GÜNDEM

ÖĞRETMENLERİN İZİNLERİ KISITLANABİLECEK

SALGIN KANUNLARI!

İKTİDARIN HAZIRLADIĞI YASA TEKLİFİ TASLAĞINDA ÖĞRETMENLERİN İZİNLERİ VE TATİLLERİ DÜZENLENDİ

Salgın nedeniyle öğretmenlerin izinleri kısıtlanabilecek.

İktidarın hazırladığı yasa teklifi taslağında 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 50. Maddesine ek yapıldı. Buna göre;

İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşuları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin iki haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içerisinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim öğretim faaliyetleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek. Bu durumda öğretmenlerin izinleri bir aydan az olamayacak.

ÖĞRETMENLERİN YAZ TATİLİ KISALIYOR

Korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında 62 maddelik yeni bir kanun teklifi hazırlandı.

  • İşten çıkarma 3 ay yasak,
  • Ücretsiz izne çıkarılan işçilere günlük 39 lira,
  • Öğretmenlerin yaz izninin de telafi eğitimi için kısaltılması,
  • Fahiş fiyat ve stokçuluk yasağı da kanuna giriyor.

Erdoğan’ın son Kabine toplantısında ele aldıklarını açıkladığı Covid-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla sosyal ve ekonomik hayata ilişkin birtakım tedbirler içeren teklif taslağının ayrıntıları ortaya çıktı.

Korona virüsü salgını nedeniyle özel sektöre üç ay süreyle işten çıkarma yasağı getiren 62 maddelik teklif taslağı ilk olarak aralarında Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) da bulunduğu iş dünyası örgütlerine sunuldu. İş dünyasından taslağa ilişkin görüşlerini paylaşmaları istendi.

Teklifin AKP grubunda yapılacak çalışmanın ardından son haline getirilerek Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

İŞÇİ SÖZLEŞMESİ 3 AY FESHEDİLEMEYECEK

AKP Meclis Grubunun da üzerinde çalışmaya başladığı teklif geçici olarak işten çıkarma yasağı getiriyor.

Teklife göre her türlü işçinin iş sözleşmesi, Covid-19 salgın hastalık neticesinde kamu yararının gerektirmesi nedeni ile bu düzenleme yürürlüğe girdikten sonra -hastalık, tutuklanma, ahlak kurallarına uymama gibi kanunda gösterilen bazı nedenler dışında- üç ay süreyle işveren tarafından feshedilemeyecek.

Fesih yasağı sürecinde işveren işçiyi ücretsiz izne ayırabilecek.

Cumhurbaşkanı bu süreyi altı aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

ÜCRETSİZ İZNE AYRILAN İŞÇİLERE GÜNLÜK 39 TL DESTEK

Teklifle İşsizlik Sigortası Kanununa bir geçici madde eklenecek.

Buna göre ücretsiz izne ayrılan işçilere ve 15 Mart 2020 tarihinden sonra işten çıkarılmış olup, Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden istifade edemeyen işçilere, belirlenen fesih yasağı süresince Fon’dan her gün için 39,24 Türk Lirası nakdi ücret desteği verilecek.

Ücretsiz izne ayrılarak ücret desteğinden yararlanan işçinin işveren tarafından fiilen çalıştırılmaya devam ettiğinin tespiti halinde ise idari para cezaları dört kat olarak uygulanacak.

Cumhurbaşkanı bu madde kapsamında verilecek nakdi ücret desteğinden yararlanma süresini altı ay süreyle uzatabilecek.

ELEKTRONİK İHALE DÖNEMİ

Teklif ile Hazine taşınmazlarına ilişkin ihalelerin elektronik ortamda da gerçekleştirilmesinin önü açılıyor.

Salgının yanı sıra teknolojik gelişimin de gereği olarak düzenlenen madde gerekçesinde bunun ihale sürecinin kısaltılması, işlemlerin hızlandırılması ve vatandaşların sağlıklarının korunmasını amaçladığı ifade ediliyor.

Teklife göre Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken (satış, kira, ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni, hasılat payı vb.) bedeller ile ecrimisil bedeller mücbir sebep halinin devamı süresince alınmayacak.

Erteleme, indirim, taksitlendirme, bu işlemlere ilişkin faiz alınmaması veya yürürlükteki faiz oranından daha düşük faiz oranının uygulanması konularında Çevre ve Şehircilik Bakanı yetkili olacak.

BELEDİYELERE SALGIN DÜZENLEMESİ

Teklif belediyeler için de “Mücbir sebep hallerinde yapılacak işlemler” başlığı adı altında bir dizi yeni düzenleme getiriyor.

Buna göre Covid-19 salgını nedeniyle Belediye Meclisi ve Encümeni toplantıları sesli, görüntülü sistemlerle yapılabilecek.

Yasadaki toplantı sınırı kalkacak, olağanüstü toplantılar düzenlenebilecek.

Özel toplu taşıma araçlarının gerçek ve tüzel sahiplerine belediye meclisi kararıyla gelir desteği ödemesi yapılabilecek, borçlar faizsiz ertelenebilecek.

Cumhurbaşkanı belediye ve bağlı kuruluşlarının, gelir vergisi tevkifatı, tüm sosyal sigorta prim ödemelerini, elektrik enerjisi borçları ile su tüketimine bağlı alacaklarını gecikme faizi veya zammı olmadan erteleyebilecek.

Belediyeler sağlık ve sosyal hizmete yönelik ihtiyaçlarını Kamu İhale Kanununun miktar sınırlamasına bağlı olmaksızın doğrudan temin yöntemi ile sağlayabilecek.

ÖĞRETMENLERİN YAZ İZNİ TELAFİ EĞİTİMİ İÇİN KISALABİLİR

Teklif Milli Eğitim Kanununun “Öğretmenlerin izin ve tatilleri” maddesinde de değişiklik getiriyor.

Maddeye göre genel hayatı etkileyen salgın hastalık gibi durumlarda eğitim iki haftadan fazla süreyle yapılamazsa, telafi programları da ders yılı içerisinde tamamlanamazsa, öğretmenlerin 2 ay olan yaz izinleri 1 aya kadar kısaltılabilecek.

Nisan ayı sonuna kadar okulların salgın dolayısıyla tatil edildiği dikkate alınınca yazın telafi eğitimi yapılması bir sürpriz olmayacak.

Teklifin gerekçesinde:

“Ülkemizde meydana gelen deprem, salgın hastalık ve elverişsiz hava koşulları gibi olağan dışı hallerde eğitim öğretim faaliyetlerine uzun süreli ara verilmesi gerekebilmektedir. Bu tür eğitim öğretime ara verilen durumlarda telafi amacıyla yapılacak eğitimlerin ders yılında tamamlanamaması durumunda yaz tatilinde eğitim öğretime devam edilebilmesi veya telafi eğitimi yapılabilmesi amaçlanmıştır. Yapılan görevlendirmelerle yüz yüze eğitim yapmayan öğretmenlerin yıllık izinlerini diğer memurlar gibi kullanması amaçlanmıştır” denildi.

KANUNLA FAHİŞ FİYAT VE STOKÇULUK YASAĞI

Teklifle Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna da “Fahiş fiyat” ve “Stokçuluk” maddeleri eklendi.

Fahiş fiyat başlıklı madde de, “Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi haklı bir gerekçe olmaksızın bir mal veya hizmetin satış fiyatında aşırı artış yapılamaz” denildi.

Ayrıca aynı kanuna “Stokçuluk” maddesi eklenerek “Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından fiyat artışı beklentisi veya benzeri sebeplerle mal satışından kaçınılamaz; piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamaz” denildi.

YAŞLILARA, ENGELLİLERE ÜCRETSİZ BAKIM

Teklife göre Sosyal Hizmetler Kanunu’nda da “salgın hastalıklar” ibaresiyle acil durumlar için değişiklik yapılıyor.

Teklifte, “Salgın hastalıklar, deprem, doğal afet gibi olağanüstü hallerde ve acil durumlarda, bu maddenin uygulanmasına ilişkin gelir ölçütleri dikkate alınmadan bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan yaşlılara/engellilere bakım hizmeti verilebilir ve bakım ücreti ödemesi yapılabilir” denildi.

İNTERNET KANUNUNA YENİ DÜZENLEMELER

Teklif, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna da yeni eklemeler yapıyor.

Yasaya “sosyal ağ sağlayıcı” ifadesi ekleniyor. Bu, “sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses, konum gibi verileri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanıyor.

Sosyal ağ sağlayıcı kuruluş, yurtdışı kaynaklı da olsa Türkiye’den 1 milyondan fazla erişime sahipse mutlaka Türkiye’de bir yetkilisi bulunacak ve bu kanun kapsamında hareket edecek.

Bunlar yerine getirilmezse BTK önce mahkemeye başvuracak, 30 gün içinde buradan sonuç alamazsa erişim yavaşlatılacak.

Yine teklife göre sosyal ağ sağlayıcı şirketler, yurtdışı merkezli de olsa Türkiye’deki kullanıcılarla ilgili verileri Türkiye’de bulunduracak.

Bunu yapmayan şirkete 5 milyon Türk lirasına kadar para cezası uygulanabilecek. Bu ağlar için kanuna ayrıca içerik çıkarmayla ilgili de eklemeler yapılacak.

Odatv – gazeteduvar./Nergis Demirkaya

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
%d blogcu bunu beğendi: