SAĞLIK

TTB: ”SAĞLIK BAKANI ‘NIN PAYLAŞTIĞI VERİLER HATALI!”

‘SAĞLIK BAKANI EPİDEMİYOLOJİK VERİLERİ AÇIKLAMAKTAN KAÇINIYOR’

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ: ‘KOCA’NIN PAYLAŞTIĞI VERİLER HATALI…’

TTB Merkez Konseyi bir açıklama yayınlayarak erken normalleşme sonuçlarının alarm verdiğini bildirdi. Açıklamada ayrıca vaka sayılarına ilişkin kritik hata ve çelişkilere de dikkat çekildi.

ERKEN YENİDEN AÇILMA ALARM VERİYOR

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, TTB’nin ve ilgili uzmanların tüm uyarılarına karşın başlatılan erken yeniden açılmanın sonuçlarının alarm verdiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 17 Haziran 2020 tarihinde düzenlediği basın toplantısında paylaştığı verileri değerlendiren TTB Merkez Konseyi, konuyla ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.

‘SAĞLIK BAKANI EPİDEMİYOLOJİK VERİLERİ AÇIKLAMAKTAN KAÇINIYOR’

TTB Merkez Konseyi:

”Sağlık Bakanlığı ısrarla COVID-19 pandemisi ile ilgili epidemiyolojik verileri açıklamaktan kaçınıyor..

Türkiye’de doğrulanmış olgu sayılarındaki artış alarm veriyor..

Sağlık Bakanlığı’nın elindeki verileri açıklaması halinde illere göre hastalanma ve ölüm hızlarının hesaplanması, karşılaştırılması ve daha etkili önlemler alınması mümkün olabilecektir..

Pandemiyle mücadele, bireylerin sorumluluğunu aşan bir kamusal irade ve duyarlılık gerektiriyor.”

‘ERKEN YENİDEN AÇILMA’

TTB Merkez Konseyi:

”Pandemi dünyada hız kesmeden sürerken ve Türkiye’de salgının ilk dalgası kontrol altına alınamamışken yapılan tüm çağrılara rağmen, Sağlık Bakanlığı COVID-19 pandemisi ile ilgili olarak epidemiyolojik verileri açıklamaktan ısrarla kaçınmaktadır..

Sayın Bakan’ın gerçekleştirdiği basın toplantısında sınırlı da olsa bazı verileri açıklaması üzerine, erken yeniden açılmanın ilk bulguları ortaya çıkmış bulunmaktadır..

Türkiye’de 18 Mayıs – 17 Haziran 2020 tarihleri arasındaki son bir ayda Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen toplam doğrulanmış olgu sayısı 33.292’dir ve gün başına ortalama 1.074 doğrulanmış olgu düşmektedir..

Sayın Bakan’ın gerçekleştirdiği basın toplantısında “Son bir ayda günlük ortalama vaka sayısı” olarak 10 kente ilişkin verdiği günlük olgu sayıları toplandığında günlük ortalama olgu sayısının 1.099 olduğu anlaşılamamıştır..

Bu sayı Bakanlığın her gün açıkladığı olgu sayılarının ortalamasından yüksek olduğu gibi, yalnızca 10 ile ait olması, geriye kalan 71 ildeki olgu sayıları açısından da bir tartışmayı gündeme taşımaktadır. Bakanlığın bu konudaki hatayı açıklaması beklenmektedir..

Sayın Bakan’ın açıklamasından bu 10 ilde;

**Son bir haftada günlük ortalama olgu sayısının 1.193 olduğu ve günlük olgu sayısında Türkiye ortalamasının (1.384 olgu) %86,20’sini oluşturduğu..

**Son üç günde ise günlük ortalama olgu sayısının 1.293’e yükseldiği ve günlük olgu sayısında Türkiye ortalamasının (1.496 olgu) %86,43’ünü oluşturduğu anlaşılmaktadır..

Sayın Bakan’ın geriye kalan 71 il hakkında da açıklama yapması, kafalardaki soru işaretlerini gidermesi bakımından önem taşımaktadır.”

İstanbul: Hâlâ Vuhan! Ankara, Bursa, Kocaeli, Konya, Diyarbakır “can sıkıcı”..

TTB Merkez Konseyi:

”Sağlık Bakanı’nın yaptığı basın toplantısında bazı illere ilişkin vermiş olduğu bilgilere göre; son bir ayda olguların %60,80’ni İstanbul’dan bildirilmiştir. Türkiye nüfusunun %18,66’sının yaşadığı İstanbul’dan halen olguların %60’dan fazlasının bildiriliyor olması, kentin ‘Vuhan’ gibi bir yoğunluk merkezi olarak nitelendirilmesinin sürdüğünü göstermektedir..

Ankara, Bursa, Kocaeli, Konya ve Diyarbakır Bakan’ın Türkiye nüfusu içerisindeki oranına göre son bir ayda ortalama olarak daha yüksek oranda doğrulanmış olgu bildirilen iller arasındadır..

Bakanın yaptığı açıklamaya göre, son bir hafta içerisinde Ankara ve İstanbul’da günlük olgu sayılarında son bir aya kıyasla azalma gözlenirken, diğer bütün illerde artış gözlenmiştir. Son üç günde artış gözlenmeyen tek il İstanbul olurken, son gün İstanbul’da da son bir aya göre %7,20 artış gözlenmiştir. Son gün son bir aya göre Diyarbakır’da %72,41 ve Konya’da %143,90 artış gözlenmiştir.”

‘DOĞRULANMIŞ OLGU SAYILARINDAKİ ARTIŞ ALARM VERMEKTEDİR’

TTB Merkez Konseyi:

”Türkiye’de doğrulanmış olgu sayılarındaki artış alarm vermektedir. Sağlık Bakanlığı’nın elindeki verileri açıklaması halinde illere göre hastalanma ve ölüm hızlarının hesaplanması, karşılaştırılması ve daha etkili önlemler alınması mümkün olabilecektir.”

‘İLLER ARASI FARKLILIĞIN İVEDİ OLARAK ANALİZİ ŞARTTIR’

TTB Merkez Konseyi:

”Sınırlı verilerle yapılan değerlendirmeler bile ülkemizde başta İstanbul olmak üzere illerde pandeminin etkisi ve yükü açısından farklılıklar olduğunu açık olarak ortaya koymaktadır. Bu farklılıklara yol açan etmenlerin ivedi olarak ayrıntılı analiz edilmesi ve ortadan kaldırılması için çaba harcanması halk sağlığı açısından bir zorunluluktur.”

‘ŞEFFAF VERİ VE PAYLAŞIMI YAŞAMSALDIR’

TTB Merkez Konseyi:

”Pandemi, gerekçeleri bilinmeyen yönetsel kararlarla değil, şeffaf olarak sağlanan veriler üzerinden yapılan bilimsel değerlendirmelere dayanan, şehir ve koşullar arasındaki farkı gözeten kararlarla geriletilip, halkın sağlık içinde yaşaması sağlanabilecektir.”

‘PANDEMİYLE MÜCADELE KAMUSAL İRADE VE DUYARLILIK GEREKTİRİR’

TTB Merkez Konseyi:

”Pandemiye karşı mücadele Sayın Bakan’ın açıklamasında yaygın bir biçimde görüldüğü üzere tek başına bireylerin sorumluluğuna indirgenmeden, ivedi olarak toplumsal hareketliliği azaltacak önlemlerle yürütülmelidir..

Sağlık Bakanlığı’nı – bir kez daha- epidemiyolojik verileri açıklamaya ve karar verme süreçlerini sağlık meslek örgütlerinin katılımına açmaya çağırıyoruz.”

İLGİLİ HABER

Cumhuriyet

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top