GENEL

İSLAMCI MODEL ÇÖKTÜ!

‘HEP SON SIRALARDA MI YER ALACAĞIZ’

BÜTÜN DÜNYADA KAPİTALİZM MEVCUT

Soğuk Savaş biteli 30 yıl oldu. Dolayısıyla hiçbir ülkenin bir kamptan çıkıp başka kampa yaklaşması mümkün değildir.

Artık bütün dünyada tek bir ekonomik rejim, yani kapitalizm mevcut ve fiyatlarla tüm ekonomik gerçeklerin oluştuğu tek pazar var.

Ülkelerin kimisinin devlet ağırlıklı Çin tipi kapitalist, kiminin enerji rantına dayalı Rus tipi oligark kapitalist olması bu gerçeği değiştirmiyor.

MERKEZ VE ÇEVRE

Askeri bakımdan diğer ülkelere büyük bir üstünlük sağlamış olan ABD’nin hegemonya politikalarına karşı Çin ve Rusya’nın geçici ittifakı da ortada iki ayrı kamp olduğunu göstermiyor. İki büyük ülkenin çıkarları tarih boyunca olduğu gibi bugün de apayrıdır ve kaldı ki Rusya kendisini Batılı ve Avrupalı bir ülke görmektedir. İki kamp gerçeği 1989’da Varşova Paktı’nın çöküşüyle sona ermiştir.

Kapitalizmde kategoriler günümüzün en önemli sol düşünürlerinden Wallerstein’in “World-Systems Analysis” eserinde belirttiği gibi kamplar arasında değil kapitalizmin merkez ve çevre ülkeleri arasında düşünülüyor. Burada merkez, çevre, çevrenin çevresi ve sistem dışı kalmış bölgeler bulunur. Adeta futboldaki birinci, ikinci, üçüncü ligler ve amatör küme gibi.

Dünyadaki orta kesim ülkelerdeki bütün ciddi, tutarlı ve dürüst siyasetçilerin amacı ülkelerini dünya kapitalist sisteminin merkez ülkelerinden birisi yapmaktır. Orta gelir düzeyinden üst düzeye tırmanmak oldukça zordur. Buna ekonomistler“orta gelir tuzağı” demekteler ama konu sadece ekonomik de değildir.

BİR ATATÜRK İLKESİ

Atatürk’ün Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak ilkesinin özü de budur. Türkiye’nin son yüzyıllarda yetiştirdiği vizyon sahibi tek lider olan Atatürk “Batıcı” değil “Batılı” idi ve ülkemizi dünyanın süper ligine yükseltmeyi hedeflemekteydi. Bu hedef 2’inci Dünya Savaşı’ndan sonraki Soğuk Savaş döneminde sosyalist Doğu kampına karşı kapitalist Batı kampını desteklemek şeklinde, yani “Batıcılık” olarak yanlış anlaşıldı. Türk siyaseti ve bürokrasisi Atatürk’ü sadece kalıplarda anlayıp, öze inemedi.

Batı’nın sorgulayıcı ve açık görüşlülüğünü, toleransını, evrensel uygarlık anlayışını, fikir ve ifade özgürlüğünü, etnik ve dini azınlıklara saygısını, takıntılardan kurtulup Fransa ile Almanya’yı bile dost yapabilen akılcılığını benimsemeden sadece Doğu’ya karşı onlardan yana olmanın bir anlamı yoktu.

Mesele bir kampın bekçiliğini ya da muhafızlığını yapmak değil en azından Güney Kore kadar dünya ekonomik sisteminde, evrensel planda bilim, kültür ve sanat yaşamında etkili olabilmekti. Bu fırsatlar kaçtı. Batılı olmayıp sadece Batıcı olmak AB ile entegrasyona yetmeyeceği için AB’ye girme yoluyla dünya sisteminde birinci ligi garantileme yolu da başarılamadı. 

İSLAMCI MODEL ÇÖKTÜ

NATO’nun 1990’lardan itibaren radikal İslamcılığı hedef alması, 11 Eylül’den sonra Batı ile İslam dünyasının şu veya bu şekilde karşı karşıya gelmeleri Batıcı Türkiye devletini yeni bir taktik uyanıklığa (ama stratejik körlüğe) sürükledi. Türkiye Anglosakson/Protestan tipi bir demokrasiyle sistemine biraz dindarlık enjekte edecek bu yolla İslam’la demokrasinin bağdaşabileceğini göstererek Müslüman ülkelere örnek olacaktı. 2001’de Ecevit hükümetinin paldır küldür yıkılmasıyla başlayan bu macera ne Batı’nın ne de Türkiye’nin işine yaradı. Batı, Türkiye’yi İslam’la demokrasinin bağdaşması konusunda ancak olumsuz bir örnek olarak sunabildi. Türkiye ise Batı’dan uzaklaştığıyla kaldı.

2016’da ABD’de Trump’ın işbaşına gelmesiyle durum daha da vahimleşti. Dünyada baş tehlike olarak İslamcılığı gören Trump yönetimi, gerekirse Rusya ile işbirliğini de devreye sokarak Müslüman ülkelerin dünyadaki ağırlığını azaltmaya yöneldi. Türkiye bu durumda zaten son sıralarında yer aldığı dünya sistemi birinci liginden ikinci lige düşürülme riskiyle karşı karşıya kaldı. Yaşadığımız bütün gelişmeler, Türk halkına çok yönlülük, Batı’ya karşı bağımsızlık mücadelesi diye sunulan olaylar aslında dünyada mevzi kaybetme, yalnızlaşma ve gerilemedir. Ve bunu en çok isteyen de Trump yönetimi ve o yönetim içindeki İslam karşıtı evanjelistler gibi görünüyor. Küme düşürülmek istenen Türkiye’de ise bazıları “hep son sıralarda mı yer alacağız” diyerek yangına körükle koşuyor.

İLGİLİ HABER

Kayahan Uygur

Odatv

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
%d blogcu bunu beğendi: