GENEL

KANAL KİSTANBUL PROJESİNE KARŞI DAVA AÇILDI

‘TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN ZARARA YOL AÇACAK’

‘YÜRÜTMENİN DURDURULMASI VE İPTALİ’ İSTEMİYLE AÇILAN DAVA

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB):

”Kanal İstanbul projesi için hazırlanan Çevre Düzeni Planı Değişikliği’nin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtık..

Kanal İstanbul projesi için hazırlanan plan değişikliği ve proje kamu yararı içermiyor..

Plan değişikliği doğal ve yapay çevreye büyük yükler bindirdiği gibi, İstanbul Metropoliten Alanının ve Trakya bölgesinin tüm ekosistemlerini baskılayan, su havzaları, tarım ve mera alanları, orman alanları, doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanları üzerinde önemli tahribatlara yol açan, adeta bir ekolojik yıkım öngörüyor.”

‘YETKİ YÖNÜNDEN DE HUKUKA AYKIRI’

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB):

”Açılan davada; değişikliğin dayanağı olarak gösterilen 1 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,  6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkında Kanun ve ilgili 5393 sayılı Belediye Kanunu ile Anayasa açısından, dava konusu plan değişikliği işlemi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkisinde olmadığı gibi, dava konusu işlemin yetki yönünden hukuka aykırılığı söz konusudur. Plan değişikliğinin Planlama Tekniklerine, Şehircilik İlke ve Esaslarına ve Planlama Mevzuatına Aykırılığı da ortadadır.”

‘TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN ZARARA YOL AÇACAK’

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB):

”Dava konusu plan değişikliğinin ve plan değişikliğine konu Kanal İstanbul Projesinin kamu yararı içermediği vurgulanarak doğal ve yapay çevreye büyük yükler bindirerek, İstanbul Metropoliten Alanının ve Trakya bölgesini tüm ekosistemlerini baskılayan, su havzaları, tarım ve mera alanları, orman alanları, doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanları üzerinde önemli tahribatlara yol açan, adeta bir ekolojik yıkım öngören İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği”nin ekolojik sürdürülebilirlik, şehircilik ve planlama teknik, ilke ve esasları ve kamu yararına aykırılığı taşıması, plan değişikliği ile öngörülen kararların ve işlemlerin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zararlara neden olacağından Yürütmenin Durdurulmasına ve İptaline karar verilmesini talep ettik.”

İLGİLİ HABER

haber.sol

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
%d blogcu bunu beğendi: