EĞİTİM

İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUM – 20

Lesson 20: WHAT CAN YOU DO?

Lesson 20: WHAT CAN YOU DO? (Ders 20: Ne Yapabilirsiniz?)

52 BÖLÜMLÜK EĞİTİM HİZMETİ 20. BÖLÜM

Anna meets her friend Pete in a coffee shop. Pete needs a job. Can Anna help him to find the right job for him? ( Anna arkadaşı Pete ile bir kafede tanışır. Pete’nin bir işe ihtiyacı var. Anna onun için doğru işi bulmasına yardım edebilir mi?)

Summary

Anna meets her friend Pete in a coffee shop. Pete needs a job. Can Anna help him to find the right job for him?

Özet

Anna arkadaşı Pete ile bir kafede tanışır. Pete’nin bir işe ihtiyacı var. Anna onun için doğru işi bulmasına yardım edebilir mi?

Speaking

In this video, you can practice saying the new words and learn how to ask questions when you do not understand someone clearly.

Konuşuyorum

Bu videoda, yeni kelimeleri söylemeyi deneyebilir ve birini net bir şekilde anlamadığınızda nasıl soru soracağınızı öğrenebilirsiniz.

Pronunciation

This video teaches about the shortened form of cannot and the two ways to pronounce can.

Telaffuz

Bu video, canın kısaltılmış biçimini ve telaffuz etmenin iki yolunu öğretir.

Conversation (konuşma)

Anna: Hi, there! Washington, D.C. is a great place to work. Many people here work in government and politics. But there are many other jobs. You can work at a hospital; a university. You can work in a coffee shop. Wait a minute, I think I see a friend of mine. Pete? Is that you?

Pete: Hi, Anna.

Anna: You look different. Your beard … is really big.

Pete: You don’t like it, do you?

Anna: No, no. You just look … different.(To server) Thank you. So, what’s wrong? You look sad.

Pete: I don’t have a job.

Anna: Sorry, I can’t hear you.

Pete: I do not have a job!

Anna: Oh. I’m sorry to hear that, Pete.

Pete: I don’t have a skill.

Anna: Everyone has a skill. You need to find yours.

Pete: I don’t know, Anna.

Anna: Pete, I am good at asking questions. Let me ask you some.

Pete: Really, Anna? Can you help me?

Anna: Yes, I can. Let me help.

Pete: Sure, Anna. Maybe you can help.

Anna: Can you write code?

Pete: Sure, c-o-l-d. How is this going to help?

Anna: No, not “cold.” Code; you know, for making phone apps, or websites. You can make tons of money writing code.

Pete: Tons of money? But I can’t code.

Anna: Next question. Can you drive?

Pete: Do you mean drive a race car? It’s really hard to be a race car driver. First, you need a race car …

Anna: No, I mean drive a taxi or drive a bus.

Pete: No, I always fall asleep when I drive.

Anna: Oh, that’s not good. Next question. Can you teach? You can be a teacher in a school.

Pete: No, I cannot teach.

Anna: Can you cook? You can be a chef in a restaurant.

Pete: No, I can’t code! I can’t teach! I can’t cook! Anna, I can’t do anything. This is sad. I’m gonna write about my feelings in my blog.

Anna: You write a blog?

Pete: Yeah, I write a blog.

Anna: How many followers do you have?

Pete: I don’t know … 59,538.

Anna: Pete, that’s a lot of followers! You can make money writing!

Pete: Writing is easy. Everyone can write.

Anna: Not everyone can write well. You can be a writer!

Pete: I can be a writer. I can be a writer! I can be a writer! Thanks, Anna.

Marsha: Hi, Pete. Hi, Anna.

Pete: Hi, Marsha. Excuse me, I have to go.

Marsha: Where are you going?

Pete: I’m going to be a writer!

Marsha: Good luck, Pete!(To Anna) He does know that it’s not easy to be a writer, doesn’t he?

Anna: There are many different jobs you can have in Washington, D.C. Pete wants to be a writer. I wish him luck. Lots of luck. Until next time!

TERCÜME

Anna: Merhaba, orada! Washington, D.C. çalışmak için harika bir yer. Buradaki birçok insan hükümet ve politika alanında çalışıyor. Ama başka işler de var. Bir hastanede çalışabilirsiniz; Bir üniversite. Bir kafede çalışabilirsiniz. Bir dakika, sanırım bir arkadaşımı görüyorum. Pete? Sen olduğunu?
Pete: Merhaba Anna.
Anna: Farklı görünüyorsun. Sakalınız… gerçekten büyük.
Pete: Hoşuna gitmiyor, değil mi?
Anna: Hayır, hayır. Sadece… farklı görünüyorsun.
(Sunucuya) Teşekkür ederim. Yani ne yanlış? Üzgün ​​görünüyorsun.
Pete: Bir işim yok.
Anna: Üzgünüm, seni duyamıyorum.
Pete: Bir işim yok!
Anna: Ah. Bunu duyduğuma üzüldüm, Pete.
Pete: Yetenekim yok.
Anna: Herkesin bir yeteneği var. Sizinkini bulmanız gerekiyor.
Pete: Bilmiyorum Anna.
Anna: Pete, soru sormakta iyiyim. Sana biraz sorayım.
Pete: Gerçekten mi Anna? Bana yardımcı olabilir misiniz?
Anna: Evet yapabilirim. Yardım etmeme izin ver.
Pete: Tabii, Anna. Belki yardım edebilirsin.
Anna: Kod yazabilir misin?
Pete: Elbette, c-o-l-d. Bu nasıl yardımcı olacak?
Anna: Hayır, “soğuk” değil. Kod; telefon uygulamaları veya web siteleri yapmak için. Kod yazarak tonlarca para kazanabilirsiniz.
Pete: Tonlarca para mı? Ama kodlayamıyorum.
Anna: Sonraki soru. Sürebilir misin?
Pete: Yani bir yarış arabası mı kullanıyorsun? Bir yarış arabası sürücüsü olmak gerçekten zor. İlk olarak, bir yarış arabasına ihtiyacınız var ...
Anna: Hayır, yani taksi veya otobüs sürmek.
Pete: Hayır, araba kullanırken her zaman uyuyakalıyorum.
Anna: Ah, bu iyi değil. Sonraki soru. Öğretebilir misin? Bir okulda öğretmen olabilirsiniz.
Pete: Hayır, öğretemem.
Anna: Yemek yapabilir misin? Bir restoranda şef olabilirsiniz.
Pete: Hayır, kod yazamıyorum! Öğretemiyorum! Yemek yapamam! Anna, hiçbir şey yapamam. Bu üzücü. Blogumdaki duygularım hakkında yazacağım.
Anna: Bir blog mu yazıyorsun?
Pete: Evet, bir blog yazıyorum.
Anna: Kaç takipçiniz var?
Pete: Bilmiyorum… 59.538.
Anna: Pete, bu çok fazla takipçi! Yazarak para kazanabilirsiniz!
Pete: Yazmak kolay. Herkes yazabilir.
Anna: Herkes iyi yazamaz. Yazar olabilirsiniz!
Pete: Yazar olabilirim. Yazar olabilirim! Yazar olabilirim! Teşekkürler, Anna.
Marsha: Selam Pete. Merhaba Anna.
Pete: Merhaba Marsha. Affedersiniz, gitmek zorundayım.
Marsha: Nereye gidiyorsun?
Pete: Ben yazar olacağım!
Marsha: İyi şanslar Pete!
(Anna'ya) Yazar olmanın kolay olmadığını biliyor, değil mi?
Anna: Washington'da yapabileceğiniz birçok farklı iş var, D.C. Pete yazar olmak istiyor. Ona şans diliyorum. Çok fazla şans. Bir sonrakine kadar!

Learning Strategy

Learning Strategies are the thoughts and actions that help make learning easier or more effective.

The learning strategy for this lesson isidentify problems​. When we are talking with someone in English it helps to identify problems in understandingandget the information we need to correct the problems.

In the video for this lesson, there are three problems. Here are two of them.

1. Anna identifies one problem. Pete is not talking loud enough. She tells Pete. “Sorry, I can’t hear you.” Pete speaks more loudly so she can hear him.
2. Later, Pete does not understand Anna. He asks, “Do you mean drive a race car?” Anna explains that she means to “drive a taxi or drive a bus.”

Can you find another time in the video when Anna or Pete identifies a problem? 

TERCÜME

Öğrenme Stratejisi

Öğrenme Stratejileri, öğrenmeyi daha kolay veya daha etkili hale getirmeye yardımcı olan düşünce ve eylemlerdir. Bu ders için öğrenme stratejisi problemleri tanımlamaktır. İngilizce biriyle konuşurken, sorunları anlamak ve sorunları düzeltmek için ihtiyaç duyduğumuz bilgileri almak yardımcı olur.

Bu dersin videosunda üç sorun var. İşte bunlardan iki tanesi.

1. Anna bir problemi belirler. Pete yeterince yüksek sesle konuşmuyor. Pete’e söyler. “Üzgünüm, seni duyamıyorum.” Pete daha yüksek sesle konuşur, böylece onu duyabilir.

2. Daha sonra Pete Anna’yı anlamıyor. “Bir yarış arabası mı demek istiyorsun?” Diye soruyor. Anna, “bir taksi kullanmak veya bir otobüs kullanmak” anlamına geldiğini açıklıyor.

Anna veya Pete bir problem tespit ettiğinde videoda başka bir zaman bulabilir misin?

Writing

In this lesson, Anna is helping her friend Pete. He needs to find a new job. How do you try to help your friends?

Yazı

Bu derste Anna arkadaşı Pete’e yardım ediyor. Yeni bir iş bulması gerekiyor. Arkadaşlarına nasıl yardım etmeye çalışıyorsun?

Activity Sheet Lesson 20

TEST İÇİN LİNK

https://docs.voanews.eu/en-US-LEARN/2016/06/29/22ea3869-737a-4979-ab5f-17fba3bf236d.pdf

New Words

app – n. a computer program that performs a particular task (such as word processing)

beard – n. the hair that grows on a man’s cheeks and

chinblog – n. a Web site on which someone writes about personal opinions, activities, and experiences

chef – n. a professional cook who usually is in charge of a kitchen in a restaurant

code – n. – a set of instructions for a computercode – v. to change (information) into a set of letters, numbers, or symbols that can be read by a computer

drive – v. to direct the movement of a vehicle such as a car, truck, or bus

easy – adj. not hard to do

follower – n. a person who likes and admires (someone or something) very much

good luck – expression. used to say that you hope someone will succeed

hard – adj. physically or mentally difficultlot(s) or a lot (informal)

lots –n. a large amount

hospital – n.a place where sick or injured people are given care or treatment and where children are often born

school – n.a place where children go to learn

taxi – n.a car that carries passengers to a place for an amount of money

teacher – n.a person or thing that teaches something

university – n.a school that offers courses leading to a degree and where research is done

website – n.a place on the World Wide Web that contains information about a person, organization, etc., and that usually consists of many Web pages joined by hyperlinks

well – adv. — in a skillful way

TERCÜME

Yeni kelimeler

app – n. belirli bir görevi yerine getiren bir bilgisayar programı (kelime işlemci gibi)

sakal – n. bir erkeğin yanaklarında ve çenesinde büyüyen saçlar

blog – n. birinin kişisel görüşler, etkinlikler ve deneyimler hakkında yazdığı bir Web sitesi

şef – n. genellikle bir restoranda mutfaktan sorumlu profesyonel bir aşçı

kod – n. – bir bilgisayar için bir dizi talimat

kod – v. (bilgi) ‘yi bilgisayar tarafından okunabilen bir dizi harf, sayı veya sembol olarak değiştirmek için

sürüş – v. araba, kamyon veya otobüs gibi bir aracın hareketini yönlendirmek için kolay yapmak zor değil

takipçi – n. çok hoşlanan ve hayran olan bir kişi (biri ya da bir şey)

iyi şanslar – ifade. Birisinin başarılı olacağını umduğunu söylerdim

zor fiziksel veya zihinsel olarak zor

lot (lar) veya çok (gayri resmi)

lot – n. büyük miktarda

hastane – n. hasta veya yaralı insanlara bakım veya tedavi verilen ve çocukların sıklıkla doğduğu bir yer

okul – n. çocukların öğrenmeye gittiği bir yer

taksi – n. yolcuları bir miktar para için bir yere taşıyan bir araba

öğretmen – bir şey öğreten bir kişi veya şey

üniversite – bir dereceye kadar ve araştırma yapılan kurslar sunan bir okul

web sitesi – n. World Wide Web’de bir kişi, kuruluş vb. hakkında bilgi içeren ve genellikle köprülerle birleştirilen birçok Web sayfasından oluşan bir yer

iyi – ustaca

İLGİLİ HABER

amerikaninsesi

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
%d blogcu bunu beğendi: