SAĞLIK

“SALGINLA MÜCADELE BAŞARISIZ!”

‘KAMUSAL SAĞLIK PROGRAMI HAYATA GEÇİRİLMELİ’

İZMİR TABİP ODASI, TÜRKİYE’DE SALGINLA MÜCADELENİN BAŞARISIZ OLDUĞUNU VE HERKESİN BU NEDENLE TEDİRGİN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

“Sağlıkta dönüşüm programı yarattığı tüm sonuçlarıyla birlikte iptal edilmeli, salgın biliminin öngördüğü üzere kamusal bir sağlık programı hayata geçirilmelidir”

Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) çağrısıyla Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya gelen hekimler ve sağlık çalışanları basın açıklaması düzenledi.

“Yönetemiyorsunuz Tüketiyoruz” yazılı pankart taşınarak sık sık, “Yaşamak, yaşatmak istiyoruz” ve “yönetemiyorsunuz, tükeniyoruz” sloganları atıldı.

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı:

 “Covid-19 salgın sürecinin bilimsel yöntem, şeffaf veri ve ilgili tüm kesimlerin katılımı ile etkin ve koordineli bir anlayışla yönetilmesini talep ettik..

Sağlık Bakanlığını, başta TTB olmak üzere bütün sağlık meslek odaları, sağlık sendika ve dernekleriyle birlikte “Covid-19 işbirliği ve ortak çalışma meclisi oluşturulmasını talep ediyoruz.”

‘KAMUSAL SAĞLIK PROGRAMI HAYATA GEÇİRİLMELİ’

Hiçbir salgının sadece bireysel çabalarla önlenemeyeceğini vurgulayan Çamlı:

 “Sağlıkta dönüşüm programı yarattığı tüm sonuçlarıyla birlikte iptal edilmeli, salgın biliminin öngördüğü üzere kamusal bir sağlık programı hayata geçirilmelidir..

Çalışma yaşamı, ulaşım, eğitim başta olmak üzere toplu bulunma ortamlarına dair insan yaşamını önceleyen, insan emeğinin değerini koruyan, yasal ve idari düzenlemelerin hak kaybı yaratmadan ve en dezavantajlı, yoksul kesimleri, emekçileri gözeterek ivedilikle yapılmasını bekliyoruz.”

‘YÜKÜ HEKİMLERE YIKANLARIN SORUMLULUĞUNU HATIRLATACAĞIZ’

Lütfi Çamlı:

“Suçu vatandaşa, yükü hekimlere ve sağlık çalışanlarına yıkanların tarihsel sorumluluğunu her gün hatırlatacağımıza buradan ilan ediyoruz..

Salgının yaygınlaştığı, hekimlerin hayatını kaybettiği herkesin kendisi ve yakınları için tedirgin olduğu bir süreçte herhangi bir başarıdan söz edilemez.”

Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey üyesi Mübeccel İlhan:

“Alınan siyasi kararlarla Hıfzıssıhha kurulları onay kurullarına çevrildiği için bilimsel yol seçilmediğini belirtmeliyim..

Bu amansız mücadelede en önde yürüyenleri koruyamazsanız bu halkı koruyamayız. Bunun için acil taleplerimizi karşılayın.”

Açıklamanın ardından Hekimlik yemini edilirken, Türk Tabipler Birliği’nin 14-18 Eylül haftası kapsamında “Yönetemiyorsunuz Tüketiyoruz” şiarıyla başlattıkları eylemlerin İzmir ayağı bugün Tabip Odası’nın yaptığı eylem ve açıklamayla son buldu.

İLGİLİ HABER

Duvar

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top