BİLİM & TEKNOLOJİ

Evrenin sırları – Gizemli Sabitler

ÖĞRENCİLERİNİN UZAY HAKKINDA NE BİLMESİNİ İSTİYORSUNUZ?

Astrofiziğin ve kuantum fiziğinin gizemli ve karanlık yönlerine bir yolcuk…

Son 25 yıl kozmoloji konusunda sayısız keşfin yapıldığı bir aydınlanma devri oldu.

Atomlardan oluşan bildiğimiz madde, evrenin yalnızca yüzde beşini oluştururken kalanını kara madde ve kara enerji oluşturuyor Boğaziçi Üniversitesinde Humanities (Kültürel Etkileşimler) dersinin bir saati 2011’den beri kozmolojiye ayrılıyor.

Bu yıl dersi vermek üzere Massachusetts Institute of Technology (MIT) Üniversitesi öğretim görevlisi, 2008-2013 yılları arası Fizik Departmanı başkanlığı yapmış Prof. Edmund Berstchinger davet edildi.

Kandiyoti ve Prof. Bertchinger

ÖĞRENCİLERİNİN UZAY HAKKINDA NE BİLMESİNİ İSTİYORSUNUZ?

– Herkesin bilmesi gereken tek bir şey var o da olayların nasıl ve neden olduğunu sorma hakkımız olduğu. Sokaktaki adamın bilmesini istediğim şey bilimin bize evrenle ve içindeki yerimizle ilgili derin sorular sormaya izni verdiği. 

Biz anlayan ve merak eden insanoğullarıyız. Homosapien kelimesindeki sapien öğrenmeye ve sonuç olarak gelişmeye kapasitesi olan anlamına geliyor. Sokaktaki insan evrenle ilgili son buluşları bilmeli ki hayatını zenginleştirsin, hayal gücünün sınırlarını genişletebilsin.

Boynuz kulağı geçti

Profesör Bertschinger MIT’deki öğrencisi Adam Riess’ın elinde Nobel Ödülüyle fotoğrafını gösterirken;

‘Riess, 2011 yılında iki kişiyle birlikte ‘Hızlanarak Genişleyen Evren Teorisi’ ile Fizik Nobel Ödülünü kazandı.’ 1990’lardan beri yaptıkları supernova (yıldızların patlaması) gözlemleri sonucunda, supernovaların beklenenin tam tersine bizden hızlanarak uzaklaştığını keşfettiler.

Kısaca evrenin yüzde 73’ünü kapsayan, galaksiler arasındaki boşlukta bulunan ve yerçekimine karşı çalışan adeta ittiren bir güç olan ‘Kara Enerji’nin varlığını ispat ettiler. Fakat kara enerjinin kendisi gözlemlenmedi. 

Adam Riess

Felsefe, din, bilim hepsi aynı soruya yanıt arıyor…

1917’de Einstein’ın Genel Görelilik Teorisi’nden “en büyük hatam” diyerek sildiği, fakat aslında haklıymış dedirten, kozmolojik sabiti, kara enerjinin bildiğimiz en basit ve fizik kanunlarına uygun formu.

‘Kozmolojik sabit’ bir çeşit anti-yerçekimi gibi davranıyor. Bu sabitin tam olarak kaç olduğu biliniyor. Sıfırdan sonra bir virgül 120 tane sıfır ve ardından gelen iki. Bu kadar küçük, bu kadar kesin!

Evreni açıklamak için bunun gibi hassas yirmi kadar daha sabit var, fakat ‘kozmolojik sabit’ bunlar içinde en ekstremi. Sıfıra bu kadar yakın bir rakamın nasıl bir etkisi olabilir ki diye düşünebilirsiniz. Bu etki ancak ve ancak evrenin en büyük ölçeğinde anlaşılabilir.

Bu gibi sabitlerin şaşırtıcı derecede kesin oluşuna ‘fine tuning- ince ayar’ deniyor.

Bugün yaşama olanak sağlayan evreni açıklamak için, en iyi bilimsel teorilerin bu aşırı derecede ‘ince ayar’ sabitlere ihtiyacı var.

‘Kozmolojik sabit’ biraz daha yüksek olsa, evrende yerçekimine karşı çalışan bu güç yüzünden atomlar, madde, gezegenler, yıldızlar asla bir araya gelemezdi. ‘Kozmolojik sabit’ daha düşük olsa bu sefer yerçekimi gereğinden fazla çalışacak ve her şey birbirine çekilecekti, yıldızlar yine oluşamayacaktı ve tabi yaşam da.

Doğanın sabitleri arasında en çok bilineni doğanın dört temel kuvvetinin değerlerini kusursuz şekilde belirleyen sabitler.

Bu kuvvetler; Güçlü Nükleer Kuvvet, Zayıf Nükleer Kuvvet, Elektromanyetik Kuvvet ve Yerçekimi. Tüm canlı yaşamının en temel yapıtaşı olan karbon atomunun, başta sadece hidrojen ve helyumdan oluşan bir evrende oluşabilmesini mümkün kılan bu temel kuvvetlerin yarattığı enerji seviyeleri. Bu olay Karbon Rezonansı olarak biliniyor. İki farklı cismin frekanslarının (titreşimlerinin) birbirine uymasına rezonans deniliyor.

İki helyumun rezonans yaparak birleştiği anda, ortaya çıkan berilyum, 0.000000000000001 saniye içinde dağılmadan bir üçüncü helyumla ikinci bir rezonans yapıp birleşiyor ve karbonu oluşturuyor. Bu, tesadüfen üst üste geldiklerinde 0.000000000000001 saniye içinde birbirini fırlatan iki tuğlanın üzerine bir üçüncü tuğlanın daha aynı koşullarla eklenmesi ve bu şekilde ortaya bir inşaatın çıkması gibi imkansız bir şey. Fakat hiçbir şey imkânsız değilmiş işte.

Böyle 20 tane olasılığın hepsinin birden aynı anda olması için birbirleriyle çarpılması gerektiğini az buçuk matematikten hatırlarsanız. İşte biz böyle bir evrende yaşıyoruz. Peki, bu sabitler nasıl olur da tam bu değerde?

Henüz kanıtlanmamış olsa da yalanlanmamış Sicim Teorisi bir umut ışığı olarak karşımıza çıkıyor. Stephen Hawking, One Direction grubundan ayrılan Zayn Malik için üzülen müzikseverleri, “Başka bir evrende Malik hâlâ One Direction’da çalıyor olabilir, o yüzden gençlerin kozmolojik gelişmeleri izlemesinde yarar var” diye teselli ettiğinde bunun arkasında kocaman bir ‘Sicim Teorisi’ yatıyordu. Sicim teorisini hayatınızda duymamış olabilirsiniz ama dünyada Friends dizisinden sonra rating rekorları kıran Big Bang Theory dizisi sayesinde sandığınızdan çok daha fazla insan bu teoriye aşina. Sicim teorisi kısaca bir boyutlu ipliksi sicimlerin doğanın birçok şekilde yaratılabilmesine olanak verecek şekilde dizildiğini söylüyor. Bu açıklama biraz fazla soyut geldiyse sizi aşağıya alayım ama önce Profesör’ün evrenin ince ayarı hakkındaki düşüncesini alalım.

Bir umut

“Bu bilimin ve felsefenin çözemediği çok önemli bir soru. Bilim insanları olarak bu sabitlerin başlangıç noktasını bilmiyoruz. Teorisyenler bu sabitleri anlamamızın mümkün olduğunu ileri sürüyorlar ve teorik çerçeveler çiziyorlar. Açıklamak için benim bir tercihim yok. Şu anki anlayış kapasitemiz bunu doğrudan anlamamız için yeterli değil. Fizik ve kimyanın temel kanunlarını biliyoruz ancak iş doğanın sabitlerine gelince anlamlı hesaplamaları yapamıyoruz. Bu yüzden bu soruya cevabı bilimin verip veremeyeceği belirsiz.”

Sicim Teorisi

Fizik dünyasının kanımca ‘en cool’ teorisine göz atalım. Modern fiziğin iki temel kanunu var.

Biri Kuantum Mekaniği (doğadaki aşırı küçük objelerle ilgilenen yasa) diğeri de Einstein’ın Genel Görelilik Kuramı (aşırı büyük objelerle ilgilenen yasa). Kuantum Mekaniği doğanın dört kuvvetinden üçünü açıklıyor; maddeleri bir arada tutan Elektormanyetizma, Güçlü Nükleer Kuvvet ve Zayıf Nükleer Kuvvet. Genel Görelilik Kuramı ise yerçekimi kuvvetini açıklıyor.

Bu iki yasa bir türlü aynı denklemde buluşamıyor. Yerçekimi, gezegenlerin ve galaksilerin hareketini ve öngörülebilirliğini kesin olarak açıklıyor, öte yandan Kuantum Mekaniği’nde atomaltı parçacıkların hareketi sürekli değişim gösteriyor ve olasılıklarla dolu. Dört kuvvet aynı denklemde açıklanamıyor.

Örneğin yerçekimi kuvvetine aracılık eden Graviton parçacıklarının arasındaki kuvvet Kuantum mekanizmasına göre sonsuz çıkıyor yani manasız bir durumla karşılaşılıyor. İşte Kütleçekimin Kuantum Teorisi adı da verilen evrende her şeyin nasıl hareket ettiğini bir denklemde açıklayan ‘Her Şeyin Teorisi’ne yakınlaşan fakat henüz ispat edilemeyen bir Sicim Teorisi mevcut.

Atomaltı parçacıkların temel tek bir yapı taşından oluştuğu ve bunun bir boyutlu sicimler olduğu (10-35 mm uzunluğunda 0’dan sonra 35 tane sıfır ve 1) düşünülüyor. Bunlar iki ucu açık, saç gibi ya da kapalı bir çember gibi olabiliyor.

Az önce paranteze aldığım değerin ne kadar bir küçüklüğü ifade ettiğini açıklamama izin verin. Bir sicimin bir atomun büyüklüğüne göre oranı, bir atomun bizim galaksimizin büyüklüğüne olan oranına eşit. Bu sicimler farklı frekanslarda titreşip şekline göre ya bir sayfa gibi ya da bir tüp gibi iz bırakarak değişik parçacıkları oluşturuyor. Teori bir adım ileri götürülüp Süpersicim Teorisi adı altında evrendeki dört kuvvetin yanı sıra, maddelerin de temel taşlarını bu sicimlerin oluşturduğunu söylüyor. Evrenin zengin çeşitliliği işte bu sicimlerden ve farklı titreşimlerinden geliyor.

Fakat sıkıntı şu ki, mevcut Sicim Teorisi denklemi bildiğimiz üç boyutlu evrende çalışmıyor. Dördüncü boyut eklendiğinde de ve hatta beşinci… Fakat gelin görün ki 10. boyuta gelindiğinde teori çalışıyor. Yani dokuz boyutlu bir uzay ve bir boyut da zaman olmak üzere 10 boyut. Bunları göremiyoruz tabi ki. Şöyle bir örnek verelim. Çok uzaktaki bir elektrik teline bakınca bir boyutlu bir çizgi görürüz. Hâlbuki üzerindeki karınca için bu tel üç boyutludur. Yüzeyinde sağa sola, ileri geri; kalınlığında yukarı aşağı hareket edebilir. Göremiyoruz demek orada değil anlamına gelmiyor.

İki boyutlu ipliklerimizin ne şekilde olacağını ve nasıl titreşeceğini bu iç içe geçmiş kıvrık, bükük 10 boyutlu geometri belirliyor. Bu bir atomun içinin resmi olduğu gibi koca evrenin de resmi. Koca evren de bu 10 boyutlu geometrik şekillerin içinde hareket eden sicimlerden oluşuyor. Bu sicimlere nasıl hareket edeceğini resimdeki gibi bir geometrik şekil söylemiş oluyor.

Tanıdık geldi değil mi? Einstein, gezegenlerin, galaksilerin hareketini açıklayan yerçekiminin, evrenin şeklinden, yani uzayzaman ( 3+1 boyut) örtüsünün bükülmesinden kaynaklandığını söylüyordu. Bu sicimlerin (atomaltı kuantum dünyası) hareketlerini de içinde bulundukları 10 boyutlu şekil belirliyor.

İki yasa birleşti mi size? Evet! İspat edildi mi? Hayır!

Sicim Teorisi daha evvel konuştuğumuz evrenin var olmasını sağlayan yirmi kadar ince ayar sabitinin neden tam tamına o rakamlarda olduklarını bu ekstra boyutların şeklinin açıklayacağını öne sürüyor. Fransız kornosunu düşünün.

Hava akımlarının enstrümanın yer yer kıvrık, yer yer dönen, yer yer düz şeklinden etkilendiğini fark edersiniz. Sicim teorisinde bu 20 kadar sabit, sicimlerin 10 boyutlu geometri içindeki titreşim biçimlerinin yansıması olarak açıklanıyor. Eğer 10 boyutlu bir geometrinin nasıl olduğunu net bilseydik, çıkacak notaları da yani titreşim düzenlerini de bilirdik. Böylece o 20 ince ayar sabiti hesap edebilir, gözlem ve deneylerimizle kesin olarak elde ettiğimiz 20 rakamla eşleşip eşleşmediğine bakabilirdik. Ve eğer eşitlerse bingo!

Bu arada size birkaç tavsiye:

İndirin: SkyView

Seyredin: Youtube: 10. Boyutu Anlamak

Kaynak: Selin SEVİNDİREN


.

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
%d blogcu bunu beğendi: