EKONOMİ

YAPILANDIRMA VE VERGİ BARIŞI !

“İlk taksit içinde borçlar ödenirse YÜFE’den çıkan gecikme zammının yüzde 90’ını silinmiş olacak.”

BORÇ YAPILANDIRMASI HAKKINDA 10 SORU 10 CEVAP

10 yılda altıncı kez uygulanan borç yapılandırması hakkında 10 soru 10 cevap

Geçen hafta Meclis komisyonunda kabul edilen kanun kapsamında 4 milyon kişinin 500 milyar liraya yakın vergi ve ceza borçları yapılandırılacak.

1) HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?

 • SGK prim borçları
 • Gelir vergisi,
 • Kurumlar vergisi,
 • Katma değer vergisi (KDV),
 • Motorlu taşıtlar vergisi (MTV),
 • Özel tüketim vergisi (ÖTV),
 • Tüm idari para cezaları,
 • Öğrencilerin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne olan (KYK) borçları,
 • Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırma kapsamına alınacak. 

Yukarıda bahsi geçen “idari para cezalarının” kapsamı ise şöyle:

 • Karayolları, köprü gibi yerlerden usülsüz geçişlerde kesilen para cezaları,
 • Trafik, seçim, nüfus para cezaları. 
 • Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre takip edilen diğer alacaklar da yapılandırılacak.

“Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” kapsamındaki Hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre takip edilen diğer alacaklar da yapılandırılacak. (4 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile altın ve gümüş madenlerindeki devlet hakkı yüzde 25 artırılmıştı) 

 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),
 • Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK),
 • Barolar Birliği,
 • Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ve de Yeminli Mali Müşavirler Birliği (TÜRMOB),
 • İhracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırma kapsamında. 

Ayrıca;

 • İl özel idarelerine olan borçlar,
 • Emlak vergisi,
 • Çevre temizlik vergisi,
 • İlan ve reklam vergisi,
 • Diğer vergi ve harçlar,
 • Su,
 • Atık su,
 • Katı atık ücretleri,
 • Yol katılım payları,
 • Muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırılabilecek.

Vergi, prim ve idari cezaların yanı sıra gecikme faizleri ve gecikme zamlarında da birtakım yapılandırma ve indirimler olacak. 

2) HANGİ BORÇLAR KAPSAM DIŞI?

İhtilaflı alacaklar hariç, kesinleşmiş kamunun tüm alacakları için yapılandırma olacak.

Ancak;

 • Maske yasakları gibi koronavirüs salgını tedbirleri ile
 • Sigara yasaklarına uymayanlara kesilen cezalar yapılandırma kapsamına girmeyecek. 

Bunun yanı sıra;

 • Çiftçinin çok uzun süredir beklediği borç yapılandırma da pakette yok.

3) NE KADARLIK BİR BORÇ VE KAÇ BORÇLUDAN BAHSEDİYORUZ?

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 23 Ekim’de TBMM’de yaptığı açıklamada 4 milyon vatandaşın borcunun yapılandırılacağını söyledi. 

Muş, vergi yapılandırmasının miktar büyüklüğünün sorulması üzerine “Farklı farklı kurumların alacakları var. Farklı idareler, farklı birimler var. Yaklaşık 500 milyar lira gibi bir rakam burada telafuz edebiliriz” yanıtını verdi. 
 

Mehmet Muş AA
AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş/ Fotoğraf: AA


Plan ve Bütçe Komisyonu’na bilgi veren Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay:

“289 milyar liralık vergi alacağı var..

3,1 milyon kişinin Kredi ve Yurtlar Kurumu’na borcu ise 5,3 milyar lira.” 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Vekili İsmail Yılmaz:

 “SGK’nın 165 milyar liralık alacağı yapılandırma kapsamına girecek.”

4) BORÇLARIN ÖDENMESİ NE ŞEKİLDE OLACAK? 

31 Ağustos 2020’ye kadarki borçları kapsayan yapılandırma için başvurular, iki ay devam edecek ve yıl sonunda bitecek. 

2020’nin bitmesinin hemen ardından ilk taksit ödemeleri, Ocak 2021’de olacak. Yalnızca SGK’ya olan ödemelerin birinci taksidi şubatta başlayacak. 

Borçlara yapılacak maksimum taksit sayısı 18. Taksitler iki ayda bir ödenecek. Borcun tamamının ödenmesi için verilen maksimum süre 36 ay. 

Yapılandırmanın bozulmaması için iki şeye dikkat edilmesi gerekiyor:

 • İlk iki taksitin mutlaka ödenmesi ve
 • Yılda ikiden fazla taksitin aksatılmaması. 

İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. 

5) GECİKME FAİZLERİ NE OLACAK? 

Eski borçlar için gecikme cezası silinecek. Bunun yerine yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) farkı ödenecek. Bu farkta da indirim uygulanacak. 

Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç’ın 24 Ekim’de kaleme aldığı yazıya göre Kasım 2016’dan günümüze kadar yüzde 93 oranında artan Yİ-ÜFE farkı kullanılmayacak. (Kasım 2016’de 266,16 olan yurt içi üretici fiyat endeksi, Eylül 2020’de 515, 13’e çıktı. 

Yeni yapılandırmada gecikme faizi ve gecikme zammı hesaplanırken yüzde 0,35 gibi bir sabit rakam baz alınacak. Ki bu da yıllık yüzde 4,20’ye denk geliyor. 

Kıvanç’ın aktardığına göre Kasım 2016 – Eylül 2020 arasındaki dönemde Yİ-ÜFE yüzde 93 arttığı halde sadece yüzde 16,1 oranında enflasyon farkı uygulanacak. Daha eski tarihli borçlarda ise Kasım 2016 tarihinden öncesi için, gerçek enflasyon rakamları dikkate alınacak.

6) PEŞİN ÖDEMEDE NE OLACAK? 

İlk taksit süresi içinde peşin ödeme yapılması halinde borç faizinin yüzde 90’ı, ilk iki taksidin ödeme süresi içinde yapılırsa yüzde 50’si silinecek. Ana para borcu ise yapılandırma kapsamında ödenecek.

Örneğin üç yıl önce 30 bin lira anapara borcu olan kişinin, bugün 27 bin liradan fazla gecikme cezası, yani toplamda en az 57 bin lira ödemesi gerekiyor. 

Yüzde 16 enflasyon farkı ödenmesi durumunda ise toplam borç, 34 bin 800 lira oluyor. Bunu üç yıl içerisinde 18 taksitte ödeyebilecek. 

Normalde 27 bin 900 lira olması gereken, yapılandırmayla 4 bin 800’e düşen gecikme cezası, ilk taksit ödemesini peşin yapanlar için yüzde 90 indirimle 480 lira olacak. Toplam borç ise 30 bin 480 lira. 

7) SON YAPILANDIRMADA ŞARTLAR NELERDİ?

Son 10 yılda borç yapılandırma için çıkarılan kanun sayısı 5.

Geçen hafta komisyonda kabul edilen teklifin yasalaşmasıyla bu sayı altıya çıkacak. 

Son olarak 18 Mayıs’ta kabul edilen 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılması Kanunu ile idari para cezalarına indirim gelmiş, motorlu taşıtlar vergisinde büyük oranda ödeme kolaylığı yapılmıştı. 

Peşin ödemelere bugün olduğu gibi Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim, vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında yüzde 80’e varan indirim uygulamaya sokulmuştu. 

Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasını da amaçlayan yapılandırmada borçlar, 18 taksitte 36 ay süreyle ödenebiliyordu. 

8) ÖNCEKİ DÖNEMLERDE YAPILANDIRILAN BORÇLARIN NE KADARI TAHSİL EDİLDİ? 

Sosyal Sigortalar Kurumu’nun (SGK) verilerine göre sadece 2018’de borç yapılandırma için başvuranların sayısı 1 milyon 270 bin 402’ydi. Yapılandırma öncesi SGK prim borcu tutarı 48,6 milyar liraydı. Yapılandırma sonrası bu miktar 43,4 milyar liraya geriledi. 

2018’de tahsil edilebilen toplam borç 3,5 milyar lira. Tahsilat oranı ise 2019 başı itibariyle yalnızca yüzde 8,28. 

SGK’nın 2019 faaliyet raporuna göre ise geçen yıl, 7143 sayılı Kanun kapsamında 5,9 milyar liralık borç yapılandırıldı. Tahsil edilen toplam borç ise 9,8 Milyar lira. 

2019 tarihli faaliyet raporunda tahsilat oranının bir önceki yıla göre değişim oranının düşük olması, “yapılandırmaya ilişkin taksitlerin hâlâ devam ediyor” gerekçesiyle açıklanmıştı. 
 

Ekran Resmi 2020-10-26 21.10.08.png


2011’de Resmi Gazete’de yayımlanan “6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında 2011-2014 yılları arasında tahsilat oranı yüzde 55,17’ydi. 

2017’de yasalaşan “7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında yapılandırılan borçların tahsilatı ise yüzde 16,10. 

9) BORÇLULARIN ÖNCEKİ KANUNLAR KAPSAMINDA YAPILANDIRDIKLARI BORÇLARI NE OLACAK? 

2018’deki borç yapılandırma kapsamında borçlarını ödemeye devam edenler, isterlerse yeni kanundan faydalanabilecek. 

Bu kişilerin kalan borçları, yeni yapılandırma kanunu kapsamında yeniden hesaplanacak ve yeni bir ödeme süresi belirlenecek. Daha önceki yapılandırmalarda hakkını kaybeden borçlular da ödemedikleri tutarla ilgili olarak yeni kanundan faydalanabilecek. 

10) İTİRAZLAR NELER?

Kanunun komisyondan geçmesinden itibaren sosyal medyada da en fazla dile getirilen itiraz, vergi ve cezaları düzgün şekilde ödeyenler varken ödemeyenlere neden bu denli kolaylık sağlandığı yönündeydi. 
 

Borçlarını zamanında yatıranların siteminin hem haklı hem haksız olduğunu söyleyen SGK uzmanı Şevket Tezel, Primlerini zamanında yatıran işveren ve bağımsız çalışan BAĞKUR’lular için beş puanlık indirim olduğunu hatırlattı:

“Buna rağmen zamanında yatıran, uzun vadede mağdur olmuş oluyor. Yapılandırma da borcun anaparasının affedilmediğini ancak gecikme zammında bazen silmeye bazen indirime gidildiğini söylemeliyim. ”
 


Gecikme zammının enflasyon oranına bağlamasıyla ilgili olarak Şevket Tezel:

“Enflasyonun gerçeği yansıtmadığı yönünde yaygın bir kanı var. Enflasyon rakamları düşük açıklanırsa borç hesabı yapıldığında gecikme faizleri de düşüyor. Mesela 1980’li, 1990’lı yıllardaki 100 liralık borçta, anaparaya enflasyon oranını eklediğinizde yüzde 85’lik bir indirim oluyor. Bu sonraki yıllar için yüzde 50’lere kadar düşüyor..
 
Borç silinmemiş olsa bile borcunu ödemeyip yıllarca bekletenler, beklettikleri süre kadar avantajlı hâle geliyor..

Bu durum,  insanların devlete karşı yükümlülüklerini yerine getirmemelerine neden oluyor.” 
 

“HER YAPILANDIRMA İÇİN ‘SON DEFA’ DENİLMİŞTİ”

SGK uzmanı Şevket Tezel, sürekli borç yapılandırma olmasının normal prim ödeme alışkanlığını zedelediğini söyleyerek:

“Borç yapılandırmaları geçmişte de vardı. 2006’da, 2008’de, 2011’de, 2015’te, 2016’da, 2017’de iki kere ve 2018’de… Bu şekilde sürekli yapılandırma olması, normal prim ödeme alışkanlığına zarar veriyor. Her yapılandırma için “son defa” deniliyor ancak inandırıcılığı olmadığı için ödememe anlayışı yerleşmiş durumda. Normal zamanda ödeme azalmış durumda” ifadelerini kullandı. 

Salgın olmasa da bir borç yapılandırma kararının alınabileceğini söyleyen Tezel:

“Ekonomik sıkıntılar, pandemiden önce de vardı. Pandeminin elbetteki üretimi durdurmak gibi bir zararı var ancak biraz “günah keçisi” olarak kullanıldığını da düşünüyorum. Bu yapılandırmanın pandemi nedeniyle çıkarıldığını düşünmüyorum” diye konuştu. 

Borç yapılandırmada borcun 1980’li yıllara kadar bile dayanabileceğini, bunun için bir sınır olmadığını söyleyen Tezel, BAĞKUR’lular ile ilgili verdiği örnekte şunları anlattı: 
 

Biliyorsunuz, BAĞKUR’lular, herhangi bir iş yerinde çalışmayan, bağımsız, kendileri için çalışan kişiler. Primlerini de kendileri ödüyor. Bu nedenle prim ödeme alışkanlığı zayıf. 

Bu kişiler için 2008, 2015, 2018 yıllarında, ödenmemiş süreler, kanuni tabir ile durduruldu, yaygın tabir ile silindi. Yani 1990 yılından itibaren BAĞKUR primini ödememiş kişinin borcu, 2018’e kadar silindi. 2018 sonrası yapılandırmaya girdi. 90lı yıllardaki borcun yüzde 80’i, 200’li yıllardakinin yüzde 50’si 2010’lu yıllardaki yüzde 25’i gitmiş oluyor. 

VERGİ VE SGK PRİM BORÇLARINI KAPSAYAN YAPILANDIRMA PAKETİ KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, bazı idari para cezaları, KYK borçları ve Hazine alacaklarını kapsayan vergi borcu yapılandırmasına ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Covid-19 nedeniyle verilen cezalar ise kapsam dışı bırakıldı.

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

90 GÜN İÇİNDE İŞE GİRENLERİN SİGORTA PRİMİ İŞSİZLİK FONU’NDAN

Teklifle, işsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Cumhurbaşkanı, kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerini istihdam etmesi halinde işverene sağlanan prim desteği bir önceki yıl ortalamasına ilave istihdam edilen kişiler için 12 ay, bu kişinin kadın, genç veya engelli olması durumunda 18 ay süreyle, işverene sağlanan prim teşviki ve ilave istihdam sağlayan işverene Gelir Vergisi stopaj teşviki ile Damga Vergisi desteği uygulamasının süresini 31 Aralık 2023’e kadar uzatmaya yetkili olacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 30 HAZİRAN’A KADAR UZATILABİLİR

Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanan prim desteği süresini de 30 Haziran 2021’e kadar uzatabilecek.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ 

Kanun teklifiyle İşsizlik Sigortası Kanunu’na geçici madde ekleniyor.

İşsizlerin yeniden istihdamı ile SGK’ye bildirilmeksizin çalışan kişilerin de istihdam edilebilmesi için iş veya hizmet sözleşmesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde sona erenlerle, SGK’ye bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları iş yerlerine başvurmaları ve bu işverenlerce fiilen çalıştırılmaları halinde, işverenlere her ay Kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44,15 lira destek verilecek.

Başvuruda bulunanlardan işverence işe alınıp ücretsiz izne ayrılanlar için günlük 39,24 lira, bu kapsamda olup başvurusunun kabul edilmediğini bildirenler için ise söz konusu şartlar dahilinde hane başına günlük 34,34 lira destek sağlanacak.

Hizmetleri SGK’ye bildirilmeksizin çalıştırıldığı işverence kabul edilenler, bu şekilde çalıştırıldıkları döneme ilişkin olarak ücret ve ücrete bağlı hakları hariç olmak üzere, diğer haklarından feragat etmiş sayılacak ve bu şekilde çalıştırıldıkları dönemde ilgili mevzuat uyarınca daha önce yararlanmış oldukları sosyal yardım ve diğer haklar borç çıkarılmayacak.

İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen başka bir geçici maddeye göre de işverene, Ocak 2019-Nisan 2020 döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan ay veya dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edeceği her bir sigortalı için her ay SGK’ye ödeyeceği tüm primlerden mahsup edilmek üzere nakdi ücret desteği sağlanacak.

Bu kapsamda, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak destek tutarının, işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44,15 lira, ilave işe alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacaklara ise günlük 39,24 lira olması öngörülüyor.

EVLERDE ÜRETİLEN MALLARIN SATIŞINA MUAFİYET

 Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine, alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların bu faaliyetleri muaflık kapsamına alınacak. Bu muafiyetten faydalanılabilmesi için vergiden muaf esnaf belgesi alınması, Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması, tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi ve hasılat tutarının belirlenen tutarı aşmaması gerekecek.

Bankalar, açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 4 (bir ve üzeri işçi çalıştırıldığı durumda yüzde 2) Gelir Vergisi tevkifatı yapacak, kanun çerçevesinde bunları beyan edip ödemekle yükümlü olacak.

Ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisi’ne tabi olanlar ile maddede sayılan faaliyetleri gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar bu muafiyetten faydalanamayacak.

BORÇLAR 18 TAKSİTTE ÖDENECEK

Kanun teklifine eklenen madde, vergi borçlarının yapılandırılarak 18 taksitle ödenmesi ya da peşin ödemede indirim yapılmasını öngörüyor.

Teklif, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları; karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi idari para cezalarını kapsıyor.

Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da vergi yapılandırması kapsamında.

Öte yandan Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre takip edilen diğer alacaklar da yapılandırılacak.

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve  maksimum 18 taksit yapılabilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021’de gerçekleştirilecek.

COVID-19 CEZALARI KAPSAM DIŞI

Ancak düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları, Covid-19 nedeniyle verilen idari para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan idari para cezaları bu kapsama dahil edilmedi.

HDP, KYK BORÇLARININ SİLİNMESİNİ İSTEDİ

HDP’nin Plan ve Bütçe Komisyon üyeleri, torba yasaya eklenmesi için dört adet önerge sundu. HDP, verdiği önergelerle, gençlerin KYK borçlarının silinmesi, İşsizlik Fonu’ndan yararlanmanın kolaylaştırılması, pandemi başında kamu bankaları tarafından verilen düşük faizli kredilerin geri ödemesinin 6 ay daha ertelenmesi ve sulama birliklerine üye çiftçilerin borçlarının faizlerinin silinmesi taleplerinde bulundu.

YURT DIŞINDAN SERVET GİRİŞİ

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Haziran 2021’e kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bu varlıklarını serbestçe tasarruf edebilecek. Bu varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

SERVETİNİ BİLDİRENE İNCELEME YOK

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde 30 Haziran 2021’e kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.

Söz konusu varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şart olacak.

Cumhurbaşkanı, bu süreleri, bitim tarihlerinden itibaren her defasında 6 ayı geçmeyen süreler halinde bir yıla kadar uzatmaya yetkili olacak. 

MAHKUMLARIN İZİN SÜRESİ UZATILIYOR

Ayrıca, İl Özel İdareleri’ne olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırılabilecek. Kabul edilen teklifle Sağlık Bakanlığı’nın önerisi üzerine açık cezaevinde bulunan mahkumların izin süreleri Temmuz 2021’e kadar uzatılıyor. 

VERGİ YAPILANDIRMASININ DETAYLARI BELLİ OLDU

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yaklaşık 500 milyar liralık büyüklüğe sahip bir vergi yapılandırması olacağını belirterek, 18 taksit imkanı getirileceğini açıkladı.

AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş:

“Çok geniş bir yapılandırma teklifini komisyona vermiş olduk. Yapılandırılan borçlarda ilk ödeme Şubat 2021’de yapılacak. 18 ay taksit halinde yapılandırma gerçekleştirilecek” dedi.

MUŞ’UN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:

İlk taksit içinde borçlar ödenirse YÜFE’den çıkan gecikme zammının yüzde 90’ını silinmiş olacak..

Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi su atık su katı atık ücretleri yol katılım payları da yine yapılandırma kapsamına alınan diğer borç alanları..

Gümrük vergisi, faizleri ve gecikme zamları idari para cezaları da yapılandırma kapsamında..

Maksimum 18 eşit taksit var bunda da. Aynı şekilde sosyal güvenlik primleri gecikme cezaları da yapılandırma kapsamında..

Yine yıl sonuna kadar müracaat şartı arıyoruz. Çok geniş bir yapılandırma teklifi komisyona vermiş olacağız. Yapılandırma ve vergi barışı var.”

T24. – Duvar The Independentturkish / Gökçen Tuncer

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top