SAĞLIK

ALZHEİMER’IN ERKEN TEŞHİSİNDE HAYATİ GELİŞME

TESTLER ÇOK ÖNEMLİ…

ERKEN TEŞHİS!

Alzheimer’in ilk belirtileri hastalığın ileri safhalarında ortaya çıkıyor. Bu nedenle testlerin çok önceden yapılması gerekiyor.

Yeni tahlil yöntemiyle hastalığın seyri belirtiler ortaya çıkmadan teşhis edilebiliyor

Alzheimer hastalığıyla ilgili uluslararası araştırma yapan heyette yer alan Alman Sinir Hastalıkları Araştırma Merkezi’nden Mathias Jucker:

”Beyindeki sinir hücresi kaybının seyrini ölçebiliyoruz. Bu ilaç deneyebilmek ve hastalığı durdurmanın mümkün olup olmadığını anlamak açısından çok önemli” dedi.

Alzheimer hastalığına yakalananların beyin hücreleri birer birer ölüyor. Ölen hücreler kana karışıyor ve hızla tasfiye edildiğinden tespit edilemiyor.

Jucker:

”’kesiksiz mikro lif’ ya da ‘nöro filament’ adlı küçücük parça ise temizlenmeye son derece dayanıklı çıktı.”

Bilim insanları mikro filamentlerin ilk klinik semptomlar ortaya çıkmadan ve klinik aşamaya gelmeden kanda biriktiğini saptamışlar.

Jucker:

‘parçacıkların mutlak değeri değil, asıl filament konsantrasyonunun zamanla nasıl geliştiği önemli ve değer yükseldikçe sinir hücresi kaybı artıyor.’

Uzmanlar, bir hastanın beynindeki hücre kaybı üzerinden, bilişsel kapanmayla ilgili tahminde bulunulabileceğini ortaya çıkarmışlar. Jucker bu yöntemle bulgu elde ettikten iki yıl sonra hastada semptomların görülmeye başladığını ve Alzheimer’de beyin kütlesi kaybının zamanla hızlanıp sonunda bunamaya yol açtığını belirtiyor.

ARAŞTIRMAYA TOPLAM 405 DENEK KATILDI

Mikro lif yoğunluğundaki değişiklik ile beyin dokusunun erimesi arasında doğrudan bağlantı olması bakımından mikro lifler biyolojik süreçlerin aynası olma özelliğini taşıyor.

Uzmanlar genetik değişime uğrayan ve Alzheimer hastalığına ileri yaşta değil de gençken yakalanan hastaları muayene etmişler.

Alzheimer hastalarının yüzde biri bu son derece az rastlananlar grubuna dâhil. Bu grup, araştırma için en uygun olanıydı.

Genetik arızası olmayan deneklerde mikro filament yoğunluğu neredeyse hiç değişmemiş ve sayıları çok az artmış.

Genetik bozukluğa rastlanan hastalarda filament yoğunluğu yüksek çıkmış ve zamanla kaydedilen artışa paralel olarak beynin hafızadan sorumlu olan kısmı küçülmeye başlamış.

Araştırmaya toplam 405 denek katılmış. Düzenli olarak bu kişilerin mikro lif yoğunluğu ve kandaki birikme oranı kontrol edilmiş ve bunama semptomlarının ortaya çıkmasından 16 öncesine kadar kanda karakteristik değişikliklerin olduğu ortaya çıkarılmış.

BEYNİN NASIL DEĞİŞECEĞİNE DAİR TAHMİNDE BULUNABİLİYOR

Gözlemlerde temel unsuru kandaki mikro lif yoğunluğunun zaman içinde nasıl bir gelişme gösterdiği oluşturuyor.

Jucker bu sayede hastalığın nasıl seyir göstereceğinin önceden tahmin edilebildiğini ve filament yoğunluğundaki değişmenin sinir hücresi kaybını bire bir yansıttığını söylüyor.
Sinir hastalıkları uzmanları böylece beynin ileriki yıllarda nasıl değişeceğine dair tahminde bulunabiliyor ve ilk semptomların 5, 10, 20 ya da 30 yıl sonra mı görüleceğini söyleyebiliyorlar.

ALZHEİMER ARAŞTIRMASI, TEŞHİSİNDEN DAHA ÖNEMLİ

Alzheimer dışındaki sinir hastalıklarında da kandaki filament yoğunluğu gösterge yerine geçiyor. Dolayısıyla bu metot kesin Alzheimer teşhisi koymayı zorlaştırıyor.

Methias Jucker:

”Ancak bu test hastalığın seyrini tam olarak yansıttığı için klinik Alzheimer araştırması yapmak mümkün oluyor.”

Bu test yöntemi denekler üzerinde zor ve tehlikeli olabilecek numune tahlilleri yapmaya da gerek bırakmıyor. Gönüllü denekler Alzheimer araştırmacıları için çok önemli rol oynuyorlar.

Jucker:

”Bu insanlar olmasa ve ailelerinden de destek almasak araştırmalarımız hiçbir zaman sonuç vermezdi.”

”Alzheimer dışındaki sinir hastalıklarının araştırılmasındaki kan tahlilleri için de her zaman deneklere ihtiyacımız olacak.”

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top