EKONOMİ

“İŞÇİ, MEMUR VE ASGARİ ÜCRETLİLER EYLÜL AYINDA DAHA DÜŞÜK ÜCRET ALACAKLAR”

İşçi, memur ve asgari ücretliler, eylül ayında yükselen vergi dilimleri nedeniyle daha düşük ücret alacaklar.

İŞÇİ, MEMUR VE ASGARİ ÜCRETLİLER, EYLÜL AYINDA YÜKSELEN VERGİ DİLİMLERİ NEDENİYLE DAHA DÜŞÜK ÜCRET ALACAKLAR. 

Evli asgari ücretli vergiye çalışacak

İşçi, memur ve evli milyonlarca asgari ücretli eylülde daha fazla vergi ödeyecek. İktidardan ise ses yok.

Asgari ücretlilerin aylığında 125 liraya varan düşüş yaşanacak

Eylül ayı ücretlerinde 25 lira dolayında azalma olacak. Ekim ayından yıl sonuna kadar ise aylık ücretlerde 125 liraya varan düşüş yaşanacak.

İşçi, memur ve asgari ücretliler, eylül ayında yükselen vergi dilimleri nedeniyle daha düşük ücret alacaklar. Özellikle asgari ücretin vergi dışı bırakılmaması bunun yanı sıra kesintinin evli ve çocuklu çalışanlardan yapılması tepkilere neden oluyor. Bekâr bir işçinin net asgari ücreti bu yıl için 2 bin 324 lira olarak belirlendi.

Bekâr işçi için belirlenen net asgari ücretteki vergi kaybı telafi ediliyor.Bekar işçinin ücreti vergi nedeniyle düşmüyor.

Bu nedenle de net asgari ücret değişmiyor. Buna karşın evli, çocuğu bulunan asgari ücretli işçilerin ücretleri eylül ayından itibaren azalmaya başlayacak. Çünkü bir üst vergi dilimine girecekler.

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

Zar zor geçinmeye çalışan asgari ücretlilerin vergiden muaf tutulması için yapılan herhangi bir çalışma olup olmadığı hakkında bilgi istedi.

Göker, “Eğer yoksa, böyle bir çalışma başlatmayı düşünüyor musunuz” diye sordu.

Asgari ücretle çalışanların ücretleri eylül ayından itibaren yüzde 20 gelir vergisi dilimine girecek.

Evli ve çocuğu bulunan asgari ücretliler, bu aydan itibaren gelir vergisi diliminden etkilenmeye başlayacak. Eylül ayı ücretlerinde 25 lira dolayında azalma olacak.

Ekim ayından yıl sonuna kadar ise aylık ücretlerde 125 liraya varan düşüş yaşanacak.

Gelir vergisi dilimindeki artış dolayısıyla asgari ücretlilerin eline geçen parada meydana gelecek düşüşler:

İşçi, memur gibi ücretle çalışanların kazançları, gelire göre artan oranlarda vergilendiriliyor. 2020 yılında 22 bin liraya kadar olan ücret gelirlerinde yüzde 15;

22.000 – 49.000 TL arasındaki ücret gelirlerinde yüzde 20,

49.000 – 180.000 TL arasındaki gelirlerde yüzde 27,

180.000 – 600.000 TL arasındaki gelirlerde yüzde 35,

600.000 TL’yi aşan ücret gelirlerinde ise yüzde 40 oranında vergi uygulanıyor.

Asgari ücret ile çalışanlar ilk iki dilimden vergi ödüyorlar. Ağustos ayına kadar, elde ettikleri aylık brüt ücretlerinin yüzde 15’i oranında vergi öderken, eylül ayındaki kazançlarının bir kısmı yüzde 20 gelir vergisi dilimine giriyor. Ekim ayından itibaren de aylık ücretlerinin tamamı yüzde 20 oranında vergilendiriliyor.

Ücretlilerin vergiye tabi gelirleri hesaplanırken, önce brüt gelirlerinden yüzde 14 oranındaki sosyal güvenlik primi işçi payı ve yüzde 1 oranındaki işsizlik sigortası primi işçi payı düşülüyor. Kalan tutar vergi matrahını oluşturuyor. Buna göre, asgari ücretin aylık gelir vergisi matrahı 2 bin 501,55 TL düzeyinde bulunuyor.

Bekâr bir işçi için 2020 yılında asgari ücret brüt 2943 TL, net 2 bin 324.71 TL olarak uygulanıyor. Ancak, net ücretin 220.73 TL’si asgari geçim indiriminden (AGİ) oluşuyor.

ÖDENEN VERGİNİN BİR KISMI AGİ İLE İADE EDİLİYOR

Asgari ücretle çalışan bekâr işçinin normalde ödemesi gereken aylık vergi tutarı 375.23 TL’yi buluyor. Asgari geçim indirimi yoluyla aylık verginin 220.73 TL’si iade ediliyor. Böylece bekâr bir işçi asgari ücret üzerinden aylık 154,50 TL vergi ödüyor.

Önceki yıllarda bekâr asgari ücretliler de eylül ayından itibaren yüzde 20 gelir vergisi dilimine girdikleri için ellerine geçen net ücret, eylül ayından itibaren azalmaya başlıyordu. 2016 yılından itibaren yapılan düzenlemeyle, gelir vergisi dilimindeki artış dolayısıyla asgari ücretlilerin eline geçen net ücretin ocak ayındaki net ücretin altına düşmesi önlendi. Bu düzenleme dolayısıyla bekâr asgari ücretlilerin ocak ayında ellerine geçen net ücretle aralık ayındaki net ücret aynı hale geldi. Söz konusu yasal düzenleme olmasaydı, bekâr asgari ücretli işçilerin de ele geçen net ücretleri bu ay azalacaktı.

Eşi çalışmayan ve çocuğu bulunan kişilere daha yüksek AGİ uygulanıyor. Böylece, örneğin eşi çalışmayan üç çocuklu bir asgari ücretli işçinin ödediği verginin tamamı ocak-ağustos aylarında AGİ yoluyla iade ediliyor. AGİ sabit kaldığı halde vergi dilimindeki artış nedeniyle ödenen vergi arttığı için asgari ücretle çalışan evli ve çocuklu kişilerin ele geçen net ücretleri azalıyor.

ÜÇ ÇOCUKLU İŞÇİNİN YILLIK KAYBI 400 TL

Üç çocuklu bir asgari ücretli ocak ayından bu yana AGİ ile birlikte net 2 bin 479 TL ücret alıyordu. Söz konusu işçinin eline geçen net ücret bu ay 2 bin 453 TL’ye, ekim ayından itibaren de yılsonuna kadar 2 bin 324 TL’ye düşecek. Aslında bu kişinin eline geçen net ücret kasım ayından sonra daha da azalacaktı. Ancak, 2016 yılında çıkartılan yasayla, vergi dilimindeki artış ne olursa olsun ele geçen net ücretin bekâr işçiye verilen ocak ayındaki net ücretin altına düşmemesi sağlandı.

Başka bir ifadeyle, eşi çalışmayan, üç çocuklu asgari ücretlilerden ağustos ayına kadar gelir vergisi alınmıyor. Söz konusu kişiler bu yıl eylül ayında 25,70 TL, ekim-kasım-aralık aylarında da aylık 125,08 TL vergi ödeyecekler. Bu nedenle ellerine geçen net ücret de azalacak. Üç çocuklu bir asgari ücretli ile eşi çalışan 4-5 çocuklu ve eşi çalışmayan 2 çocuklu asgari ücretlinin yıllık kaybı 400,94 TL olacak.

268 TL DAMGA VERGİSİ

Asgari ücretle çalışan herkes, gelir vergisinden ayrı olarak binde 5.79 oranında gelir vergisi ödüyor. Bu şekilde ödenen damga vergisi de aylık 22,34 TL, yıllık 268,08 TL’yi buluyor.

KOMİSYONA HAVALE ETTİ

Ücretin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlendiğini belirten Bakan Selçuk ise ücret ve sosyal hakların işçi ve işveren arasındaki iş sözleşmeleri ve taraflar arasında bağıtlanan toplu iş sözleşmeleri ile ya da işyeri personel yönetmelikleriyle serbestçe belirlenebildiğini kaydetti. Bakan Selçuk, yanıtında, evli, çocuklu asgari ücretlilerin vergiden muaf tutulması için çalışma olup olmadığı konusunda bilgi vermedi. Topu da komisyona atmış oldu.

İLGİLİ HABER

Cumhuriyet – Mustafa Çakır

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top