GENEL

Ortaöğretim de türban giyilebilecek

”Anayasa’nın birçok maddesine aykırı”

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararı onadı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, ortaokul ve liselerde türban serbestisi getiren yönetmeliğin iptali istemini reddeden dairenin kararını onadı.

2014 yılı’nda Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullardaki öğrencilerin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmelik değiştirilmiş ve lise ve ortaokul öğrencilerine türban serbestisi gelmişti..

Emekli Yargıç Ömer Faruk Eminağaoğlu, 2014 yılı’nda ki MEB’nın yönetmeliği’nin iptali istemiyle dava açmıştı.

Danıştay Başsavcılığı’nın yönetmeliğin iptal edilmesi yönündeki görüşüne karşın Danıştay 8. Dairesi, talebi reddetmişti.

Kararın gerekçesinde:

‘Ortaokul ve liselerde açıkça başörtüsünü yasaklayan herhangi bir anayasal ya da yasal hüküm bulunmadığı, dava konusu yönetmelikle bir sınırlama değil, din ve vicdan hürriyeti kapsamında devlete düşen pozitif yükümlülük gereği serbestlik getirildiği’ savunulmuştu.

Eminağaoğlu da Danıştay 8. Dairesi’nin bu karar’ına itiraz etti.

İtirazı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, oy çokluğuyla dairenin kararını onadı.

Kararda:

”Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.”denildi.

Danıştay üyeleri;

  • Gürsel Mekik,
  • Ziya Özcan,
  • Turgay Tuncay Varlı ve
  • Mühsin Yıldız

karara muhalefet ederek, karşı oy yazdı.

Daha önce AİHM’nin türban yasağına ilişkin karara atıf yapılan karşı oy yazısında:

”Bunun doğal sonucu olarak, özel alandan kamusala, kamusaldan resmi alana doğru gidildikçe bireysel özgürlüklerin ve bu bağlamda dinsel simge ve giysilerin kullanımının, ülkenin özgül koşulları da dikkate alınarak diğerlerinin davranışlarından daha kolayca etkilenecek yaşta bulunan öğrencilik çağındaki çocukların hak ve özgürlüklerinin korunması ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik meşru bir amaca hizmet etmek üzere sınırlandırılmasında hukuksal bir sakınca bulunmamaktadır..

Bu haliyle, düzenleme, anayası’nın Cumhuriyetin niteliklerini düzenleyen 2. maddesine, kanun önünde eşitliği düzenleyen 10. maddesine, eğitim ve öğretim hakkı ve ödevini düzeneyen 42. maddesine aykırı” olduğu vurgulandı.

İLGİLİ HABER

Cumhuriyet – Alican Uludağ

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
%d blogcu bunu beğendi: