunundur. (Enfal 41) Lakin bu ayetten önce gelen Ayette (Enfal 1) ganimetin yalnızca Allah ve Resulüne ait olduğu dile getirilmektedir. Dolayısıyla süreç içerisinde ganimetin taksimi ile ilgili bir değişiklik olduğunu gözlemleyebiliyoruz.

PEKİ, İSLAM TARİHİNDEKİ İLK GANİMET NE ZAMAN ELE GEÇİRİLMİŞTİR?

Görebildiğimiz kadarıyla bu tarih Bedir savaşının iki ay öncesine kadar gitmektedir. Abdullah b.Cahş komutasındaki küçük bir gurup önderliğinde gerçekleşmiştir bu ganimet olayı.[1] Akabinde küçüklü büyüklü savaşlarla birlikte ganimet paylaşımı da eksik olmamıştır..

Erdoğan Afrin’den gelen haberlerle ilgili şöyle konuşmuştu: 

“Afrin harekâtı ÖSO ile birlikte düzenlendi. Afrin’e ÖSO ile birlikte girildi. Ancak bazı gruplarda ganimet gibi bir anlayış var. Hemen müdahale edildi.”

GANİMET DAĞITIMI NASIL YAPILIRDI?

Aslına bakarsanız ganimet İslam dininin yeşerdiği topraklara yabancı bir olgu değildir. Aksine İslam öncesi dönemin ganimet anlayışı ile İslam arasında önemli benzerlikler bulunmaktadır..

Dahası İslam, devraldığı ganimet olgusunu revize ederek sürdürmüştür diyebiliriz..

Şöyle ki, İslam öncesi dönemde de kabile şefleri ganimetin dörtte birini alır, kalan pay savaşçılar arasında paylaşılırdı. Öte yandan kabile şefleri ganimet dağıtılmadan istediği esir, kılıç at gibi ganimetleri de alabilirdi ki, buna Safiyye denirdi..

İşte bu uygulama aynı şekilde İslam dininde de devam etmiş;

İslam Peygamberi ganimet dağıtılmadan önce istediği ganimeti almıştır. [2] Peki, ganimet dağıtımı nasıl yapılırdı? Peygamber bu dağıtım esnasında inisiyatif alabiliyor muydu? Ve elbette ganimet dağıtımı ile ilgili sorunlarla yaşanıyor muydu?

İfade ettiğimiz gibi ganimetin beşte biri ayrıldıktan sonra kalan kısmı savaşçılar arasında paylaşılırdı. Buna göre savaşa atıyla katılana iki, (kimi kaynaklara göre üç) yaya olarak katılana bir pay verilirdi. Bu noktada fikir vermek üzere ele geçirilen kimi ganimet miktarlarından örnek verebiliriz.

Fedek seferi sonrasında kişi başına 10 deve ve 100 koyun düşmüştü. Peygambere beşte bir olarak ayrılan pay ise şöyle gerçekleşmişti: 100 deve ve 1000 koyun.

Huneyn’de Hevazinliler ile yapılan savaş sonrasında ele geçirilen toplam ganimet ise şöyle olmuştu: 24 binden fazla deve ve 40 binden fazla koyun, 160.000 fazla gümüş dirhem ve binlerce esir.

Nihai olarak Halidb.Velid’in gerçekleştirdiği Dümetülcendel seferinde de, 2000 deve, 800 at, 400 zırh ve 400 mızrak ele geçirilmiştir.[3]

40 DEVEYE İTİRAZ EDİNCE 100 DEVE

Gelelim Peygamberin ganimet dağıtımında üstlendiği inisiyatif gerçekliğine..

Konu ile ilgili pek çok rivayet bulunmaktadır..

Örneğin Peygamberin beşte bir olarak ifade edilen paydan kimi Müslümanlara farklı gerekçelerle ayrıca bir pay verdiğini biliyoruz..

Örneğin Huneyn savaşı sonrasında Ebu Süfyan, Savfanb.Ümeyye gibi kimselere kalpleri İslama ısındırılacağı gerekçesiyle fazla pay verilmiştir. Öyle ki bu savaş sonrasında anılan kimselere 100’er deve verilmişti. Oysa herkese bu kadar pay düşmemiştir. Hatta rivayetlere göre Abbas b.Mirdas adlı kimse aldığı 40 deve sonrasında bu duruma itiraz etmiş ve bu hadiseyi şiirine de yansıtmıştır. Akabinde bu kimseye de 100 deve verilmiş ve yine bazı rivayetlere göre Abbas yeni payı sonrasında Peygamberi öven şiirler yazmıştır. Yine Ebu Süfyan bu savaş sonrasında oğulları ile birlikte aldığı aldığı 300 deve ile 120 ukiyye gümüş bağlamında Peygambere şöyle seslenmiştir: “Sen ne kadar kerem ve iyilik sahibisin. Seninle savaştığım zamanlarda, sen ne güzel savaşçı idin. Seninle barış yaptığım zamanda da, sen ne güzel barışçı idin. Senin bu yaptığın; keremin, iyiliğin son derecesidir. Allah seni hayırla mükâfatlandırsın.” (Vâkıdî, Megazî, c. 3, s. 945) Peki, bu ve benzeri durumlar sorun yaratmıyor muydu?

GANİMET NEDEN İSLAM ÜMMETİNE HELAL KILINMIŞTIR?

Sorunun cevabını vermek üzere yine Huneyn savaşı sonrasına gidelim.

Yukarıda ifade ettiğimiz üzere anılan savaş sonrasında kimi isimlere ganimette fazla pay verilmişti.

İşte bu durum tabiri caizse tartışmanın fitilini ateşlemiş, Sa’db.EbiVakkas, bu olay sonrasında Peygamber’e şöyle seslenmiştir: “YâResûlallah! Cuayl b. Sürâka’yı bıraktın da, Uyeyne ile Akra ve benzerlerine yüzer yüzer develer verdin?”

Peygamberin bu itiraz yönelik cevabı mı? Birlikte okuyalım:

“Uyeyne ve Akra’ gibi kişilerle yeryüzü dolup taşsa, Cuayl b. Sürâka onların tümünden daha hayırlıdır. Fakat ben bunları İslâmiyet’e ısındırmak, alıştırmak için kolluyor, Cuayl b. Sürâka’yı ise sımsıkı bağlı olduğu Müslümanlığına ve ahirette kendisine hazırlanmış üstün mükâfatlara havale etmiş bulunuyorum” (İbnHişam, Sire, c. 4, s. 139)

İtirazlar bu kimseyle bitmemişti tabi. Beni Temimlerden gelen bir adam ise Peygamber’e yönelik olarak “Senin adalet yapmadığını gördüm. Adalet yap yâ Resûlallah!” demiştir (Müslim, Zekât, 148).

Hatta bu süreçte Bedevilerin Peygamberin üzerine yürüdüğü, onu sıkıştırdığı, üstünü başını çektiği dahi öne sürülmektedir.[4]

Peki, Peygamber bu durumu nasıl açıklamış, fazladan verilen ganimetin nedenini nasıl izah etmişti: Mealen aktaralım:

“Ben sizleri sımsıkı bağlı bulunduğunuz Müslümanlığınıza ve sizin için ahirette hazırlanmış bulunan üstün mükâfatlara havale edip, küfür çağına çok yakın olan yeni Müslüman olmuş veya olmak üzere bulunan birtakım adamların kalplerini İslâmiyet’e ısındırmak, alıştırmak maksadıyla kendilerine dünyalık verdiğimden dolayı ne diye kalplerinizde kırgınlık ve üzüntü duyuyorsunuz? Birtakım insanlar aldıkları dünyalıklar, davarlar ve develerle çıkıp giderlerken, sizler Resûlullah ile birlikte yurdunuza dönüp gitmeye razı değil misiniz? Vallahi, sizin Resûlullah’la birlikte dönüp gitmeniz, onların dünyalıklarla dönüp gitmelerinden daha hayırlıdır.”  

Ganimet bağlamında İslam Peygamberine ait olduğu öne sürülen iki hadisi de aktararak yazımızı noktalamak istiyoruz. İlk rivayet şöyle: “Şüphesiz ben bazen ganimeti, diğeri bana çok daha sevgili olduğu halde onu terk ederek cehenneme yüzü üzerine yuvarlanmasından korktuğum kimselere veririm! (Buhari 1406, Müslim 150) Gelelim ikinci hadise. Buna göre İslam Peygamberi kendisinden önce hiçbir peygambere ve ümmete ganimetin helal kılınmadığını söyler. Peki, ganimet neden İslam ümmetine helal kılınmıştır? Sorunun yanıtını şöyle verir Peygamber: Allah Teâlâ zaaf ve aczimizi bildiği için onu bize helâl kıldı.”(Buhârî, Humus 8; Müslim, Cihâd 32)

İLGİLİ HABER

[1] Şevket Şimşek, Hadis Kültüründe Ganimet, Y.Lisans Tezi.

[2] Aydın Tonga, Kabile Gücünden Din Önderliğine Yükselişin Öyküsü Emeviler, Doğu Kitabevi.

[3] İslam Doğan, Hz.Peygamberin Mal Varlığı.

[4] İbrahim Sar “Hz.Muhammed Mustafa’nın Hayatı”

Aydın Tonga

Odatv.com

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
%d blogcu bunu beğendi: