EĞİTİM

ATATÜRK’ÜN GÖZÜNDEN PARLAMENTER SİSTEM

“ATATÜRK BAŞKANLIK SİSTEMİNE TAMAMEN MUHALİF”

1921 YILINDA ATATÜRK’LE YAPILMIŞ BİR MÜLAKAT

‘Yakın Tarihte Görüp Geçirdiklerim’

Ahmet Emin Yalman

Yazarı Ahmet Emin Yalman. 1952 yılında Malatya’da uğradığı bir silahlı saldırı sonucunda ölümün kıyısından kıl payı dönen gazeteci…  Suikastı gerçekleştiren ise o yıllarda bir lise öğrencisi olan Hüseyin Üzmez. Bu şahıs yıllarca Akit Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptı. Sonrasında ise 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunmak suçundan ceza aldı. Seksen üç yaşındaki Üzmez, cezanın infazı aşamasında psikolojik sorunları ve prostat rahatsızlığı gerekçesiyle tahliye edildikten birkaç gün sonra vefat etti.

“Oğlum Ayhan’a ve Kızım Refika’ya sevgilerle… Ahmet Emin Yalman”

Kitabı, hukukçu dostum İbrahim Yurttepe bir sahafta tesadüfen görmüş ve almış. Kendisi okur okumaz bana hediye etti. Çok da memnun oldum. Kitap bana geldiğinde darmadağınıktı. Orijinali bozulmasın diye ciltletmeye kıyamadım. Kendimce derleyip toparlamaya çalıştım. Çünkü birinci cildin ilk sayfasında, el yazısı ile “Oğlum Ayhan’a ve Kızım Refika’ya sevgilerle… Ahmet Emin Yalman”şeklinde bir ithaf notu var. Çok araştırdım ancak ithaf edilen şahısları bulamadım. Bu yazı ile birlikte ortaya çıkarlarsa, bu emanet hediyeyi onlara geri vermeye seve seve hazırım.

Dediğim gibi, kitap daha çok belgelere dayanıyor. Her okunan sayfada bugünlere dair izler bulmak gayet mümkün. Özellikle İttihat ve Terakki ile Abdülhamit dönemi bu kitapta çok iyi irdelenmiş. Çünkü dönemin Sabah, Vakit gibi gazeteleri olaya ışık tutuyor.

Hükümet Sözcüsü Ömer Çelik’in “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili birtakım eksiklikler varsa giderilecektir” şeklindeki sözleri sonrası kitabın ikinci cildinde, 1921 yılında Atatürk’le yapılmış bir mülakat oldukça ilgimi çekti. Söz konusu mülakat bizatihi, gazeteci sıfatıyla Ahmet Emin Yalman tarafından yapılmış.

Mülakatın bir yerinde Atatürk aynen şöyle diyor:

“Milletvekillerinin yalnız kanun yapmasından, icra kuvvetini kabine filan temsil etmesinden ibaret bir şekilde bir şahıs veya birkaç şahsı bertaraf etmek ve onun yerine geçerek bütün şahsi bir emel arkasında memleketi sevke çalışmak, her vakit mümkündür. Fakat icra kuvveti teşrii kuvvetle beraber sayısı çok ve müddeti mahdut ve belli milletvekilleri tarafından doğrudan doğruya kullanıldıkça, bunların hepsinin bütün millet ve memleketin saadetini ve gerçek arzularını bir tarafa bırakarak kendi şahsi emellerine göre hareket etmelerine ihtimal yoktur. Bu heyete karşı suikast yapılmak suretiyle milli hâkimiyeti sınırlandırmak ve bunun neticesinde bir şahsı hâkim kılmak meselesi ise, milletin bir bütün halinde ilgileneceği ve manasını kavrayacağı bir suikasttır”

“ATATÜRK BAŞKANLIK SİSTEMİNE TAMAMEN MUHALİF”

Atatürk açıkça şunu ifade ediyor: ”Yürütme ve yasamanın sayıca çok milletvekilleri tarafından belirli bir süreliğine kullanılması halinde şahsi çıkarların da önüne geçmek mümkündür.”

Bu açıkça parlamenter rejimin bir tanımıdır. Ancak burada en önemli nokta, hem yasama hem de yürütmenin milletvekilleri aracılığı ile kullanılması ve bu görevin de sınırlı olmasıdır.

Atatürk, yasama ve yürütmeyi oluşturan bu heyeti etkisizleştirip bir şahsı hâkim kılmayı ise açıkça milli egemenliğe karşı bir suikast olarak değerlendiriyor.

Oysa bugünkü ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”nde icra heyeti yani yürütmeyi oluşturan bakanların hiçbirisi milletvekili değildir. Zira yürütme organının icracısı olan bu kişiler meclis dışından atanmaktadır. Bunun yanında, sık sık çıkarılan cumhurbaşkanlığı kararnameleri bir takım yasama faaliyetlerini de kapsadığından, milletvekilleri bu konuda da etkisiz eleman haline getirilmiş ve bu aşamada birer vitrin görseli olmuşlardır.

Yine, 2016 yılında gazeteci Hıfzı Topuz Sözcü’den Özlem Gürses’e verdiği bir söyleşide;

Atatürk’ün başkanlık sistemine bakış açısını aynen şöyle anlatıyor:

“Biliyor musunuz, Cumhuriyet kurulurken bazı gruplar Atatürk’ün başkan olmasını istiyorlar ve bunu sık sık gündeme getiriyorlar. Atatürk bundan hoşlanmıyor, bakın ne diyor:

Atatürk: ‘Amerika sistemini ülkemizde uygulamayı hiç aklıma getirmedim. Sistemsiz ve kanunsuz tarzda bir Reis-i Cumhurlukla Başbakanlığı birleştirmeyi asla düşünmedim. Ben anlamam devlet işlerinden, benim bildiğim dış politikadır, askerliktir. Devlette bir yığın bakanlık var, herkes haddini bilmeli, ben onlara bırakıyorum, onların işine karışmam asla’ 

 Yani Atatürk, başkanlık sistemine tamamen muhalif.

O zaman bir tek Amerika sistemi var, başkanlık olarak. Kim istiyor peki o dönemde Atatürk’ün başkan olmasını? Yanındaki dalkavuklar! Onun da yanında bir yığın dalkavuk var, söylüyorlar bunu, ama o isyan ediyor. ‘Hayır’ diyor.

Oysa söz konusu dönemde Atatürk güç ve yetki olarak pekâlâ başkanlık sistemini getirmeye muktedirdi. Ancak her iki gazetecinin beyanlarına bakıldığında Atatürk’ün parlamenter sistem taraftarı olduğu ve başkanlık sistemine karşı durduğu net bir şekilde görülecektir.

PEKİ ATATÜRK’ÜN DEDİĞİ HER ŞEY BİRER ”NAS” MI DIR?

Gelişen ve değişen bir dünyada böyle bir şey tabii ki kabul edilemez. Ancak tam oturtulma aşamasında olan böyle bir sistemden yapılan ani bir dönüş, hiç mi hiç doğru değildir. İktidar cenahında bile başlayan sistem tartışmaları, bugün Atatürk’ün bu konudaki görüşlerinin hala da geçerli olduğunu doğrulamıştır.

Yeni sistemi, daha doğrusu ‘Tek Adam Rejimi”ni kafamızda şöyle bir canlandıralım…

Bir kişi hem parti lideri hem de cumhurbaşkanı. Olağan veya olağanüstü parti kongreleri, parti grup toplantıları, MKYK, MYK, il başkanları, mahalli idareler, kadın kolları, gençlik kolları toplantıları veya bunların oluşturulma aşamaları…Derken milletvekili ve belediye başkan adaylarını belirleme süreçleri  ve il il gezilerek yapılan seçim mitingleri… Öte yandan kabine toplantıları, yurt dışı gezileri, açılışlar,  diplomatik iç ve dış kabuller, atama ve yasama içerikli cumhurbaşkanlığı kararnameleri vs…

 Kimse kusura bakmasın ama ‘Hızır’ olsa bu kadar işe yetişemez. ‘Yetiştim’ diyen de yetiştiğini zanneder.

Geldiğimiz noktada, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ getirilme nedenlerini bile kısa bir sürede ortadan kaldırmıştır.

-Bunların en başında ise koalisyon meselesi gelmektedir. 

İstikrar bahanesi ile koalisyonları ‘tu kaka’ ilan edenler, ittifak adı altında bunu zorunlu hale getirmişlerdir. Yaşadığımız son iki seçim bunu tescil etmiştir.

Son olarak, ona Atatürk diyemeyip sadece Gazi Mustafa Kemal şeklinde hitap edenlere bir tavsiyem olacak: Onu bir kez olsun okuyup irdeleyin bu da yeter. 

Atatürk demişsiniz, diyememişsiniz fark etmez.

Ramazan Bulut

Odatv.com

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top