'BİR HAYALİN PEŞİNDE KOŞMAYIN'

HATA YAPMA ŞANSIMIZ YOK

Libya’ya asker gönderilmesi ile ilgili olarak TBMM’ye gönderilen Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 2 Ocak 2020 tarihinde Genel Kurul’da görüşülecek.

Tezkerede TSK’nın Libya’da kullanılma amaçları özetle şu şekilde ifade edilmişti:

1- Türkiye’nin milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdide ve güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almak..

2- Libya’daki gayrimeşru silahlı gruplar ile terör örgütleri tarafından Türkiye’nin Libya’daki menfaatlerine yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek..

3- Kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı güvenliğin idame ettirilmesini sağlamak..

4- Libya halkının ihtiyacı olan insani yardımların ulaştırmak..

5- Libya Ulusal Mutabakat Hükumeti tarafından talep edilen desteği sağlamak.

TEZKEREDE Kİ ULUSAL ÇIKARLAR AÇIKÇA TANIMLANMALIDIR

Tezkerede, Türkiye’nin tehdit veya risk altında olan ulusal çıkarları açıkça belirtilmedi.

Tezkerede ulusal çıkarların açıkça belirtilmesi önemli; çünkü, Libya’da askeri güç kullanması ile ilgili politik amaçların, açıkça belirlenen bu ulusal çıkarlara göre tanımlanması gerekiyor.

Libya’ya gönderilecek askeri gücün büyüklüğü, tipi ve hedefleri ise bu ulusal amaçları sağlayacak şekilde belirlenebilecek. 

Libya’da TSK’nın uygulayacağı gerçekçi askeri strateji ise ancak, bu harekatın politik amaçları belirlendikten sonra geliştirilebilir.

Tezkerenin amaçlarından birisi de Libya Ulusal Mutabakat Hükumeti (UMH) tarafından talep edilen desteğin sağlanmasıdır.

UMH’nin Türkiye’nin muharip askeri güç talep ettiği bilinmektedir. UMH’nin taleplerinin, hangi araçlarla ve nasıl karşı kullanılacağının da tezkerede belirtilmesi gerekiyor.

MISIR SALDIRIRSA!

Bu konuda, TSK unsurlarının Libya’da karşılaşabileceği en kötü senaryo dikkate alınmalıdır. Eğer, General Hafter’e bağlı askeri birlikler, TSK unsurlarının da bulunduğu bir bölgeye Mısır askerleri ve tankları ile ve hatta savaş uçağı desteği ile saldırırsa, Türkiye bu saldırıya nasıl karşılık verecektir?

TBMM DEVRE DIŞI MI?

Tezkereye göre, Libya’ya gönderilecek askeri gücün hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecektir. Tezkeredeki bu ifade, TBMM’nin belirtilen konularda devre dışı kalması anlamına geliyor.

ABD VİETNAM SAVAŞI’NI NEDEN KAYBETTİ?

Süper güç Amerika ve Amerikan ordusu, on yıl süren ve yüz milyarlarca dolara mal olan Vietnam Savaş’ında yapılan hatalar nedeni ile hezimete uğramıştı.

Bu savaşta Amerika’nın politik amacı, politik otorite tarafından Komünizmin yayılmasını önlemek olarak, geniş ve muğlak bir ifade ile tanımlanmıştı.

İfade edilen politik amaç muğlak olduğu için bu politik amacın hangi askeri hedeflerin elde edilmesi ile sağlanabileceği ise belirsizdi ve bu nedenle çatışma kesin sonuçlu askeri hamleler yerine, uzun süreli yıpratma savaşına dönüşmüştü.

Bu savaşta, savaşın politik amacı ve askeri hedefleri açıkça tanımlanmadığı için Amerikan ordusunun tutarlı bir askeri stratejisi de yoktu.

Kuzey Vietnamlılar kendi vatanlarını savunmak için savaştılar, Amerika ise işgalci bir güçtü.

Savaş boyunca Amerikalılar, Vietkong gerillalarını ve Vietnam ordusunu hedef alırken, Vietnamlılar öncelikle Amerikan kamuoyunu ve Amerikan askerinin moralini hedef yapmışlardı.

Amerika bu savaşı kazanmak için gerekli olan askeri gücü bir seferde ve bir bütünlük içinde savaş alanına taşımak yerine, değişen şartlara ve büyüyen ihtiyaçlara göre parça parça getirmişti.

Savaş süresince Amerikalı politikacılar, generallerin itirazlarına rağmen savaşın sürdürülmesine müdahale ettiler, uygulanacak şiddetin derecesine, etki altına alınacak hedeflere ve savaşın coğrafyasına kısıtlamalar getirdiler.

Savaş uzadıkça Amerikan askerinin morali ve Amerikan kamuoyunun savaşa desteği çökmüştü.

SON SÖZ:

TBMM üyelerinin, tezkerenin görüşülmesi sırasında, Amerikan ordusunun Vietnam’da yaptığı hatalardan dersler çıkararak;

1- TSK’nın Libya’da kullanılması ile ilgili olarak Türkiye’nin tehdit veya risk altındaki ulusal çıkarlarını..,

2- Harekatın politik amaçlarını..,

3- Askeri harekatın kapsamını..,

4- Lojistik desteğin nasıl sağlanacağını..,

5- Hangi şartlar gerçekleştirildiğinde bu harekatın sona erdirilebileceğini sorgulaması gerekir.

İLGİLİ HABER

Odatv – Nejat Eslen

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: