EKONOMİ

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE’Yİ UYARDI!

“Salgının neden olduğu ekonomik şokun etkisiyle, 3.3 milyon kişi yoksulluğa sürüklenebilir.”

REZERVLERDEKİ DÜŞÜŞLE İLGİLİ TÜRKİYE’YE ÇOK KRİTİK UYARI

“Koronavirüs pandemisinin yarattığı kriz Türkiye’nin yoksulluğunu artıracak…Devletin bu kapsamda alacağı tedbirlerle dahi yoksulluk 1.4 puan yükselecek!”

Bankanın “Türkiye Ekonomik İzleme” raporunda, Covid-19 şokunun Türkiye’deki hanelerin refahını, bilhassa yoksul ve kırılgan grupları, “çok ciddi etkileyeceğine” vurgu yapıldı.

Rapor:

 “Salgının neden olduğu ekonomik şokun etkisiyle, 3.3 milyon kişi yoksulluğa sürüklenebilir. Hane gelirlerinde yaşanabilecek şoklar Türkiye’nin yoksulluk oranının yüzde 10.4’ten yüzde 14.4’e çıkmasına neden olabilir. Bu noktada devletin tedbirleriyle yoksulluk oranında yüzde 14.4’ten yüzde 11.8’e önemli bir düşüş sağlanacaktır.” 

DÜŞÜŞ ŞİDDETLENECEK

Rapor:

“Yeni yoksullaşan hanelerin dörtte üçüne, devletin sosyal koruma sisteminde olmaları nedeniyle, kolaylıkla ulaşılabilmekte, kalan dörtte biri ise devletin sosyal koruma sisteminde olmadığı , bu hanelere erişim için daha fazla çaba gerektiği belirtildi.

RAPORDAN SATIRBAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:

– Sağlık krizinin ekonomik etkileri ciddi düzeyde oldu ve 2018-2019 dönemindeki ekonomik yavaşlama sonrasındaki kademeli toparlanmayı rayından çıkardı.

– Küresel ekonomideki yavaşlamadan dolayı Türkiye’nin mal ve hizmet ihracatına dönük dış talep azalırken, cari hesaptaki dengesizlikler yeniden ortaya çıktı.

– Finans sermayesinin küresel düzeyde güvenli limanlara yönelmesi ve Merkez Bankası (TCMB) rezervlerindeki sert düşüş, Türkiye’nin üzerindeki dış finansman ve piyasa baskılarını artırdı.

– Bu yıl Türkiye ekonomisinin yüzde 3.8 oranında küçülmesi bekleniyor ve 2021’deki toparlanmanın nasıl olacağı belirsiz.

-Yatımlardaki ve işgücüne katılımdaki düşüşün, Türkiye’nin ve diğer yükselen ekonomilerin verimlilik artışı ve potansiyel ekonomik büyümede yaşadığı düşüşü daha da şiddetlendirmesi bekleniyor.

– Türkiye, Covid-19 sürecine girerken faizleri tekrar indirme noktasında daha az hareket alanına sahip bir ülke.

– Türkiye’nin yapısal reformları uygulama ve verimliliği artırma çabaları hız kazanmalıdır.

İLGİLİ HABER

Odatv

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top