EĞİTİM

İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUM – 21

Lesson 21: CAN YOU COME TO THE PARTY? (Ders 21: TARAFA GELEBİLİR MİSİNİZ?)

52 BÖLÜMLÜK EĞİTİM HİZMETİ 21. BÖLÜM

SUMMARY

Anna meets her friend Marsha in a coffee shop. Marsha asks Anna to come to a party. But Anna has to take a driving test. Can Anna come to the party?

ÖZET

Anna arkadaşı Marsha ile bir kafede tanışır. Marsha, Anna’dan bir partiye gelmesini ister. Ama Anna bir sürüş sınavına girmek zorunda. Anna partiye gelebilir mi?

SPEAKİNG

In this video, you can practice saying the new words and learn how to show that one event comes after another event.

KONUŞUYORUM

Bu videoda, yeni kelimeleri söylemeyi deneyebilir ve bir etkinliğin başka bir etkinliğin ardından geldiğini nasıl göstereceğinizi öğrenebilirsiniz.

PRONUNCİATİON

This video teaches about two ways to pronounce have to.

TELAFFUZ

Bu video telaffuz etmenin iki yolunu öğretiyor

CONVERSATİON (KONUŞMA)

Anna: Hi there! Washington, D.C. has some great coffee shops. My favorite is this one — Busboys & Poets.

Anna: Actually it’s more than a coffee shop. It’s also a bookstore, a restaurant and a theater!

Anna: Marsha and I love coming here.

Marsha: Hey, Anna, my friend is having a party on Saturday. Can you come with me?

Anna: Sorry, I can’t come with you. I have to get my driver’s license.

Marsha: Will you be busy all day?

Anna: I don’t know. First, I have to take a test on the computer. Then I have to take a test in the car.

Marsha: But you have to take the test during the day, don’t you?

Anna: Yes.

Marsha: The party is at night.

Anna: Oh. Then I can come with you to the party on Saturday night.

Marsha: Great! I have to help my friend with the party. Can you help me?

Anna: Sure. That sounds like fun.

Marsha: Everyone has to bring something or do something. You can bring food, or you can perform.

Anna: Really, I can perform?

Marsha: You can! Can you?

Anna: Yes! I can recite poetry. (Anna is in a club reciting a poem)– A poem -Light darkLight darkDarknessDark

Marsha: In this country, nobody recites poetry at parties. Um … can you do anything else?

Anna: Hmm, yes. I can do a card trick. (Anna is doing a card trick)Your card is the 10 of diamonds! No?Pick a card. Any card.Here, just pick this one.Great!

Marsha: Anna, maybe you can just bring food.

Anna: No, I can’t cook. And I really want to perform. You know, there is one thing I can do. (Anna plays a song on the ukulele and sings)Trouble in mind. I’m blue…But I won’t be blue alwaysThe sun’s gonna shine in my back door some day.

*Marsha: That’s it! You can sing at the party. Now, I have to go shopping for food.

Anna: Can I help? I’m not busy right now.

Marsha: Sure, let’s go!

Anna: We have to go. I have to help Marsha shop. And I have to practice my song! Trouble in mind. I’m blue…

Anna: Until next time!

*The song Trouble in Mind was written by jazz pianist Richard M. Jones.

Anna: Merhaba! Washington, D.C.’nin bazı harika kafeleri var. Benim favorim bu – Busboys & Poets.

Anna: Aslında bir kahve dükkanından daha fazlası. Aynı zamanda bir kitapçı, restoran ve tiyatro!

Anna: Marsha ve ben buraya gelmeyi çok seviyorum.

Marsha: Hey, Anna, arkadaşım Cumartesi günü parti veriyor. Benimle gelebilir misin

Anna: Üzgünüm, seninle gelemem. Ehliyetimi almak zorundayım

Marshall: Bütün gün meşgul olacak mısın

Anna: Bilmiyorum. İlk olarak, bilgisayarda bir test yapmam gerekiyor. O zaman arabada bir sınava girmeliyim

Marshall: Ama gün boyunca sınava girmelisin, değil mi?

Anna: Evet.Marsha: Parti gece.

Annna: Oh. Sonra Cumartesi gecesi seninle partiye gelebilirim

Marshall: Harika! Partiye arkadaşımla yardım etmeliyim. Bana yardım edebilir misin

Anna: Tabii. Bu kulağa eğlenceli geliyor.

Marsha: Herkes bir şeyler getirmeli ya da bir şeyler yapmalı. Yemek getirebilirsin ya da gösterebilirsin.

Anna: Gerçekten yapabilirim?

Marsha: Yapabilirsin!

Anna: Evet! Şiir okuyabilirim. (Anna kulüpte bir şiir okuyor) – Bir şiir -Açık karanlıkAçık karanlıkDarknessDark

Marsha: Bu ülkede hiç kimse partilerde şiir okuyor. Um… başka bir şey yapabilir misin

Anna: Hmm, evet. Bir kart numarası yapabilirim. (Anna bir kart numarası yapıyor) Kartınız 10 elmas! Hayır, bir kart seç. Herhangi bir kart.İşte, sadece bunu seç.Güzel!

Marsha: Anna, belki sadece yiyecek getirebilirsin.

Anna: Hayır, yemek pişiremem. Ve gerçekten sahne almak istiyorum. Bilirsin, yapabileceğim bir şey var. (Anna ukulele’de bir şarkı çalar ve şarkı söyler) Akılda sorun var. Ben maviyim … Ama her zaman mavi olmayacağım Güneş bir gün arka kapımda parlayacak.

* Marsha: İşte bu! Partide şarkı söyleyebilirsin. Şimdi, yemek için alışverişe gitmem gerekiyor.

Anna: Yardımcı olabilir miyim? Şu anda meşgul değilim

Marshall: Tabii, hadi gidelim

Anna: Gitmeliyiz. Marsha dükkanýna yardım etmeliyim. Ve şarkımı pratik etmek zorundayım! Akılda sorun var. Ben maviyim …

Anna: Bir dahaki sefere kadar!

* Akıldaki Sorun, caz piyanisti Richard M. Jones tarafından yazılmıştır.

WRİTİNG

In this lesson, Marsha asks Anna to come to a party on Saturday. section.

Bu derste Marsha, Anna’dan Cumartesi günü bir partiye gelmesini ister.

Use the Activity Sheet to practice talking about your talents and skills.

Yetenekleriniz ve becerileriniz hakkında konuşma pratiği yapmak için Etkinlik Sayfasını kullanın.

https://docs.voanews.eu/en-US-LEARN/2016/07/13/e534f062-9e7a-4dc6-a565-d589033d5f35.pdf

NEW WORDS

bookstore– n. a store that sells books

card – n. a small piece of stiff paper that is used for playing games

day – n. the part of the day when light from the sun can be seen

driver’s license– n. an official document or card which shows that you have the legal right to drive a vehicle

else – adv. used to refer to a different or additional person or thing

night – n. the time of darkness between one day and the next

perform – v. to entertain an audience by singing or acting

poetry – n. the writings of a poet

recite – v. to read (something) out loud or say (something) from memory

test – n. a set of questions or problems that are designed to measure a person’s knowledge, skills, or abilities

trick – n. a clever and skillful action that someone performs to entertain or amuse people

YENİ KELİMELER

kitapçı. kitap satan bir mağaza

kartı – n. oyun günü oynamak için kullanılan küçük bir sert kağıt parçası

– n. günün güneşten gelen ışığın seen

driver lisansı olabileceği kısmı. bir taşıt aracı sürmek için yasal hakkınızın olduğunu gösteren resmi bir belge veya kart

– farklı ya da ek bir kişi ya da bir şeyden söz etmek için kullanılır

– n. bir gün ve bir sonraki karanlık zamanı

icra etmek – v. şarkı söyleyerek ya da oyunculuk yaparak izleyicileri eğlendirmek

şiir – n. bir şairin yazıları

recite – v. yüksek sesle okumak (bir şey) veya bellekten (bir şey) demek

test – n. bir kişinin bilgi, beceri veya yeteneklerini ölçmek için tasarlanmış bir dizi soru veya problem

n. birisinin insanları eğlendirmek veya eğlendirmek için gerçekleştirdiği akıllı ve becerikli bir eylem

İLGİLİ HABER

Amerikaninsesi

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
%d blogcu bunu beğendi: