EĞİTİM

GİZLEDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI: MEB ŞEFFAF OLMALI

MEB’in bu yıl (4+4+4 nedeniyle) artacak 9. Sınıf öğrenci sayısı için çözümü; ikili öğretime geçiş vepandemiye rağmen sınıf mevcutlarını arttırmak olmuştur.

PANDEMİ VE ARTAN ÖĞRENCİ SAYISINA ÇÖZÜM

MEB yetkilileri bir çok nedene bağlı olarak listeleri yayınlamamakta ve gizliliği oynamaktadırlar.

Sadece 8.sınıfta öğrencisi bulunan veliler ulaşabiliyor.

Geçmiş yıllarda liseye geçişte tercihe açılan okular (… OGS, TEOG) bakanlık sitesinde ilan edilirdi. İlan edilen listelerde okulun; ili/ilçesi, adı, öğretim şekli, yabancı dil, kontenjan bilgileri, öğretim şekli yer alırdı. 

Tercih sonunda ise boş kalan kontenjanların da yer aldığı listeler yayımlanırdı. Böylece şapka düştü kel göründü misali MEB’in yanlış planlamaları açık açık herkes tarafından görülürdü. Böylece hangi tür kurumlar yüzde kaç doldu görülürdü.

Kurumları ayırıcı, algı yaratıcı paylaşımını herkes teyit edebilirdi.

Kontenjanı yüzde 99.8’inin dolduğu açıklanan Anadolu İmam Hatip Liselerinin(AİHL) sınavla öğrenci alan bir çok teşvik ile süslenmiş AİHL’ler olduğunu söylemiştik. Bu okulları da geçmişte yine Odatv’de  “Doğan görünümlü Şahin” diye tanımlamıştık.

Yerleştirmeler açıklandığında veriler elimizde değildi ama görünen köy kılavuz istemezdi ve verilere ulaşınca AİHL’lerde on binlerce kontenjanın boş kaldığı başta olmak üzere başka da detaylara ulaştık. Bazı AİHL’lerde 400-500’leri bulan boş kontenjanlar olduğu kontenjanların büyük bir kısmının boş kaldığını gördük.

PANDEMİ VE ARTAN ÖĞRENCİ SAYISINA ÇÖZÜM

Ayrıca MEB’in bu yıl (4+4+4 nedeniyle) artacak 9. Sınıf öğrenci sayısı için çözümü; ikili öğretime geçiş vepandemiye rağmen sınıf mevcutlarını arttırmak olmuştur.

MEB yetkilileri bir çok nedene bağlı olarak listeleri yayınlamamakta ve gizliliği oynamaktadırlar.

 E-okul sistemine girildiğinde;

Şeklinde iki başvuru türü var. Sınavla öğrenci alan ve sınavsız(yerel) öğrenci alan.

Sınavla öğrenci alan bölümü tıklayınca;

Şeklinde hereksin ulaşabildiği okulların kontenjan dahil bir çok bilgisinin yer aldığı bir sayfa açılmaktadır. Çünkü bu okulların kontenjanı zaten azdır ve büyük oranda dolmaktadır.

Sınavsız( Yerel) yerleştirme ile öğrenci alan bölüm tıklanınca ise;

Şeklinde bir ekran gelmektedir.

Böylece dolu olan ya da çok az boş kontenjanı olan sınavla öğrenci alan okulların listesine herkes ulaşabilirken diğerlerine (sınavsız öğrenci alan kurumlara)  vatandaş ulaşamıyor. Sadece 8.sınıfta öğrencisi bulunan veliler ulaşabiliyor.

KONTENJANLAR DÜŞÜRÜLDÜ

10 Ağustos Pazartesi günü tercih yerleştirmeleri açıklandığında listelere bir şekilde ulaştık.

12 Ağustos ta baktığımızda ise İmam Hatiplere yönelik bir operasyon daha yapıldı. 400’lü-500’lü rakamlarda boş kadrolar bulunan AİHL’lerdeki kontenjanlar düşürüldü.

Örnek verelim.

İstanbul’un listesini ele alalım ve ilk dört okula bakalım.

Anadolu İmam Hatip Liseleri (yerel yerleştirme) boş kontenjanlar 10 Ağustos 2020 tarihinde yukarıdaki gibi iken;

12 Ağustos 2020 tarihinde:

Oldu. Yani bir şube sayısı olan (40)’ın üstünde boşluk olan okul bırakılmadı.

BİNLERCE KONTENJAN UÇTU

Böylece AİHL’lerde boş bulunan on binleri bulan kadro uçuruldu. Buna düzenleme yaptık denilebilir. Geçmişte de yaşadığımız bu duruma bir kılıf uydurulabilir o zaman da soruyoruz İmam Hatip Liseleri için yaptığınızı Meslek Liseleri için neden yapmadınız?

Şimdi de Meslek Liselerine bakalım.

10 Ağustos 2020

12 Ağustos 2020

Evet İmam Hatiplerin boş görünmesinden utananlar(!) (başka sebep bulamıyoruz(!))  boşlukları kaçırmışlardır.

Bir başka tablo koyup bazı okulların kontenjanları nereden nereye düşmüş görecek olursak;

İKİLİ ÖĞRETİM

Yine sisteme (listelere) bakıldığında tüm okullar Normal Öğretim olarak görülüyor.

Hükümet bakan Selçuk öncesinden başlayarak 2020 yılında tüm okulların normal öğretime geçirileceğini açıklamış Cumhurbaşkanı da dile getirmişti.

Bunun aksine uygulamaya gidilerek bakan Selçuk ile birlikte bir çok Anadolu Lisesi ilk kez ikili (sabahçı/öğlenci)öğretimle tanışmıştır.

2020 yılı başlarında yapılan planlamalarda okulların kontenjanları belirlenmişti. Tabii bu planlamada bu yıl öğrenci artışı olacağı da masaya yatırılmıştı. Fakat kontenjanlar değiştirildi. Bu değişiklikten okul müdürleri 10 Ağustos 2020 tarihinde yani yerleştirmeler açıklanınca haberdar oldular. Örneğin 300 kontenjan belirlenen okul 760 kontenjana çıkarıldı. Ve okulun bu kadar kapasitesi olmadığından okul ikili öğretime dönüştürüldü.

VELİNİN HABERİ YOK

Okulun ikili öğretime dönüştürüldüğünden velinin haberi yok. Çünkü vatandaş tercih yaparken sistemde normal öğretim olarak görüyor.

MEB gizliliği bırakmalı şeffaflığa dönmelidir.

Bu listeler MEB’in maskesidir. Bu listeler tercih edilen/edilmeyen okul türünü de okul adını da ortaya koymaktadır. Çözüm makamında olanlar bu çizelgelerden ders çıkarmalıdırlar.

 Sınava dayalı, öğrencilerimizi adeta heba eden sistemin çözümü gizlilikte değildir. Çözüm; kurumların eşitliğinden, tercih edilmeyen okullara yönelik çözümler üretmekten geçmektedir. Eğitimde temel olması gereken ve kanunda da yer alan fırsat ve imkan eşitliği sağlanamadığı takdirde tekrar tekrar sınav sistemlerini, adlarını, soru sayılarını… vs değiştirerek konuşmaya devam ederiz.   

Eğer amacımız nitelikli eğitimin tüm çocuklarımıza, gençlerimize ulaştırılması ise amaca hizmet eder yaklaşımlar sergilemeliyiz.

Eğer amaç; özel okulları ve İmam Hatip’leri teşvik ve dayatmak ise vatandaşı bu okullara mecbur bırakmak ise o zaman amaca uygun yolda ilerlendiğini söyleyebiliriz.

O zaman bu amaca hizmet etmek için, yanlışların görünmemesi için bilgi gizlemeye devam edilir, doğrular karşısında bedenin dışarıda olduğu unutularak kafalar kuma gömülmeye çalışılır.

O zaman istatistiği tersten okumaya başlar sınavlı sınavsız kelimesi kullanmadan AİHL’ler yüzde 99.8 doldu diye açıklamalar yapılır.

Bizim söylemimizi İHL düşmanlığı diye tanımlayanlara da söyleyeyim ki kurumlar bir zümrenin değil tüm halkındır.  Bu kurumlarda çalışan meslektaşımız arkadaşlarımız olup okuyan çocuklarımız da bizim çocuklarımızdır.  Kurumlara düşmanlığım olamaz ama dayatmaya, ayrımcılığa, kamu kaynağının israfına, siyasetin eğitime hatta inanç üzerinden müdahalesine karşı duruşum ile laik, bilimsel, demokratik ve kamusal eğitim talebim her zaman vardır.

Eğitimde amacı tanımlamaya gerek yoktur tanım zaten yapılmıştır ve kanunda yer almıştır.

“Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek.”

İMAM HATİP’TE YENİ OYUN

Doğan görünümlü Şahin oluyorlar…

MEB’in iki hedefi vardı. Birisi özel okullara giden öğrenci sayısını arttırmak diğeri de İmam Hatiplere giden öğrenci sayısını arttırmak.

Şimdi üçüncü bir hedef ortaya çıktı o da proje okulu adı altında ülkemizin en başarılı köklü okullarının içini boşaltıp kendi proje okullarını yaratmak.

Sonuç olarak; iyi eğitimin yolu ya Özel Okuldan ya da İmam Hatipten geçecek.

2014’te tercih etmediği halde gayrimüslim öğrenciyi bile zorla İmam Hatip’lere yerleştiren MEB, 2015 yılında yöntem değiştirse de sonuç zorla yerleştirmeyi aratmadı. Çünkü alternatif kalmayınca öğrenciler mecburen imam hatipe gittiler. 560 kontenjan açılan okulda 390 kontenjan boş kaldı ama ders çıkarılmadı. 2016’da da aynı süreç işletildi ve öğrencilerden biraz mali durumu iyi olanlar özel okula gittiler diğerleri zoraki İmam Hatip’e.

Sonuç ne oldu. Tabii ki bu zorlamaların eseri olarak başarı grafiği en düşük okullar İmam Hatipler oldu. Buna bir çözüm bulunmalıydı.

Ve bulundu. Haziran ayı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgelerine göre yeni okul türleri bulundu:

– Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi 

-Fen,

– Sosyal Bilimler,

– Yabancı Dil,

– Sanat,

– Spor

Lisesi Programı/projesi uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri.

Yani ülkemizde;

– Anadolu Lisesi var Anadolu İmam Hatip var.

– Fen Lisesi var Fen Lisesi Programı uygulayan Anadolu İmam Hatip’te oldu.

-Sosyal Bilimler Lisesi var Sosyal Bilimler Lisesi Programı uygulayan Anadolu İmam Hatip’te oldu.

– Güzel Sanatlar Lisesi var bu programı uygulayan Anadolu İmam Hatip’te oldu.

– Spor Lisesi var bu programı uygulayan Anadolu İmam Hatip’te oldu.

– Uluslararası Bakalorya vardı Uluslararası Anadolu İmam Hatip’te oldu.

Evet bu kadarına da pes. Bir okul ya Fen Lisesidir ya İmam Hatip Lisesidir. İkisi bir arada nasıl olur? Bunun adı halk tabiri ile Doğan görünümlü Şahin’dir.

Zaten tüm okullar seçmeli dersler ve bu dersler için “Seçmesi iki dakika faydası iki dünya” denilerek adeta bu dünya ve ahiret garantisi verilircesine reklamlar yapılırken bu da yetmedi bu okul türleri çıktı.

Böylece bir taraftan proje okulu adı altında devşiremedikleri köklü okullarımızın içini boşaltacaklar yandaş müdüre sırtını dönen öğrencileri ve okulu cezalandıracaklar diğer taraftan kendi proje okullarını yaratıp öğrenciyi cezbedip başarılı öğrencileri yukarıda bahsettiğimiz okullara alarak bakın bizim imam hatipler ne kadar başarılı sonucunu dayatacaklar.

Evet eğitimde artık iki yol var birisi imam hatip diğeri özel okul hangisini seçerseniz seçin…

Son bir alternatif var o da özeli artmakta olan meslek lisesi o da sermayenin dayatması, ucuz işgücü ile emek sömürüsünün kaynağıdır.

MEB bilimsellikten uzaklaşmada, dayatmacı anlayışta, eğitimde siyaseti hakim kılmakta, vakıfları dernekleri baştacı edip okulları adeta peşkeş çekmekte, eğitimi onlara devretmekte sınır tanımıyor.

İLGİLİ HABER

Maksut Balmuk

Odatv

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top