GÜNDEM

AYM: “KURALLAR ANAYASA’NIN 56 VE 63’ÜNCÜ MADDELERİNE AYKIRIDIR, İPTALLERİ GEREKİR”

“…Açıklanan nedenlerle kurallar Anayasa’nın 56 ve 63’üncü maddelerine aykırıdır, iptalleri gerekir.”

AYM, BOĞAZİÇİ’NDE İMARA AYKIRI YAPILAŞMAYA İLİŞKİN DÜZENLEMEYİ İPTAL ETTİ!

Anayasa Mahkemesi (AYM), Boğaziçi öngörünüm bölgesindeki imara aykırı yapılar hakkında verilen yıkım kararlarının ve idari para cezalarının iptal edilmesini öngören kuralları Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

Kararın gerekçesinde:

“Kurallar Anayasa’nın 56 ve 63’üncü maddelerine aykırıdır, iptalleri gerekir” denildi.

CHP milletvekillerinin düzenlemenin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu 24 Eylül’de görüşerek karara bağlayan AYM, İstanbul Boğaziçi’nin ön görünümünde kalan bazı mahalleleri imar barışı kapsamına alan düzenlemeyi oy birliğiyle iptal etti.

Dava konusu kurallarda, 2960 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezalarının iptal edilmesi hükme bağlanmış ve Boğaziçi öngörünüm bölgesinde kalan bazı yerlerdeki taşınmaz maliklerinin de yapı kayıt belgesinden faydalanmasına izin verilmişti.

“VERECEĞİ ZARARIN GÖZETİLMESİ GEREKİR”

Kararın gerekçesi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararda:

“Anılan düzenleme yapılırken kurallarla Boğaziçi alanında yapılan imara aykırı yapıların yıkılmasının önlenmesinin ve bu alana yapılan imara aykırı yapılar nedeniyle verilen idari para cezalarının iptal edilmesinin çevre ile kültür ve tabiat varlıklarına vereceği zararın da gözetilmesi gerekir” denildi.

Ayrıca kurallarla öngörülen kamu yararı ile kuralların neden olacağı zararın tartımının yapılması ve Anayasa’nın 56 ve 63’üncü maddelerdeki pozitif yükümlülüklere aykırı bir düzenleme yapılıp yapılmadığının belirlenmesi gerektiğine de işaret edildi.

Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesinin doğal güzellikleri ile kültürel ve tarihi değerlerinin korunması ve geliştirilmesinde önemli bir kamu yararının bulunduğunun aşikar olduğuna dikkat çekilerek, şöyle denildi:

“Bu çerçevede kurallarla öngörülen şehirlerin yeniden inşası ve imarı açısından kaynak temininin başka yöntemlerle de elde edilmesinin mümkün olduğu, bunun için ender bir doğal güzellik ile tarihi ve kültürel değerlere sahip olan Boğaziçi alanının korunmasıyla bağdaşmayacak düzenlemeler getirilmesinin menfaatler arasında makul bir denge kurulmasını engellediği anlaşılmaktadır. Bir başka ifadeyle çevre ile kültür ve tabiat varlıkları yönünden neden olunacak zarar ile sağlanacak yarar gözetildiğinde, kurallarda çevre ile kültür ve tabiat varlıklarını koruma ve geliştirmeye ilişkin devletin pozitif yükümlülükleri arasındaki adil dengenin kurulamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle kurallar Anayasa’nın 56 ve 63’üncü maddelerine aykırıdır, iptalleri gerekir.”

NE OLMUŞTU?

BOĞAZİÇİ İMARA AÇILIYOR!

Köprü geçiş cezalarına affı da içeren kanun teklifinde imar barışı ile ilgili önemli bir madde yer aldı. Sarıyer, Üsküdar, Beykoz ilçelerinin Boğaziçi ön görünüm kabul edilen sınırları da imar barışı kapsamına alınacak.

Teklifin kabul edilmesi durumunda Boğaziçi’nin tamamı yasadan faydalanacak

TBMM Başkanlığı’na sunulan Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde imar barışına ilişkin önemli bir madde de yer aldı.

Teklifin 2. Maddesi ile Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içerisinde belirlenen alanlardaki taşınmaz maliklerin yapı kayıt belgesinden faydalanması amaçlanıyor.

Teklifin yasalaşması durumunda Sarıyer, Üsküdar, Beykoz ilçelerinin Boğaziçi ön görünüm kabul edilen sınırları da imar barışı kapsamına alınacak. Böylece Boğaziçi’nin tamamı imar barışına ilave edilmiş olacak.

İmar barışı kapsamına yeni ilave edilecek bölgeler için 31 Aralık’ta bitecek başvuru süresinin uzatılmasının da değerlendirildiği öğrenildi.

960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nda tanımlanan Boğaziçi Sahil Şeridi ve öngörünüm bölgesine ait kroki ile sınır ve koordinat listesini değiştiren yasa tasarısında yeni kroki ise şöyle sunuldu:

EYLÜL AYINDA GÜNDEME GELMİŞTİ

Boğaziçi’nin de imar barışı kapsamına alınması Eylül ayında gündeme getirilmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen çalışmanın detaylarını anlatmıştı. Eleştiriler üzerine Boğaziçi’nin imar barışı kapsamına alınması rafa kaldırılmıştı.

İLGİLİ HABER

Cumhuriyet

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top