SPOR

ATTIĞINIZ İMZADAN SONSUZA KADAR SORUMLU OLACAKSINIZ!

“Enkaz edebiyatı yapıp, tepki oylarıyla seçilen, 3 senede Galatasarayımızı ileri taşıyacak tek bir projeyi dahi hayata geçiremeyen bu yönetim…”

GALATASARAY’DA YÖNETİME AĞIR ELEŞTİRİ!

Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk, yönetime seslendi

Galatasaray Kulübü’nün başkan adaylarından Metin Öztürk, yönetime seslenerek:

“Attığınız imzadan sonsuza kadar sorumlu olacaksınız” dedi.


SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMALAR…

Metin Öztürk:


“Enkaz edebiyatı yapıp, tepki oylarıyla seçilen, 3 senede Galatasarayımızı ileri taşıyacak tek bir projeyi dahi hayata geçiremeyen bu yönetim, görev süresinin bitmesine 5 ay kala, dikte edilen aşağıdaki şartları kabul ediyorsa, attıkları imzadan sonsuza kadar sorumlu olacaklardır.

“FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMA TEMEL PRENSİPLERİ

– 2021-22 sezonu için futbol ailesi giderlerinde 2020-2021 sezonuna kıyasla en az %20 tasarruf edilmesi aranacaktır.

 
– Borç Yapılandırması, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması (“FYYÇA”) kapsamında, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında anapara ödemesiz toplamda yaklaşık 9 yıl vadeli yapılandırma süreci şeklinde gerçekleşecektir.

 
– 2023-2024 sezonunun başlangıcından itibaren her cari futbol sezonu (1 Haziran – 31 Mayıs), bir önceki sezon elde edilmesi öngörülen sabit gelirler (Yayın Gelirleri, Sponsorluk-Reklam Gelirleri, İsim Hakkı Gelirleri, Gişe Gelirleri, Ticari Ürün Gelirleri, Diğer vb.) toplamının asgari %50’sine tekabül eden bir tutarda Konsorsiyuma borç servisi (anapara, faiz) ödemesi yapılacaktır. Söz konusu ödeme, takip eden sezon (2023-2024 sezonundan itibaren her bir cari sezon) sabit gelirlerden karşılanacaktır. Takip eden sezon (cari sezon) elde edilen sabit gelirlerin %50’sinin bir önceki sezon elde edilmesi öngörülen sabit gelirlerin %50’sini aşması durumunda, aşan tutar borç servisi (anapara, faiz) ödemesinde ve/veya yapılandırmanın son yılında muaccel hale gelecek olan borç servisinden süpürmede kullanılacaktır.

 
– 2022-2023 sezonunun başlangıcından itibaren bir sezon içerisinde elde edilmiş değişken gelirlerin (transfer gelirleri, UEFA gelirleri vb.) %50’si Konsorsiyum kredisinin yapılandırmanın son yılında muaccel hale gelecek olan borç servisinden süpürülmesinde kullanılacak olup, bir önceki sezonda Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi’nde yer verilecek nakit akış ve ödeme protokolüne uygun gelir oluşmadığı durumda cari sezonda bahsi geçen değişken gelirlerin %75’i borç servisi (anapara, faiz) ödemesinde ve/veya Konsorsiyum kredisinin yapılandırmanın son yılında muaccel hale gelecek olan borç servisinden süpürülmesinde kullanılacaktır. 


– 2022-2023 sezonunda, asgari 2021-2022 sezonunda elde edilmesi öngörülen sabit gelirlerin %25’ine tekabül eden tutarda faiz tahsil edilecektir. Söz konusu tutar, öncelikle 2022-2023 sezonunda elde edilen değişken gelirlerden karşılanacaktır. 


– Şirketimiz gelirleri; öncelikle vergi ödemelerinin yapılmasında kullanılacaktır, ardından Konsorsiyum borç servisi ve kulüp operasyonel giderleri sıralaması ile kullanılacaktır. 


– Galatasaray Spor Kulübü Derneği (“Dernek”) ve Şirketimizin ayrışması finansal olarak gerçekleştirilecek olup, Dernek’in kendi gelirleri ile faaliyetlerini sürdürmesi sağlanacak ve Dernek finansal borçlanma yasağına tabi olacaktır. 


– Her bir bütçe hazırlanırken Şirket ile Konsorsiyum arasında Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi kapsamında anlaşılan gelir paylaşım ve bütçeleme metodu dikkate alınacak olup yıllık olarak genel kurula sunulacak olan her bir bütçeye bu metot yansıtılacak ve her bir bütçe bu kapsamda mutabık kalınan spesifik prensipler dikkate alınarak açık vermeyecek şekilde hazırlanacaktır,


– Yönetim kurulu tarafından hazırlanan her bir bütçenin yıllık olarak genel kurul onayına sunularak kabul edilmesinden önce Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi’ndeki gelir paylaşımı ve bütçeleme metoduna uygunluğunun 2021-2022 sezonundan itibaren teyidi ve tespiti sağlanacak olup, ilgili bütçenin şirketin bağımsız denetim şirketi tarafından hazırlanmış mali denetim raporunda işletmenin sürekliliği maddesinde de aynı şekilde yer alması sağlanacaktır. Bağımsız denetim şirketi tarafından bütçenin yapılandırma sözleşmesindeki spesifik gelir paylaşım ve bütçeleme esaslarına uygun olmadığı tespiti hali bir temerrüt hali oluşturacaktır. 


– Şirketin borçlanma, teminat-takyidat yasağı, tasarruf ve ilişkili taraf işlemleri gibi Konsorsiyum bankalarını veya kredi geri ödeme planını etkileyebilecek temel ticari konular, Konsorsiyum bankalarının ön onayına tabi tutulacaktır. 


– Bu çerçevede, Şirketimiz Yönetim Kurulu yukarıda ana prensipleri yer alan konuları ve yapılandırmaya ilişkin diğer tüm hususları Konsorsiyum bankaları ile müzakere ederek ve Niyet Mektubunda mutabık kalınan çerçeve ve FYYÇA kapsamı doğrultusunda yapılandırma gerçekleştirilecektir.


– Konsorsiyum bankalarıyla mutabık kalınmak suretiyle yukarıdakilerden farklı esaslar belirlenebilir. Bu durumda, yenilenen esaslar Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanacak ve ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. 

İLGİLİ HABER

cumhuriyet

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top