GÜNDEM

KORONAVİRÜS GENELGESİ

‘BU ANDAN İTİBAREN ÖZEL – RESMİ HASTANE AYRIMI YOK’

Sağlık Bakanlığı’ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi

Sağlık Bakanlığı, tüm hastanelere yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) genelgesi gönderdi.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs nedeniyle özel ve vakıf hastanelerini ‘pandemi’ hastanesi ilan etti

Genelgede belirtilen 12 madde şu şekilde: 

1. Sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların COVID-19 tanısı kesinleşinceye kadar Sağlık Bakanlığı hastaneleri, devlet ve vakıf üniversitesi hastaneleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin yapılması zorunludur.

2. Bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu ve üçüncü seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneler Pandemi Hastanesi olarak kabul edilir.

(Pandemi süresince enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, iç hastalıkları ve göğüz hastalıkları uzmanı başka bir hastaneden görevlendirme yolu ile karşılanabilir) 

(Pandemi Hastanesi: Kovid-19 tanısı almış (test pozitif) vakaların tedavi sürecinin yapılmış olduğu hastane olarak tanımlanır.)

3. Hastane bünyesinde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Pandemi Eylem Planına göre Pandemi Genel Koordinasyon Ekibi oluşturulmalıdır.

4. Pandemi hastanelerinde, pandemi hastalarına ayrılmış bir klinik ve bir yoğun bakım ünitesi belirlenmeli ve bu vakalar için rezerve edilmelidir. Vaka sayısının artması durumunda diğer yoğun bakım ünitesi ve servislerin hangi sıra ile ayrılacağı belirlenmelidir.

Tedavisi başlamış ve devam etmesi gereken hastaların bulunduğu, onkoloji- hematoloji ve radyasyon onkolojisi klinikleri, organ nakli klinikleri ve kemik iliği nakil merkezlerindeki yataklar mümkün olduğu kadar normal olarak kullanılmaya devam edilecektir.

5. Pandemi hastanelerinde COVID-19 tanısı alınmış hastalar dışındaki hastaların hangi servis ve yoğun bakımlarda izleneceği belirlenmelidir. 

6. Pandemi hastanelerinin yetersiz kaldığı yerlerde ikinci basamak erişkin yoğun bakım ünitesi bulunan hastaneler de pandemi hastanesi olarak hizmet verecek şekilde organize edilmelidir.

7. Pandemi hastalarına ayrılmış klinik ve yoğun bakım yataklarına giriş güzergahı belirlenir ve bu güzergah üzerine gerekli tedbirler alınır.

8. Pandemi hastanelerinde gerek klinik gerekse ameliyathane ve doğumhanelerde çalışacak personelin vardiyalar şeklinde isimleri ve unvanları belirlenir.

9. Pandemi hastanelerinde COVID-19 ile enfekte vakaların cerrahi müdahalelerinin yapılabileceği 1 ameliyathane odası ve kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinin olduğu hastanelerde enfekte gebelerin doğum yapabilecekleri 1 doğum odasının belirlenmesi ve rezerve olarak tutulması gerekmektedir.

10. Pandemi hastanesinin başhekimi/mesul müdürü, normal işleyişini aksatmayacak şekilde kilinik yatakların, yoğun bakımların, ameliyathanenin kullanılması ve personel görevlendirmesi konusunda tam yetkilidir.

11. İl sağlık müdürlükleri tüm sağlık tesislerindeki gerekli personelin il içinde yer değişikliğini yapmakta tam yetkilidir.

12. Kovid-19 tanısı konmuş hastaların müraacat ettiği pandemi hastanesi olmayan il/ilce hastaneleri, bu hastaları sev algoritmasında belirlenen hastaneye gerekli önlemleri alarak sevkini gerçekleştirmelidir. Hastaların sevki il içi veya il dışı 112 Komuta Kontrol Merkezleri tarafında koordine edilir.

Genelgede;

‘Sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların, Kovid-19 tanısı kesinleşinceye kadar Sağlık Bakanlığı hastaneleri, devlet ve vakıf üniversitesi hastaneleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin yapılması zorunludur’ denildi.

Bakanlık tarafından yayımlanan 12 maddelik genelgede;

Hangi hastanelerin ‘pandemi hastanesi’ olarak nitelendirileceği ve hastane yönetimlerinin alması gereken önlemler anlatıldı.

Genelgenin 2. Maddesinde;

‘Bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu ve 3. Seviyede erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneler pandemi hastanesi olarak kabul edilir.

Pandemi hastanelerinde, Kovid-19 tanısı almış hastalar dışındaki hastaların hangi servis ve bakımlarda izleneceği belirlenmelidir’ ifadesi kullanıldı.

Pandemi hastanelerinin yetersiz kaldığı yerlerde ise 2. Basamak erişkin yoğun bakım ünitesi bulunan hastanelerin de pandemi hastanesi olarak hizmet verecek şekilde organize edilmesi gerektiği belirtildi.

PANDEMİ HASTALARINA AYRILMIŞ KLİNİK VE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ BELİRLENMELİ 

Genelgenin 4. Maddesinde de;

‘Pandemi hastanelerinde, pandemi hastalarına ayrılmış bir klinik ve bir yoğun bakım ünitesi belirlenmeli ve bu vakalar için rezerve edilmelidir.

Vaka sayısının artması durumunda diğer yoğun bakım ünitesi ve servislerin hangi sıra ile ayrılacağı belirlenmelidir. Tedavisi başlamış ve devam etmesi gereken hastaların bulunduğu; onkoloji-hematoloji ve radyasyon onkolojisi klinikleri, organ nakil klinikleri ve kemik iliği nakil merkezlerindeki yataklar mümkün olduğu kadar normal olarak kullanılmaya devam edilecektir’ denildi.

cumhuriyet

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
%d blogcu bunu beğendi: