GÜNDEM

İCRA İŞLERİNİN NOTERLİKLERCE DE YAPILMASI…

Türkiye Barolar Birliği’nce avukatlara 21 Ekim 2020 tarihinde gönderilen bir bilgilendirmede noterlerin de tıpkı icra müdürlükleri gibi icra işlemlerini takip edebileceği bir çalışmanın varlığı duyuruldu.

İCRA İŞLERİNİN NOTERLİKLERCE DE YAPILMASINA AVUKATLARDAN TEPKİ

Noterlere yeni iş alanı açılırken, avukatların iş sahası daraltılıyor

Prof. Dr. Canbolat:

“Hakim, savcı, noterler dürüst, avukatlar güvenilmez kişiler mi?” diye sorarak planlanan düzenlemeyi eleştirirken, avukat Ahi ise iş sahalarının daraltılmaya çalışıldığını öne sürdü

İcra dosyası sayısının 31 milyonu aştığı Türkiye’de alacakların tahsili de en büyük sorunlar arasında geliyor.

İcra daireleri artan iş yükü nedeniyle yeterli gelmekte zorlanırken gündeme yeni gelen bir proje hayata geçirilmeden tartışmalara neden oldu.

Türkiye Barolar Birliği’nce avukatlara 21 Ekim 2020 tarihinde gönderilen bir bilgilendirmede noterlerin de tıpkı icra müdürlükleri gibi icra işlemlerini takip edebileceği bir çalışmanın varlığı şöyle duyuruldu:

“Kardeş meslek örgütü Türkiye Noterler Birliği’nin değerli noter meslektaşlarımıza gönderdiği bir mesajda icra dairelerinin işlerinin noterliklerce de yapılması için çalışma yürütüldüğünden söz edilmiştir. Adalet Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde avukatların iş alanlarını olumsuz etkileyecek hiçbir çalışma olmadığı öğrenilmiştir.”

Ancak bu çalışmaya icra müdürlüklerinin yürüttüğü görevlere talip olan avukatlardan itirazlar yükseldi.

TEKİRDAĞ BAROSU’NDAN NOTERLER BİRLİĞİNE…

Buna ilk tepki Tekirdağ Barosu’ndan geldi.

Geçen 22 Ekim’de Tekirdağ Barosu’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada söz konusu düzenlemeyle ilgili “Bu durum sayısı gün geçtikçe artan avukatların pandemi nedeniyle de giderek daralan iş alanlarından yenilerinin koparılması halini alacaktır” denilerek Noterler Birliği şu sözlerle eleştirildi:

“Baroların, avukatlı mevzuatından kaynaklanan bilgi verme yükümlülükleri kapsamında birbirlerine ve vekalet ilişkisi içerisinde bulunduğu müvekkillerine yapacakları bildirimlerin gönderilmesi işlemlerine engel olmak isteyen ve dava açan Noterler Birliği’nin meslektaşlarımızın iş alanlarına müdahale etme isteğini kabul etmemiz mümkün değildir.”

HAKİM, SAVCI, NOTERLER DÜRÜST, AVUKATLAR GÜVENİLMEZ KİŞİLER Mİ?

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Hukukçu Prof. Dr. Talat Canbolat, düzenlemeyi eleştirdi.

Canbolat, şunları söyledi:

“Bu, aynı okuldan mezun olanlardan; hakim ve savcılar gibi noterlerin de dürüst ve makbul kişiler olduğu ancak avukatların güvenilmez olduğuna ilişkin bilinçaltının dışa yansımasıdır. Avukatlık mesleğine ilişkin iş alanlarının genişletilmesi yerine daraltılarak yok edilmesinin yeni bir örneğidir. Şayet icra dairelerinin iş yükü fazla ve bu nedenle böyle bir yol düşünülüyor ise avukatların ödeme emrini doğrudan göndermesinin önü açılmalıdır. Zira uygulamada fiilen zaten icra müdürlükleri tarafından gönderilmesi gereken icra emirleri avukatlar tarafından hazırlanmaktadır. Her avukat bu işlemleri çok iyi bilmektedir.” 

Hukukçular yapılan düzenleme ile noterlere yeni iş sahası yaratılırken, avukatların iş sahasının daraltılacağı iddiasında.

“AVUKATLARA DA ÖDEME EMİRLERİNİ DOĞRUDAN GÖNDERME YETKİSİ SAĞLANSIN”

Canbolat, icra müdürlüklerindeki yoğunluğun çözülmesi için şu önerilerin dillendirdi:

“Nasıl ki Vergi Daireleri, Sosyal Sigortalar Müdürlükleri kendi görev alanlarındaki icra emirlerini doğrudan gönderebiliyorlarsa avukatlar da kendi işlerinin bir parçası olan ödeme emirlerini doğrudan gönderme yetkisi tanınmak suretiyle icra müdürlüklerinin iş yükü hafifletilebilir. Avukatın gönderdiği ödeme emrine itirazlar avukatın yanı sıra icra müdürlüklerine yapılabilir. Avukat borca itiraz edilmemesi ya da itirazın reddedilmesi halinde haciz işlemini de gerekirse güvenlik güçlerinden yardım da alarak filen yapabilir.”

“DEVLET, AVUKATLARIN İŞ ALANINI GENİŞLETECEĞİNE KÜÇÜLTMEYE, YOK ETMEYE ÇALIŞIYOR”

Avukat Hakları Grubu Sözcüsü Gökhan Ahi de düzenlemeye itiraz edenlerden.

Sayısı 31 milyonu aşan icra dosyası nedeniyle sistemin tıkandığını belirten Ahi, Adalet Bakanlığı’nın sorunun çözümü için bir proje geliştirmediği gibi baroların da söz konusu icra müdürlükleri olunca bir çözüm önerisi sunmaktan uzak olduklarını iddia etti.

Ahi sözlerinin devamında hem bir çözüm önerisi getirdi hem de noterlere verilmek istenen yetkiye şu sözlerle karşı çıktı:

“Aslında, icra emri veya ödeme emri gönderilmesi gibi, kurumlara müzekkere yazılması gibi evrak işlerinin tamamını avukatlar yapıyor. Avukatlar, bu tür emirleri ve müzekkereleri kendileri düzenleyip gönderebilse işin en yoğun kısmını aşabilmek ve icra müdürlüklerini rahatlatabilmek mümkün. Ancak avukatların yapabileceği işi, sanki noterler daha fazla güvenilirmiş ve yapabilirmiş gibi düşünülerek böyle bir projeye soyunulması, devletin avukatlara bakış açısının problemli olduğunu açıkça gösteriyor. Devlet, avukatın iş alanlarını  genişleteceği yerde, gittikçe küçültmeye ve avukatları etkisizleştirmeye çalışıyor.”

Ahi, icra müdürlüklerince yürütülen işlerin avukatlarca da yürütülebileceğini söyledi.

“10 YILINI DOLDURMUŞ AVUKATLAR İCRA MÜDÜRLÜKLERİ KURABİLMELİ”

“Bu arada farklı bir yapılanma önerisi de var, icra müdürlüklerinin kapatılıp mevcut noterlerin benzeri bir şekilde yeniden yapılandırılması şeklinde” diyen Ahi, şunları kaydetti:

“Meslekte 10 yılını doldurmuş avukatlar, aynen noterler gibi, ilçe esaslı ve belirli sayıda olmak kaydıyla icra müdürlükleri kurabilmeli, mevcut icra müdürlerini yine müdür olarak istihdam etmeli, kendi personelini kendisi seçmeli, ofis, arşiv, altyapı ve depo giderlerini kendisi üstlenmeli şeklinde önerilerin de üzerinde düşünülmesi gerekiyor.”

“NOTERLERİN İŞ ALANI GENİŞLETİLMEK İSTENİRKEN ESAS GÖREVLERİ AKSAYACAK”

Ahi, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ancak, işin yazışma ve bildirim kısmını avukatlara bırakmak, icra müdürlüklerinde iyileştirme yapmak veya farklı bir yapı kurmak yerine, işin dönerek dolaşarak mevcut noterliklere yeni bir iş kapısı haline dönüştürülmek istenmesi düşündürücü..

Bakanlık da bu duruma sıcak bakıyor olmalı ki, görüş toplanmaya başlandı. Halihazırda noterler, araç satışı yapabiliyor, gayrimenkul devir sözleşmeleri yapabiliyor, ihbar, protesto işleri ile defter tasdiki yapıyor. Hatta, mahkemelerin yetkisinde olan delil tespit ve veraset belgesi işlemleri bile yapabiliyor..

Noterler bu kadar işi üst üste zorla yapabilirken, üzerine icra müdürlüklerinin tıkanmış sistemini  açmaya ve bu işleri yapmaya talip olmaları, başka çok farklı sorunları da beraberinde getirebilecektir. Noterlerin iş alanı genişletilmek istenirken, noterlerin esas görevleri aksayacaktır.”

NOTERLER BİRLİĞİ’NDE AÇIKLAMA YOK

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ise asistanı aracılığıyla “yoğun programım nedeniyle görüş veremeyeceğim” cevabını iletti. 

© The Independentturkish

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top