EĞİTİM

İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUM-13

Lesson 13: Happy Birthday, William Shakespeare! (Ders 13: Doğum Günün Kutlu Olsun, William Shakespeare!)

52 BÖLÜMLÜK EĞİTİM HİZMETİ 13. BÖLÜM

Lesson 13: Happy Birthday, William Shakespeare! (Ders 13: Doğum Günün Kutlu Olsun, William Shakespeare!)

Lesson 13: Happy Birthday, William Shakespeare!

Summary

It’s a Sunday afternoon in Washington, D.C. Anna is bored. She finds something interesting to do when she hears music playing.

Özet

Washington’da bir Pazar öğleden sonra, D.C. Anna sıkıldı. Müzik çalmayı duyduğunda yapılacak ilginç bir şey bulur.

Speaking

In this video, learn to say the new words. Learn to talk about cause and effect.

Konuşuyorum

Bu videoda yeni kelimeleri söylemeyi öğrenin. Sebep ve sonuç hakkında konuşmayı öğrenin.

Pronunciation

​In this video, you ​learn about what happens when two words with same sound come together.​

Teleffuz

Bu videoda, aynı sese sahip iki kelime bir araya geldiğinde neler olduğunu öğreneceksiniz.

Conversation (Konuşma)

 • Anna: Hello! In Washington D.C. there are many things to do on a Sunday afternoon. I like to exercise. I like to shop. I like to garden. But today I feel bored. When I feel bored I always look for something unusual to do! I hear music. Let’s go see! What is going on here?
 • Rebecca: It’s a big birthday party for the writer William Shakespeare.
 • Anna: This is a party for William Shakespeare?
 • Rebecca: Yes!Anna: Awesome!
 • Rebecca: Awesome!
 • Anna: This is a drum band. I never listen to a drum band. But today I am listening to a drum band because it’s Shakespeare’s birthday!
 • Anna: This is a puppet show. I never watch puppet shows. But today I am watching a puppet showbecause it’s Shakespeare’s birthday!
 • Anna: My clothes are usual. His clothes are unusual.
 • Anna: In Washington, D.C. seeing a politician or even the President is usual. Seeing the Queen of England is very unusual! Your majesty!
 • Anna: This is sword fighting. I never sword fight. But today I am sword fighting because it’s Shakespeare’s birthday!
 • Anna: There are many things to do on a Sunday in Washington, D.C. — some usual, some unusual.
 • Anna: Today, I am not bored because … it is William Shakespeare’s birthday!

Tercüme

 • Anna: Merhaba! Washington D.C.’de bir Pazar öğleden sonra yapılacak çok şey var. Egzersiz yapmayı severim. Alışveriş yapmayı severim. Bahçeyi severim. Ama bugün sıkıldım. Sıkıldığımda her zaman alışılmadık bir şey ararım! Müzik duyarım. Gidip bakalım! Burada neler oluyor?
 • Rebecca: Yazar William Shakespeare için büyük bir doğum günü partisi.
 • Anna: Bu William Shakespeare için bir parti mi?
 • Rebecca: Evet!
 • Anna: Harika!
 • Rebecca: Harika!
 • Anna: Bu bir davul grubu. Asla davul grubu dinlemiyorum. Ama bugün davul grubunu dinliyorum çünkü Shakespeare’in doğum günü!
 • Anna: Bu bir kukla gösterisi. Asla kukla gösterileri izlemem. Ama bugün bir kukla gösterisi izliyorum çünkü Shakespeare’in doğum günü!
 • Anna: Kıyafetlerim normal. Giysileri sıradışı.
 • Anna: Washington’da, D.C. bir politikacı ve hatta Başkan’ı görmek normaldir. İngiltere Kraliçesi’ni görmek çok sıradışı! Majesteleri!
 • Anna: Bu kılıç savaşı. Asla kılıç dövüşü yapmam. Ama bugün kılıç savaşıyorum çünkü Shakespeare’in doğum günü!
 • Anna: Washington DC’de bir pazar günü yapacak çok şey var – bazıları olağan, bazıları sıradışı.
 • Anna: Bugün sıkılmıyorum çünkü… William Shakespeare’in doğum günü!

What do you usually do on a Sunday afternoon? (Or on your day off.)​ Click on the image below to download theActivity Sheet and practice with a friend.

Bir Pazar öğleden sonra genellikle ne yaparsınız? (Veya izin gününüzde.) Bize e-posta gönderin veya Yorumlar bölümünde ne sıklıkta farklı etkinlikler yaptığınızı yazın. Etkinlik Sayfasını indirmek ve bir arkadaşınızla pratik yapmak için aşağıdaki resme tıklayın.

https://docs.voanews.eu/en-US-LEARN/2016/05/05/fe711d40-f3ab-46d2-9ca5-29801db39c77.pdf

New Words

 • band – n. a usually small group of musicians who play popular music together
 • because – conj. for the reason that
 • birthday – n. the day when someone was born or the anniversary of that day
 • bored – adj. tired and annoyed by too much of the same thing; not interested
 • drum – n. a musical instrument that is made with a thin layer of skin or plastic stretched over the end of a round frame and that is played by hitting the skin or plastic with sticks or with your hands
 • exercise – v. physical activity that is done in order to become stronger and healthier
 • fight – v. to use weapons or physical force to try to hurt someone, to defeat an enemy, etc. or to struggle in battle or physical combat
 • party – n. a social event in which entertainment, food, and drinks are provided
 • politician – n. someone who is active in government usually as an elected official
 • President – n. the head of the government in some countries
 • puppet – n. a doll that is moved by putting your hand inside it or by pulling strings or wires that are attached to it
 • Queen – n. a woman who rules a country and who usually inherits her position and rules for life
 • shop – v. to visit places where goods are sold in order to look at and buy things
 • show – n. a performance in a theater that usually includes singing and dancing
 • sword – n. a weapon with a long metal blade that has a sharp point and edge
 • unusual – adj. different or strange in a way that attracts attention
 • usual – adj. done, found, or used most of the time or in most cases, or normal or regular
 • watch – v. to look at (someone or something) for an amount of time and pay attention to what is happening

Yeni kelimeler

 • bant – n. birlikte popüler müzik çalan genellikle küçük bir müzisyen grubu
 • çünkü – konj. Bu sebepten dolayı
 • doğum günü – birinin doğduğu gün veya o günün yıldönümü
 • sıkılmış – aynı şeyin çok fazla yorgun ve rahatsız; ilgilenmiyorum
 • davul – n. yuvarlak bir çerçevenin ucuna gerilmiş ince bir deri veya plastik tabakasıyla yapılan ve cilde veya plastiğe çubuklarla veya ellerinizle vurularak çalınan bir müzik aleti
 • egzersiz – v. daha güçlü ve sağlıklı olmak için yapılan fiziksel aktivite
 • savaşmak – v. birine zarar vermek, düşmanı yenmek vb. için silah veya fiziksel güç kullanmak veya savaşta veya fiziksel savaşta mücadele etmek
 • parti – i. eğlence, yiyecek ve içeceklerin sunulduğu sosyal bir etkinlik
 • politikacı – n. genellikle seçilmiş bir memur olarak hükümette aktif olan biri
 • Başkan – n. bazı ülkelerde hükümet başkanı
 • kukla – n. elini içine koyarak veya ona bağlı ipleri veya telleri çekerek hareket ettirilen bir bebek
 • Kraliçe – n. bir ülkeyi yöneten ve genellikle konumunu ve yaşam kurallarını devralan bir kadın
 • mağaza – v. eşyalara bakmak ve satın almak için malların satıldığı yerleri ziyaret etmek
 • show – n. tiyatroda genellikle şarkı söylemeyi ve dans etmeyi içeren bir performans
 • kılıç – n. keskin bir nokta ve kenara sahip uzun metal bıçaklı bir silah
 • olağandışı – dikkat çekecek şekilde farklı veya garip her zamanki gibi çoğu zaman veya çoğu durumda veya normal veya düzenli olarak yapılır, bulunur veya kullanılır
 • watch – v. (birine ya da bir şeye) belirli bir süre bakmak ve olanlara dikkat etmek

İLGİLİ HABER

amerikanınsesi

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top