EĞİTİM

İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUM-12

Lesson 12: Meet My Family (Ders 12: Ailemle Tanışın)

52 BÖLÜMLÜK EĞİTİM HİZMETİ 12. BÖLÜM

Lesson 12: Meet My Family (Ders 12: Ailemle Tanışın)

Lesson 12: Meet My Family

Summary

Anna is feeling homesick. Marsha helps her by listening to her talk about her family.

Özet

Anna kendini evinde hissediyor. Marsha ailesi hakkında konuşmasını dinleyerek ona yardım eder.

Speaking

In this video, learn to say the new words. Learn to ask a friend to talk about a problem.

Konuşuyorum

Bu videoda yeni kelimeleri söylemeyi öğrenin. Bir arkadaşınızdan bir sorun hakkında konuşmasını istemeyi öğrenin.

Pronunciation

​In this video, you ​learn about how Americans pronounce the word “aunt” in different parts of the country.

Telaffuz

Bu videoda, Amerikalıların ülkenin farklı bölgelerinde “teyze” kelimesini nasıl telaffuz ettiklerini öğreniyorsunuz.

Conversation (Konuşma)

 • Anna: Hello! Washington, D.C. has many beautiful parks. In fact, this park reminds me of my home very far away.
 • Marsha: Anna, here’s your coffee.
 • Anna: Thanks, Marsha.
 • Marsha: What’s wrong?
 • Anna: I’m thinking about my family. I’m feelinghomesick.
 • Marsha: Do you want to talk about it?
 • Anna: Sure! I have some photos.
 • Marsha: Yes. Yes, you do!
 • Anna: Photos really help.
 • Anna: This is my mother and this is my father. They are rodeo clowns.
 • Marsha: What do rodeo clowns do?
 • Anna: They make jokes at a rodeo. They make people laugh.
 • Marsha: That-That’;s very different.
 • Marsha: Who is that woman in the picture?
 • Anna: That is my Aunt Lavender. She is my mom’s sister. She loves gardening and makes spoons.
 • Marsha: She makes spoons?
 • Anna: Of course.
 • Marsha: That, too, is very different.
 • Anna: Oh! This is my Uncle John. He is my father’s brother.
 • Marsha: What does Uncle John do?
 • Anna: He’s a chicken farmer. And makes guitars. He’s awesome, and I’m his favorite niece.
 • Marsha: Who are they?
 • Anna: They are my cousins. They are my Uncle John’s daughter and son.
 • Marsha: What do they do?
 • Anna: They raise sheep and make sweaters.
 • Marsha: Yeah, that’s not a surprise.
 • Marsha: Thanks for showing me your family photos. Your family is very different.
 • Anna: I do feel better. Thanks for listening. I have many more photos!
 • Marsha: Yeah. Yeah, you do.
 • Anna: Washington, DC is my new home. But I like remembering my old home, too.

Anna’s Family Tree This is a family tree.

Anna tells Marsha about her parents.Her mother and father are rodeo clowns.Her father’s parents are from Italy. These grandparents speak Italian.Anna’s mother’s parents live in California. These grandparents have a farm and raise horses.Anna’s mother’s sister is Aunt Lavender. She loves gardening.Anna’s father has a brother. His name is John. Uncle John makes guitars.Uncle John has a daughter and a son. They are Anna’s cousins. They raise sheep.Anna’s brother has two children. They are Anna’s niece and nephew.

 • Anna: Merhaba! Washington, D.C.’nin birçok güzel parkı var. Aslında bu park bana evimi çok hatırlatıyor.
 • Marsha: Anna, işte kahven.
 • Anna: Teşekkürler Marsha.
 • Marsha: Sorun nedir?
 • Anna: Ailemi düşünüyorum. Evimi özlüyorum.
 • Marsha: Bunun hakkında konuşmak ister misin?
 • Anna: Elbette! Bazı fotoğraflarım var.
 • Marsha: Evet. Evet yaparsın!
 • Anna: Fotoğraflar gerçekten yardımcı oluyor.
 • Anna: Bu benim annem ve bu benim babam. Rodeo palyaçoları.
 • Marsha: Rodeo palyaçoları ne yapar?
 • Anna: Rodeo’da şaka yaparlar. İnsanları güldürüyorlar.
 • Marsha: İşte-Bu çok farklı.
 • Marsha: Resimdeki kadın kim?
 • Anna: Bu benim Lavanta Teyzem. Annemin kızkardeşi. Bahçeciliği sever ve kaşık yapar.
 • Marsha: Kaşık yapıyor mu?
 • Anna: Elbette.
 • Marsha: Bu da çok farklı.
 • Anna: Ah! Bu benim John Amcam. Babamın erkek kardeşi.
 • Marsha: John Amca ne yapar?
 • Anna: O bir tavuk çiftçisi. Ve gitar yapar. O harika ve ben onun en sevdiği yeğeniyim.
 • Marsha: Kim bunlar?
 • Anna: Onlar benim kuzenlerim. Onlar John Amcamın kızı ve oğlu.
 • Marsha: Ne yapıyorlar?
 • Anna: Koyun yetiştiriyor ve kazak yapıyorlar.
 • Marsha: Evet, bu bir sürpriz değil.
 • Marsha: Bana aile fotoğraflarını gösterdiğin için teşekkürler. Ailen çok farklı.
 • Anna: Kendimi daha iyi hissediyorum. Dinlediğin için teşekkürler. Daha çok fotoğrafım var!
 • Marsha: Evet. Evet, biliyorsun.
 • Anna: Washington, DC benim yeni evim. Ama eski evimi de hatırlamayı seviyorum.

Anna’nın Soy Ağacı
Bu bir soy ağacı. Anna Marsha’e ailesini anlatıyor.
Annesi ve babası rodeo palyaçolarıdır.
Babasının ailesi İtalya’lı. Bu büyükanne ve büyükbaba İtalyanca konuşuyor.
Anna’nın annesinin ailesi Kaliforniya’da yaşıyor. Bu dedelerin bir çiftliği var ve atları yetiştiriyorlar.
Anna’nın kız kardeşi Lavanta Teyze. Bahçeciliği sever.
Anna’nın babasının bir erkek kardeşi var. Onun adı John. John Amca gitar yapar.
John Amca’nın bir kızı ve bir oğlu var. Onlar Anna’nın kuzenleri. Koyun yetiştiriyorlar.
Anna’nın erkek kardeşinin iki çocuğu var. Onlar Anna’nın yeğeni ve yeğeni.

Writing

Are you from a big family or a small family? Write to us to tell us about two people in your family. What do they do? What do they make? 

Yazı

Büyük bir aileden mi yoksa küçük bir aileden misiniz? Bize ailenizdeki iki kişiden bahsetmek için bize yazın. Onlar ne yapar? Ne yaparlar?

https://docs.voanews.eu/en-US-LEARN/2016/04/27/18260f26-c891-4c1d-a367-f6762e292e98.pdf

New Words

 • clown – n. someone who often does funny things to make people laugh
 • different – adj. not ordinary or common; unusual
 • feel – v. used to describe or ask about someone’s physical or mental state
 • garden – v. to work in a garden; to take care of the plants in a garden
 • guitar – n. a musical instrument that is held against the front of your body and that has usually six strings which are played with your fingers or with a pick
 • homesick – adj. sad because you are away from your family and home
 • joke – n. something said or done to cause laughter
 • laugh – v. to show that you are happy or that you think something is funny by smiling and making a sound from your throat
 • make – v. to build, create, or produce (something) by work or effort
 • park – n. piece of public land in or near a city that is kept free of houses and other buildings and can be used for pleasure and exercise
 • photo (photograph) – n. a picture made by a camera
 • raise – v. to keep and take care of (animals or crops)
 • remind – v. to cause (someone) to remember something
 • rodeo – n. an event in which people compete at riding horses and bulls, catching animals with ropes, etc.
 • sheep – n. an animal with a thick woolly coat that is often raised for meat or for its wool and skin
 • spoon – n. an eating or cooking tool that has a small shallow bowl attached to a handle
 • sweater – n. a warm usually knitted piece of clothing for the upper part of your body
 • Family Relationshipsaunt – n. the sister of your father or mother or the wife of your uncle
 • brother – n. a boy or man who has one or both of the same parents as you
 • cousin – n. a child of your uncle or aunt
 • daughter – n. a female child
 • family – n. a group of people who are related to each other
 • father – n. a male parent
 • mother – n. a female parent
 • nephew – n. the son of your brother or sister
 • niece – n. a daughter of your brother or sister
 • sister – n. a girl or woman who has one or both of the same parents as you
 • son – n. a male child
 • uncle – n. the brother of your father or mother or the husband of your aunt

Yeni kelimeler

 • palyaço – n. insanları güldürmek için sık sık komik şeyler yapan biri
 • farklı – sıradan veya yaygın değil; olağandışı
 • hissetmek – v. birinin fiziksel veya zihinsel durumunu tanımlamak veya sormak için kullanılır
 • bahçe – bir bahçede çalışmak; bir bahçedeki bitkilere bakmak
 • gitar – i. vücudunuzun ön tarafında tutulan ve genellikle parmaklarınızla veya bir topla çalınan altı telli bir müzik aleti
 • homesick – adj. üzgün çünkü ailenizden ve evinizden uzaktasınız
 • şaka – n. kahkahalara neden olduğu söylenen veya yapılan bir şey
 • gülmek – v. mutlu olduğunuzu veya boğazınızdan bir ses çıkararak bir şeyler komik olduğunu düşündüğünüzü göstermek için
 • yapmak – v. iş veya çaba ile inşa etmek, yaratmak veya üretmek (bir şey)
 • park – n. bir şehir içinde veya yakınında evlerden ve diğer binalardan uzak tutulan ve zevk ve egzersiz için kullanılabilen halka açık arazi parçası
 • fotoğraf (fotoğraf) – n. kamera tarafından yapılan bir resim
 • yükseltmek – v. (hayvan veya ürün)
 • hatırlatmak – v. (birinin) bir şeyi hatırlamasına neden olmak
 • rodeo – n. insanların at ve boğa sürmek, iplerle hayvan yakalamak vb.
 • koyun – n. genellikle et veya yün ve derisi için yetiştirilen kalın yünlü bir ceketi olan bir hayvan
 • kaşık – n. sapa tutturulmuş küçük sığ bir kaseye sahip bir yeme veya pişirme aracı
 • kazak – i. vücudunuzun üst kısmı için sıcak, genellikle örme bir giysi parçası
 • Aile ilişkileri teyze – n. babanızın veya annenizin kız kardeşi veya amcanızın karısı
 • kardeş – n. sizinle aynı ebeveynlerden birine veya her ikisine birden sahip olan bir erkek ya da erkek
 • kuzen – n. amcanın veya teyzenin bir çocuğu
 • kızı – n. kız çocuk
 • aile – i. birbiriyle ilişkili bir grup insan
 • baba – n. erkek ebeveyn
 • anne – n. bir kadın ebeveyn
 • yeğen – n. erkek kardeşinin veya kız kardeşinin oğlu
 • yeğeni – n. erkek kardeşinin veya kız kardeşinin kızı
 • kız kardeş – n. sizinle aynı ebeveynlerden birine veya her ikisine birden sahip olan bir kız ya da kadın
 • oğlu – n. erkek çocuk
 • amca – n. babanızın veya annenizin erkek kardeşi veya teyzenizin kocası

İLGİLİ HABER

amerikanınsesi

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
%d blogcu bunu beğendi: