GENEL

SAYIŞTAY: SAYIŞTAY 2019 DENETİM RAPORU’NDA ÇARPICI TESPİTLER

Sayıştay, *İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim vaadi olan 4 yaş ve altındaki çocukların annelerine verilen ücretsiz ulaşım kartını da mevzuata aykırı bulundu..

DİZ BOYU USULSÜZLÜK

Sayıştay 2019 Denetim Raporu’nda çarpıcı tespitler

Sayıştay’ın raporuna göre Üsküdar, Fatih, Sakarya ve Ordu belediyelerinde çok sayıda usulsüzlük belirlendi.

Belediyelerdeki usulsüzlükleri tespit etti, raporlar önce açıklandı, sonra kaldırıldı

Sayıştay Başkanlığı, “Sayıştay raporları uçtu” adlı haberimizin ardından belediyelere ilişkin 2019 yılı denetim raporlarını tekrar okumaya açtı.

Çarpıcı tespitlerin yer aldığı raporlara göre birçok belediyede ihale süreçlerinde usulsüzlük belirlendi.

“RİZE’DEKİ ÇAY ÇARŞISI PROJESİ KANUNA AYKIRI!”

Sayıştay’ın Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Denetim Raporu’nda 19 milyon 533 bin 333 liraya mal olması beklenilen Çay Çarşısı Güdümlü Projesi’nin Kıyı Kanunu’na aykırı olduğu belirtildi.

*Rize Belediyesi‘nin yaptığı arazi tahsisinin de hukuka aykırı olduğu tespit edildi.

Sayıştay denetçileri 23 Temmuz 2018 tarihinde başvurusu yapılan, 14 milyon 649 bin 999 lira 99 kuruşa 24 ayda yüzde 75’lik bölümünün tamamlanması öngörülen proje için “Yerinde yapılan denetimde öncelikle projenin gerçekleştirileceği alana gidilmiş, Kasım 2019 tarihi itibariyle proje kapsamında henüz herhangi bir faaliyete başlanmadığı görülmüştür” dedi.

“KIYI KANUNU HÜKÜMLERİNE AYKIRI”

Sayıştay denetçileri Rize Belediyesi’nin proje için kendisine verilen 10 bin 45,57 m2’lik sahil dolgu alanını da ‘hukuka aykırı’ olarak Rize Ticaret Borsası’na tahsis ettiğini tespit etti.

Denetçiler raporlarında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu itibarla projenin yapılacağı dolgu alanı arazi ile ilgili yer tahsisinde sorun bulunduğu gibi bu alan üzerine yapımı öngörülen yapılar da Kıyı Kanunu hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin ‘Güdümlü Proje Destekleri’ başlıklı 28’inci maddesinin beşinci fıkrasının ç bendine göre ‘Uygulanmasında mülkiyet, izin, imar, ortaklık ve benzeri hukuki ve teknik engeller bulunan projeler’in desteklenmemesi gerekmektedir.”

“YETKİ AŞIMI TESPİTİ”

Denetçiler ayrıca kalkınma ajansında yönetim kurulu kararıyla alınması gereken kararların, genel sekreter tarafından yetki sınırları aşılarak kullanıldığını belirledi.

Denetçilerin raporunda: “Genel Sekreter ‘olur’u ile bu nitelikli düzenleyici işlemleri uygulamaya sokmak karar organının iradesi dışında işlem yapma ve yetki aşımı sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle, bu nitelikli düzenleyici işlemlerin usule uygun şekilde ve Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe konulması gerektiği değerlendirilmektedir” denildi.

Projenin teknik detayları şöyle:

30 metre yüksekliğinde ve 1.944 m2 kapalı alana sahip Çay Müzesi ve Sinema

1.860 m2 kullanım alanlı Restoran Binası

6 adet ve her biri 70 m2 kapalı alana sahip Çay Tadım ve Sunum Alanları


15’i 12 m2 ve 7’si 9 m2 kapalı alana sahip 22 adet Çay Tanıtım ve Satış Alanları

84 m2 kapalı alana sahip Yöresel Ürünler Pazarıhttps://5e827be519a8820e4271a808234586eb.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

462 m2 kapalı alana sahip İdari Bina

800 m2 kapalı alana sahip Bodrum Kat ve Ortak Alanlar

Su Değirmeni.

*Üsküdar Belediyesi’nin özel hallerde kullanılan pazarlık usulüyle 72 ihale yaptığı, bu ihalelerin toplam sözleşme bedelinin 162 milyon 352 bin 569 lira olduğu tespit edildi. 

2019 Sayıştay Denetim Raporu’nda Üsküdar Belediyesi’nin mal ve hizmet alımlarında “pazarlık ihale usulü”nü yaygın şekilde kullandığı belirlendi.  Pazarlık ihale usulünün sadece doğal afet, salgın hastalıklar gibi özel haller durumunda kullanıldığına dikkat çeken Sayıştay “bunun belediyede genel bir uygulama haline getirilmesini kanuna aykırı” buldu. 

*Ordu Büyükşehir Belediyesi aynı alımları bölerek ihale etti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi 2019 Sayıştay Denetim raporunda, aynı tarihte, aynı müdürlük tarafından, aynı mahiyette ve aynı yükleniciden yapılan birçok alımın Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen ihale usulleri ile alınması gerekirken kısımlara bölünerek yine aynı kanunda özel alım usulü olarak belirtilen doğrudan temin usulü ile gerçekleştirildiği vurgulandı.

Rapora göre 2019 yılı içerisinde bazı çiçek ve bitki mal alımları da ihalesiz temin edildi. Belediye, Özel Kalem Müdürlüğü’nü de memuriyete sınavsız giriş aracı olarak kullandı. 

HAKSIZ KADROLAŞMA

*Fatih Belediyesi’nde özel kalem müdürlüğü kadrosu sınavsız geçişin bir yolu olarak kullanıldı.

Sayıştaş raporunda İstanbul Fatih Belediyesi, özel kalem müdürlüğü kadrosunun sınavsız geçişin bir yolu olarak kullandığı anlatıldı. Ayrıca raporda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne yönetmelikte öngörülen sınav şartı ile öğrenim durumunu sağlamayan personel atandığı tespit edildi. Belediyede programcı kadrosunda sözleşmeli çalışan iki personelin asgari yabancı dil şartını sağlamadığı ifade edilen raporda belediye tarafından Zabıta Müdürlüğü’ne de öngörülen sınav şartını sağlamayan personel atandığı tespit edildi.

*Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2019 Sayıştay Denetim Raporu’nda belediyeye ait Yeni Sakraya Stadyumu’nu sportif faaliyetlerde kullanılmak üzere Sakaryaspor Tesis İşletmeleri Şirketi’ne 11 aylığına 325 bin TL+KDV’ye kiraladığı ancak kiranın ödenmediği tespit edildi..

Belediyenin elektrik, doğalgaz, su, temizlik ve çim bakımı masraflarını da üstlendiği belirlendi. Sayıştay kiranın tahsil edilmesini istedi.

“YETKİ CUMHURBAŞKANI’NDA”

Sayıştay, *İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim vaadi olan 4 yaş ve altındaki çocukların annelerine verilen ücretsiz ulaşım kartını da mevzuata aykırı bulundu.. Bu konuda yetkinin cumhurbaşkanında olduğu belirtildi..

Sayıştay raporunda, toplu taşıma araçlarında bazı günlerde bazı kişiler için indirimli-ücretsiz kullanım hakkı verildiği ancak bu konuda yetkinin cumhurbaşkanında olduğu belirtildi.

Ayrıca, 3 Kasım 2011 ve 3 Haziran 2014 tarihinde bir kamu bankası ile imzalanan protokolle iki lüks aracın İBB’ye teslim edildiği ancak yürürlük süresinin belirlenmemesi nedeniyle halen devam ettiği vurgulandı. Bu konuda işlem tesis edildiği belirtildi.

SAYIŞTAY 2010’DA BURS VE ÜCRETSİZ SÜTÜ ONAYLAMIŞTI

Oysa belediyelerin öğrencilere nakdi yardım ve halka ücretsiz süt dağıtabileceğini Sayıştay 9 yıl önce onaylamıştı.

2009 – 2019 yılları arasında iki dönem İzmir Bergama Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Gönenç:

“2011 yılında hazırladığımız Sosyal Yardım Yönetmeliği kapsamındaki hizmetler arasında öğrencilere ve öğrenci ailelerine burs dahil eğitim yardımı ve ücretsiz okul sütü de vardı. Bunu Sayıştay’a göndermiştik. Sayıştay inceledi ve onayladı. Sayıştay’ın onayından sonra yönetmeliği belediye meclisinden geçirdik. Böylece hem öğrencilerimize sosyal yardımlarımızı yıllarca yaptık, hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ardından Bergama Belediyesi olarak Tire Süt Kooperatifi’nden aldığımız sütleri halkımıza ücretsiz dağıttık.” dedi.

İŞTE SAYIŞTAY’IN 9 YIL ÖNCE ONAYLADIĞI O KARARLAR

Gönenç’in hatırlattığı onay kararı Sayıştay Daireler Kurulu’nun 2 Şubat 2011 tarihli toplantısında alınmıştı. Sayıştay Başkanlığı bu kararı 4 Şubat 2011 tarih ve 14979 sayılı yazısı ile İçişleri Bakanlığı’na bildirdi. Bakanlık da Bergama Belediyesi’ne tebliğ etti. Uygun görülen Bergama Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde şu ifadeler yer alıyor:

MADDE 5 :


(2) Yardımlar, nakdi ve ayni olabileceği gibi kısmen nakdi ve kısmen ayni de yapılabilir. Nakdi yardım yapılması gerekiyorsa bunun gerekçelendirilmesi gerekmektedir.
(4) Yardımlar devamlı, belirli aralıklarla veya bir defada yapılabilir.

MADDE 6


f) İçme sütü yardımı: İlçemizde bulunan anaokulu ve ilköğretim okulu tüm öğrencilerine öğretim süresince yapılan pastörize süt yardımıdır.
g) Kırtasiye yardımı: İhtiyaç sahibi öğrencilere yapılacak yardım, defter, kitap, araç-gereç, çanta ve kırtasiyeden oluşur.
h) Sosyal yardım: İhtiyaç sahibi olan ilköğretim, lise, önlisans, lisans, yüksek lisans öğrencilerine veya ailelerine; kırtasiye, giyim, gıda, yakacak, barınma, ulaşım giderleri ile okudukları bölümlerin öğrenim katkı paylarını ödeme güçlüğü içinde olanlara eğitim dönemi içinde verilen birleştirilmiş sosyal yardımdır.

*İstanbul Esenler Belediyesi

2019 Sayıştay Denetim raporunda da bir dizi çarpıcı tespite yer verildi..

Sayıştay, özel kalem müdürü olarak açıktan atanan kişilerden bazılarının diğer memuriyet kadrolarına sınavsız atandığını da belirledi. 2009 yılından bu yana toplamda 2 seçim dönemi geçtiği, iki dönemde de aynı başkanın seçildiği anlatılan raporda, “Buna rağmen özel kalem müdürlüğü kadrosuna 19 farklı kişinin atandığı, bu atamaların açıktan atama yapılması suretiyle gerçekleştirildiği, açıktan yapılan atamaların memuriyete sınavsız girişin bir yolu olarak kullanıldığı, özel kalem müdürü olarak açıktan atanan kişilerden, 28.07.2016- 9.01.2017 arasında görev yapan personelin mimar kadrosuna, 15.12.2010– 4.08.2011 arasında görev yapan personelin biyolog kadrosuna atandığı, 9 personelin ise bu görevi yaptıktan sonra naklen başka bir kamu kurumuna tayin olduğu ve 8 adet personelin özel kalem müdürlüğü kadrosuna atanmasında bakanlık izninin alınmadığı” ifadesi yer aldı. Bu kadrodan geçilen kurumlar arasında TRT, Güngören Belediyesi ile Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı gibi kurumlar da var.

MUHTARLARA MAAŞ

Rapora göre *Esenler belediyesi, ilçedeki tüm muhtarlıklara ihtiyaçlarını karşılamak için aylık nakdi yardımda bulundu.

Muhtarlara aylık ödenek tahsis edildiği belirtilerek “Muhtarlık işlerinin yürütülmesi için gerekli giderlerin harç gelirlerinden karşılanması gerekmektedir” denildi..

Raporda özetle şöyle denildi: “Ocak-şubat aylarında yapılan nakdi yardım için ilgili meclis kararında herhangi bir fatura öngörülmezken diğer aylarda yapılan yardımlar için yeni bir meclis kararı alınmak suretiyle ile aylık 1.750,00 TL tutarını geçmemek üzere fatura karşılığı nakdi yardım yapılmıştır. Muhtarlıklar tarafından sunulan faturalar incelendiğinde ise mutat bir şekilde her bir muhtarlığın her ay (belediye meclisi kararındaki tavan miktar olan tutara eşit olacak şekilde) tam olarak 1.750 TL’lik kırtasiye malzemesi alımı yaptığı görülmüştür. Bu durum, fatura karşılığı yapılan yardımın nakdi bir mahiyet aldığının bir göstergesidir.”

“ARAÇLAR İZLENMEMİŞ

Raporda, *Esenler belediyesi “idare adına tescilli veya kiralama kapsamında edinilen araçların kullanımlarının takibi için araç takip sistemi kurulmadığı, resmi işlerde kullanılıp kullanılmadığının takip edilemediği, yakıt takiplerinin düzgün yapılmadığı” tespitine yer verildi. 

GAZİANTEP’TE İHALESİZ DEVİR!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 yılı denetim raporuna göre belediyenin 2019 yılı toplam faiz gideri 218 milyon 859 bin 59 TL olarak hesaplandı. Faiz giderleri önceki yıla göre yüzde 30.87 arttı..

Belediyenin kendisine ait “hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini” işletebileceği ve bu yerleri iştiraklerine ihalesiz devredebileceği anlatılan raporda, belediye şirketlerine işletme hakkı devredilen taşınmazların üçüncü kişilere ihalesiz devredildiği tespit edildi. 

*Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Yılmaz Kireç, söz konusu rapora ilişkin:

“Belediye, 10 yılda 2 milyar lira faiz ödemiş. Belediye şirketleri konusunda da belediye yetkililerini defalarca uyardık” dedi.

*Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Uğur Kalkan da:

“Belediyeye ait 200 taşınmazın kullanım şekli ile tapudaki kaydının farklı olduğu tespit edilmiş. Baktığınız zaman ödenen faiz rakamları, kendi merkezi hükümetlerinin çıkardığı KHK’ye uymamalar, belediye mülkiyetindeki yerlerin ihalesiz devirleri ve buna benzer çok şey var. Ayrıca perşembe akşam saatlerinde Sayıştay’ın resmi sitesinden raporları inceledim, cuma günü sabah sistemde kapatıldı. İlk defa böyle bir durumla karşılaştım”

Sayıştay AKP’li *Konya Büyükşehir Belediyesi‘nde  yaptığı denetim ve incelemelerde belediyenin spor okullarında belgesi, lisansı ve sertifikası olmayan kişileri ‘antrenör’ olarak çalıştırdığını ortaya çıkardı.

‘Tüm personelin antrenör olarak tarif edildiği görülmüştür’

“Yapılan incelemeye göre; İdare tarafından tarihleri arasında belediyenin şirketi olan Konya Sanat Kültür ve Spor A.Ş. üzerinden doğrudan hizmet alımı yöntemiyle spor okullarında çalıştırılmak üzere kısmi zamanlı uzman alımı gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde personel istihdamı yukarıda ele aldığımız mevzuat uyarınca doğru olmayacaktır. İşin şekli açıdan mevzuata aykırı olmasıyla birlikte çalıştırılan personelin şartnamede belirtilen kriterleri taşımaması nedeni ile esasına yönelik usulsüzlüklerin de olduğu görülmüştür.

Şartnamede futbol, basketbol, güreş, masa tenisi, hentbol, bocce, judo, karate gibi spor dallarında uzman personel çalıştırılmasını öngörmektedir. Belirtilen branşlardaki uzman personelin, nitelik ve spesifik olarak eğitim verdiği alanda uzmanlığı, sunulacak belgeler, sertifikalar ya da lisansla tevsik edilmelidir. Ödeme evrakında ve puantaj listelerinde, tüm personelin ‘antrenör’ olarak tarif edildiği görülmüş, bu yöndeki uzmanlığı tevsik edici belgelerin olmadığı anlaşılmıştır. Bu durum işin uzman personel eliyle yürütülmediği kanaatini oluşturmaktadır.”

Belediyeden açıklama

AKP’li belediye ise Sayıştay’a verdiği cevapta, uzman personel için aranan şart ve kriterlerin, sertifika ve lisans belgelerinin, zaruretten dolayı sağlanamadığı ve yeterli eğiticinin olmamasından ileri geldiğini öne sürdü.

“MEVZUATIN ÖNGÖRDÜĞÜ ŞARTLAR YERİNE GETİRİLMEKSİZİN LOJMAN OLARAK KULLANILMAK ÜZERE KONUT KİRALANMASI”

Sayıştay’ın *Bakırköy Belediyesi 2019 raporunda, Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu için 1 Haziran 2014 – 1 Haziran 2020 arasında kiralanan Yeşilyurt semtindeki lojmanın, gerekli görüş ve izinler alınmadan kiralandığı ifade edildi. 

Raporda:

Kerimoğlu’na tahsis edilen lojman için, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan uygun görüşü ve Cumhurbaşkanlığı’nın izniyle kiralamanın yapılabileceği belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

Mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalar uyarınca söz konusu kiralama işlemi için ilgili bakanlığın teklifi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü ve nihai olarak cumhurbaşkanından izin alınmadan kiralama yapılması mümkün değildir. Dolayısıyla belediye tarafından tesis edilen bu işlem anılan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir..


“Ne yapsaydım, bodrum katta mı yaşasaydım” demişti

Bülent Kerimoğlu, 2014 yılında mühürlediği Pruva 34 Konutları’na taşınmasıyla ilgili Independent Türkçe’ye yaptığı açıklamada, inşaatı yapan firmanın gerekli şartları yerine getirdiğini mührü kaldırdıklarını ifade etmişti.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, satış fiyatı 10 ila 12 milyon lira arasında değişen dairelerden birini satın almasına yönelik şunları söylemişti:

“Müreffeh bir Türkiye vaadeden bir partiden belediye başkanı seçildim. Belediye başkanı olmadan önce de şartlarım iyiydi. Ne yapsaydım, bodrum katta mı yaşasaydım? Kişisel çabamla ve ailemle birlikte, belediye başkanı olmadan önceki mesleğimle bir noktaya geldim. Ben Ardahan’ın Damal ilçesinden elimde bir tahta valizle İstanbul’a gelmedim.”

KAYYIM LA YÖNETİLEN BELEDİYELERDE AMACI DIŞINDA KULLANILAN PARALAR, KAYDA ALINMAYAN TAŞINMAZLAR, KANUNA AYKIRI İHALELER…

16 MİLYON EKSİK!”

*Van Büyükşehir’de taşınmazlara ait hesaplarda 16 milyon 367 bin TL eksik görüldü.

Van Büyükşehir Belediyesi’nin diğer kamu idarelerine tahsis ettiği taşınmazlar ile diğer kamu idarelerince belediyeye tahsis edilen taşınmazların bazılarının muhasebe kayıtlarına alınmadığı için hesaplarda 16 milyon 367 bin TL’nin eksik olduğu ortaya çıktı..

539 bin 812 TL bedelle satın alınan malların belediye ile arasında herhangi bir sözleşme bulunmayan bir işletmenin deposuna konulduğu kaydedildi. 

Belediyeye ait 388 adet taşıt aracının zimmetlerinin belediye ile ilişiği kesilmiş olan 6 eski personel üzerinde devam ettiği ortaya çıktı..

Belediyenin mevduat faiz geliri 55 bin 624 TL eksik muhasebeleştirildi..

Belediyeye ait malların tamir ve bakımları için yapılan harcamanın yeni mal alınmış gibi taşınır işlem fişi düzenlendi..

Mahkeme kararları sonucunda ilamlı ve kesinleşmiş ilamsız borçlara ilişkin toplam 21 milyon 721 bin TL anapara ve faiz ödenmesi de dikkat çekti.

BATMAN’DA KANUNSUZLUK! “

*Batman Belediyesi’nde borç kaydedilen 46 milyon 654 bin liralık stokun aynı anda çıkışının yapıldığı saptandı.

Batman Belediyesi’nin 80 milyon 250 bin 431 TL uzun dönem banka kredi borcu bulunduğunu belirten Sayıştay, belediye tarafından alınıp borç olarak kaydedilen 46 milyon 654 bin 425 TL değerindeki stokun aynı anda çıkışının yapıldığını tespit etti..

Belediyeye ait 48 adet taşınmaz kanuna aykırı olarak pazarlık usulü ile kiraya verildi..

Belediyenin tapuda kayıtlı olan bir kısım taşınmazının muhasebe kayıtlarına alınmadığı kaydedilirken belediyenin taşınmazlarının toplam değerinin müdürlüklerin verilerine göre 113 milyon 852 bin 831 TL farklı olduğu ortaya çıktı. 

Personel için ayrılması gereken kıdem tazminatı tutarı 44 milyon 632 bin 329 TL eksik ayrıldı..

Belediye tarafından diğer kamu idarelerine tahsis edilen taşınmazlar ile diğer kamu idarelerince belediyeye tahsis edilen taşınmazların bazılarının muhasebe kayıtlarına alınmadığı için hesaplarda 266 milyon 96 bin 482 TL’nin eksik olduğu kaydedildi.

OLMAYAN DOĞAL AFET!”

*Sur Belediyesi, bazı işleri “doğal afetler” kapsamında göstererek kanuna aykırı biri 9 milyon 728 bin liralık olmak üzere dokuz ihale yaptı.

Diyarbakır Sur Belediyesi’nin bazı işleri ‘doğal afetler’ gibi ani ve beklenmeyen olaylar kapsamında pazarlık usulü ile kanuna aykırı bir şekilde biri 9 milyon 728 bin 398 TL bedeli olan toplam 9 ihale ile yaptığı ortaya çıktı..

Belediyenin sosyal güvenlik ve vergi borçlarının ilgili hesapta 85 milyon 778 bin 25 TL eksik kaydedildiği tespit edildi..

Doğrudan teminle yapılan mal ve hizmet alımlarında yasal limit 2 katından fazla aşıldı. 

*Siirt Belediyesi’nde tahsil edilmeyen alacakların tahakkuk işlemlerinin muhasebeleştirilmemesi nedeniyle belediye alacakları 4 milyon 6 bin 963 TL eksik gösterildi. Bazı alacaklar için belediyenin vergi borcuna mahsuben kanuna aykırı şekilde tahsilat kaydı yapılarak belediyenin vergi borcu eksik gösterildi..

32 milyon 189 bin 890 TL faiz giderleri bulunan Mardin Büyükşehir Belediyesi, kira gelirlerinden 2 milyon 994 bin 578 TL’yi fazladan giderleştirdi.

İLGİLİ HABER

Cumhuriyet / Hazal Ocak – Mehmet Kızmaz

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top