SIYASET

ERDOĞAN’IN SUNDUĞU FOTOKOPİYİ ASLINI GÖRMEDEN ONAYLAYAN KÂTİP…

‘Sahte evrak düzenlemek’ suçundan kovuşturmaya yer olmadığı..

Türkiye Noterler Birliği, İstanbul 15. Noteri Nejla Akgün’e uyarma cezası verdi…

Türkiye Noterler Birliği; Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmak için sunduğu diplomasının fotokopisini, aslını görmeden aslı gibidir şeklinde onaylayan noter katibine soruşturma açmayan notere uyarma cezası verdi.

Türkiye Noterler Birliği, İstanbul 15. Noteri Nejla Akgün’e uyarma cezası verdi…

Uyarma Cezası Gerekçesi:

Dönemin Başbakanı Erdoğan’ın üniversite diplomasının fotokosipini, ‘Dairemizce onaylanması istenilen iş bu fotokopinin ilgilisi tarafından gösterilen ve iade edilen aslına uygun olduğu ve örnek verildiğini onaylarım!’ şeklinde tasdik eden noter kâtibi hakkında soruşturma açmaması…

İstanbul 15. Noterliği, dönemin Başbakanı Erdoğan’ın 2014’te Cumhurbaşkanı olmadan önce adaylık sürecinde YSK’ye sunmak amacıyla üniversite diplomasının fotokopisini, ‘Dairemizce onaylanması istenilen iş bu fotokopinin ilgilisi tarafından gösterilen ve iade edilen aslına uygun olduğu ve örnek verildiğini onaylarım!’ şerhiyle tasdik etti…

27 Haziran 2014 tarihli 1103 yevmiye numarası ile yapılan tasdik işlemini noter kâtibi Emine Seven gerçekleştirdi.

Ahmet Davran adlı yurttaş, İstanbul 15. Noterliği’ne başvurarak Emine Seven hakkında disiplin soruşturulması başlatılmasını istedi…

Aradan geçen zamana karşın İstanbul 15. Noteri Nejla Akgün, soruşturma talebine yanıt vermedi…

Bunun üzerine noteri, Türkiye Noterler Birliği’ne şikâyet eden Ahmet Davran, kâtibin yaptığı işleme yönelik şu suçlamada bulundu:

”Kâtip Seven A4 fotokopi bir kâğıda diploma aslı olmadığı halde, kanuna aykırı bir şekilde şerh vurarak imzalamış, noter mührünü ve kaşesini basarak sahte bir resmi belge oluşturmuştur. Hatta 2014 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ın diplomasının sahteliğine ilişkin yapılan itirazlarda da Seven tarafından tanzim edilen bu sahte resmi evrak iğfal yani kandırma gücüne sahip olduğundan YSK’nin kararlarında bahsi geçmiş ve bu şerhe dayalı olarak itirazlar ret edilmiştir.”

Emine Seven bu işlemi aynı noterlikte daha önce 12 Nisan 1994 tarih ve 10424 yevmiye numaralı noterlik işleminin cilt bendinden bakarak örnek verdiğini, yani yönetmeliğin 95/A maddesine göre işlem yaptığını savundu…

  • Ahmet Davran:

”Emine Seven’in bu beyanı kabul edilmiş olsaydı, fotokopi üzerine vurulacak şerh 95/B yani ‘İş bu suretin dairede 12 Nisan 1994 tarih ve 10424 yevmiye nolu aslının aynıdır’ şeklinde olmalıydı.

EmineSeven, 20 yıl önceki 12 Nisan 1994 tarih ve 10424 yevmiye numaralı noter işleminden örnek verdim diyorsa, nasıl oluyor da arka tarafına ilgili olarak ibraz ettiğim aslına uygundur şeklinde bir şerhi yönetmeliğin 95/A madesine göre vurabiliyor?

Burada ilgili olarak gösterilen Hasan Tükenmez hangi diploma örneğini ibraz ediyor? Kaldı ki edemez de… Çünkü 3 Haziran 2016’da Marmara Üniversitesi Rektörü, Erdoğan’ın diplomasını kaybettiğinden bahisle 31 Mart 2011 tarihinde bir duplikat diploma talebinin olduğunu ve 1 Nisan 2011 tarihinde de kendisine duplikat verdiğini ifade etmiştir.”

  • Disiplin soruşturması kapsamında savunma yapan İstanbul 15.Noteri Nejla Akgün:

”Noter kâtibi Emine Seven, artık başka yerde çalışıyor, soruşturmayı o noter açmalı. Bu yüzden ben soruşturma açmadım.

Gökçe Fırat Çulhaoğlu’nun şikâyeti üzerine savcılık, Emine Seven hakkında ‘sahte evrak düzenlemek’ suçundan kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi.Noter kâtibinin şikâyeti üzerine de Çulhaoğlu hakkında suç uydurma ve iftiradan dava açıldı.”

UYARI CEZASININ GEREKÇESİ

Şikâyeti değerlendiren Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu, 23 Mayıs 2019’da Noter Nejla Akgün’e uyarma cezası verilmesine karar verdi.

”Disiplin işlemlerinin mahiyeti, hesap verilebilirlik ilkesi ve işlemlerin yapılmamasından doğabilecek zararlar gözönüne alındığında adı geçen noterin soruşturma yapması gerektiği yönündeki Türkiye Noterler Birliği’nin birçok yazışmasına rağmen soruşturma yapmaktan imtina etmesi ve bu yönde ısrarcı davranmasının disiplin suçu oluşturduğu kanaatine varıldığından İstanbul 15. Noteri Nejla Akgün hakkında 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 125. maddesi delaletiyle 126. maddesinin (A) bendi uyarınca disiplin yönünden uyarma cezası verilmesine oybirliğiyle karar verildi.”

ERDOĞAN’IN DİPLOMA DOSYASI SAVCININ ÖNÜNDE

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Merkezi’nden yapılan açıklama:

“Ülkenin Cumhurbaşkanlığı makamı; beş yıldır diplomasız bir kişinin işgali altında… Tayyip Erdoğan, beş yıldır suç işlemektedir. Kendi işlediği suç bir yana, maiyetindekilere, özel kalem müdürlerine, gariban makam şoförlerine ve hatta Noterlere, Noter katiplerine de suç işletmekte” denildi.

“BU DİPLOMA DOSYAYA İBRAZ EDİLSİN”

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut’a Cumhurbaşkanına hakaret suçundan dolayı açılan üç ayrı davaya dikkat çekilen açıklamada :

“Genel Başkanımız Sayın Nurullah Ankut’a da üç ayrı davadan hapis cezası verilmiş, bu davaların duruşmalarında yaptığı savunmalar ve adliye dışında yaptığı basın açıklaması nedeniyle de iki ayrı dava daha devam etmektedir. Yani yürürlükteki yasalara göre olmayan bir Cumhurbaşkanına hakaret nedeniyle insanlar cezalandırılmaktadır. Bu yargılamaların yapıldığı mahkemelerin birçoğunda; ‘ortada Anayasal bir Cumhurbaşkanı yoktur, T. Erdoğan’ın CB yeterliğine sahip olması için dört yıllık üniversite diplomasının olması gerekir, bu diploma dosyaya ibraz edilsin’ taleplerine karşın, hiçbir mahkemeye diploma sunulamamıştır. Çünkü diploma yoktur” ifadeleri yer aldı.

“HER ŞEYİ AYARLAMIŞLAR, BAŞKA NOTERLERE GÜVENMİYORLAR”

Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu’nun verdiği karara dikkat çekilen açıklamada şunlar yer aldı:

“Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu Başkanlığının 23.05.2019 tarih 2018/263 E. 2019/158 K. Sayılı kararından öğrendik ki; T. Erdoğan, dönemin Başbakanlık özel kalem müdürü Hasan Doğan’a talimat vermiş, o da makam şoföre Hasan Tükenmez’i İstanbul 15. Noterliği’ne göndererek, ellerinde bulunan sahte diplomaya suret onayı yaptırtmıştır.

Anılan noterliğin imzaya yetkili kâtibi Emine Seven de; 1512 sayılı Noterlik Yasasının 94 ve 95’inci maddelerine aykırı olarak; işlem ilgilisinin yasal temsilcisi ya da vekili veya yasal mirasçısı olmayan birisine, yani şoför Hasan’a 27 Haziran 2014 tarih ve 1113 yevmiye numaralı işlemle“aslı gibidir” onayı yapmıştır.

Öyle ki, Ankara’da oturan birisinin yine Ankara’daki YSK’ya vereceği bir evrakı İstanbul’daki Notere onaylatmasının tek nedeni vardır: bu Noterin ‘bizim noter’ olduğudur. Yani her şeyi ayarlamışlar, başka Noterlere güvenmiyorlar.

Öte yandan, sahte diploma fotokopisini Notere getiren şoför Hasan; kendisine sorulan soru üzerine; ‘Başbakanlık’ta çalışırken kaza geçirdiğini, geçmişine ilişkin birçok şeyi hatırlamadığını, diplomanın noterde onaylatılmasıyla ilgili süreci de hiç hatırlamadığını’ söylemiştir.

Ne güzel değil mi? Sahteciliği en iyi bilen bu kişiyi sözde hafıza kaybı gerekçesiyle susturup, 82 milyon insanımızı aldatmaya devam etmekteler.”

 SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Açıklamada:

“Herkes susuyor. Fakat partimiz HKP susmadı, susmayacak. Partimiz bıkmadan-usanmadan bu kanunsuzluğun üzerine gitmektedir” denilip Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu şöyle belirtildi:

“Bu son olayla birlikte bir kez daha kanıtlanmıştır ki; T. Erdoğan; gerçekte olmayan üniversite diploma fotokopisine “aslı gibidir” onayı yaptırtarak; özel kalem müdürü Hasan Doğan ve makam şoföre Hasan Tükenmezle birlikte Resmi Belgede Sahtecilik, Resmi Makamları Yanıltma suçlarını işlemiştir.Ayrıca bu sahte belgeyi YSK’ya sunarak da sanki Cumhurbaşkanlığı seçilme yeterliliği varmış gibi hem bu kurumları yanıltarak Anayasal suç işlemiş hem de 82 milyon Türkiye Halkını ahmak yerine koymaktadır.

Diğer yandan, Noterler Birliği Disiplin Kurulu kararıyla da kanıtlandığı üzere İstanbul 15. Noterliğinin imzaya yetkili katibi Emine Seven; ilgisi tarafından getirilmeyen ve aslı olmayan bir fotokopiye, Noterlik Yasası ve ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı olarak “aslı gibidir” onayı vererek, sahte bir fotokopiye bilerek ve isteyerek resmi belge niteliği kazandırmakla Görevi Kötüye Kullanmak suçu ile birlikte Resmi Evrakta Sahtecilik Yapma suçunu işlemiştir. Yine bu katiphakkında şikayete rağmen soruşturma açmayan İstanbul 15. Noteri de aynı suçu işlemiştir. Ayrıca suç tarihindeki Noter Mehmet Necat Üçel hakkında da aynı suçları işlemiştir.

Partimiz, bu suç fiilleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde YSK’ya başvurmuş, T. Erdoğan’a verilen mazbatanın iptalini talep etmişti. Bu başvurumuzun sonucunu beklerken, bugün bir kez daha suç işleyenler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur.

Bugüne kadar yaptığımız başvurularımızı incelemekle görevli YSK gibi Cumhuriyet Savcılıkları gibi kurumlar da Anayasa’nın kendilerine yüklediği görevleri (ihbar ve şikayetlere rağmen) yapmayarak, verilen dilekçeleri işleme koymayarak görev suçu işlemektedirler.

Bu başvurumuzun da aynı akıbete uğraması halinde aynı suçun bir kez daha işleneceğini tekrar ediyoruz.

Bu suçu işleyenlerin de, Demokratik Halk İktidarının vicdanının sesini dinleyen, hukuka bağlı yargıçları tarafından yargılanacağını şimdiden ilan ediyoruz.”

Kaynak Alican Uludağ


http://www.cumhuriyet.com.tr
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
%d blogcu bunu beğendi: