GÜNDEM

SAYIŞTAY RAPORU BUHAR OLDU

Rapordan çıkartılan tespitte, 3. Boğaz köprüsünün geçiş ücretinin Boğaziçi Kanunu’na tabi olduğu ve tüm yükümlülüğünün köprüyü işleten şirkette bulunduğu belirtildi.

İBB, “KÖPRÜ PAYININ” PEŞİNE DÜŞTÜ

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden elde edilen gelirde payı olduğunun hatırlatıldığı Sayıştay tespiti, rapordan çıkarılsa da İBB kanunen kendisine ödenmesi gereken para için Karayolları Genel Müdürlüğü’ne başvurdu

Sayıştay denetiminde, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçen araçlardan ve devletin işletmeci şirkete verdiği geçiş garantisinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) de payı olduğu ortaya çıktı

Buharlaştırılan raporun ilgili bölümünde bu parayı İBB’nin tahsil etmesi gerektiği vurgulandı. 


Denetim sırasında hazırlanan ve İBB’ye gönderilen ilk raporda yer alan bu tespit, aralık ayında kamuoyuna duyurulan rapordan çıkarıldı. 

“RESMİ YAZIYLA SORDU

İBB ise Sayıştay’ın ilk bulgularının ardından Karayolları Genel Müdürlüğü’ne yazı yazarak, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden elde edilen geliri sordu.

*Boğaziçi Kanunu’na göre, boğaz köprülerinden elde edilen gelirin yüzde 10’unun İBB’ye aktarılması gerekiyor.

*Bu paya, devletin şirkete verdiği geçiş garantisi kapsamında ödenen para da dahil. 

İBB yetkilileri, şimdiye kadar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden yapılan araç geçişleri nedeniyle kendilerine ödeme yapılmadığını söyledi.

2016’da hizmete açılan köprü için işletmeci şirkete günlük 135 bin araç geçiş garantisi verilmişti.

Sayıştay raporuyla ortaya çıkan durum üzerine hareket geçen İBB kanuni hakkı olan “köprü payının” peşine düştü.

NE OLMUŞTU?

SAYIŞTAY’IN “BUHARLAŞAN” İBB RAPORU

Sayıştay’ın İBB raporunun ilk halinde, ‘Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden elde edilen paranın yüzde 10’unun İBB’ye aktarılması gerektiği’ tespiti yer alıyordu…

Ancak bu tespit, raporun son halinde yer almadı!

SİYASETİN DE GÜNDEMİNİ BELİRLEYEN SAYIŞTAY RAPORLARI BAZEN AYLARCA KONUŞULUYOR.. 

Tüm kamu kurumlarını mali yönden denetleyen Sayıştay’ın tespitleri son yıllarda kamuoyunun en çok merak ettiği konular arasında yerini aldı.

En çok merak edilen raporlardan biri ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) denetim raporu.

Birçok kamu kuruluşu gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Sayıştay denetimine tabi / Fotoğraf: İBB / cafemedyam

Sayıştay’ın 2019 yılına ilişkin hesapların denetiminin ardından hazırladığı İBB raporunda 6 önemli bulguyla birlikte 86 da “denetim görüşünü etkilemeyen bulgu”ya yer verildi. 

Geçiş garantili köprüden İBB’ye aktarılması gereken pay ile ilgili tespit rapordan çıktı

Geçen aralık ayında kamuoyuna duyurulan raporda, denetim sırasında elde edilen tespitlerden birinin rapordan çıkarıldığı ortaya çıktı. 

Rapordan çıkarılan bulgu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden İBB’ye aktarılması gereken paya ilişkin.

Denetim sırasında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretlerinden belediyeye aktarılması gereken payın hesaplanıp gönderilmesinin takip edilmediği ve işletmeciden geçiş ücreti toplamına ve belediye payının hesaplanmasına ilişkin bilgi istenmediği de tespit edildi.

İBB’ye gönderilen ilk raporda da var

Sayıştay, rapora son halini vermeden önce diğer tüm tespitlerle birlikte bunu da İBB’ye sordu.

Ancak bu tespit, Sayıştay’da son şeklini alan rapordan çıkarıldı.

İBB’yi denetleyen Sayıştay yetkilileri ilk raporlarında buna 22. bulgu olarak yer vermişti. 

2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu’nun Boğaziçi İmar Müdürlüğü gelirlerinin belirtildiği 15. maddesinde Boğaz köprüleri geçiş ücretlerinin yüzde 10’unun İBB’ye bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü’ne aktarılması gerektiği hüküm altına alınmış durumda.

rapor1.jpeg

Bu tespit raporun son halinde yer almadı


Rapordan çıkan tespitte ne deniyordu?

Rapordan çıkartılan tespitte, 3. Boğaz köprüsünün geçiş ücretinin Boğaziçi Kanunu’na tabi olduğu ve tüm yükümlülüğünün köprüyü işleten şirkette bulunduğu belirtildi. Bakanlığın araç geçiş garantisi kapsamında şirkete ödediği paradan da belediyenin payı olduğu hatırlatıldı ve “Köprülerden fiilen geçiş yapan araçlardan tahsil edilen geçiş ücretleri ile garanti kapsamında ilgili işletmeciye ödenen geçiş ücretleri arasında herhangi bir fark bulunmadığından, işletmeci tarafından köprünün kullanımından elde edilen tüm geçiş gelirlerinin yüzde 10’u, kanun ve sözleşme hükmü dairesinde idareye aktarılmalıdır… Sonuç olarak köprü geçiş ücretleri üzerinden hesaplanıp gönderilen idare paylarının gerçeğe uygun gönderilmesini temin için, işletmeci ile gerekli yazışmaların yapılması ve bu bağlamda sürecin takip edilmesi idarenin yararına olacaktır” denildi. 

2019’da köprü için 3 milyar lira ödendi

2014 yılında yapımına başlanan ve 2016’da yap-işlet-devret modeliyle hizmete açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü işleten şirkete, bahse konu 2019 yılının ilk yarısı 1 milyar 450 milyon, ikinci yarısında ise 1 milyar 600 milyona liraya yakın ödeme yapılmıştı.

Garanti ödemesi 3 milyar lirayı bulan bu miktarın yüzde 10’unun İBB’ye ödenmesi gerekiyor. 

İLGİLİ HABER

© The Independentturkish / Cihat Arpacık

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top