İNGİLİZCE ÖRENİYORUM-11

52 BÖLÜMLÜK EĞİTİM HİZMETİ 11. BÖLÜM

Lesson 11: The Big Snow (Ders 11: Büyük Kar)

Lesson 11: The Big Snow

Summary

A big snow is coming. Anna and Pete work all weekend to report on it. Have they both prepared for the blizzard? Let’s find out!

Özet

Büyük bir kar geliyor. Anna ve Pete rapor etmek için bütün hafta sonu çalışırlar. İkisi de kar fırtınasına hazırlandı mı? Hadi bulalım!

Conversation (konuşma)

 • Kelly: Hi, Anna. Why do you have all this weather stuff?
 • Anna: I love weather.
 • Kelly: Me too! Weather is so important.
 • Anna: It is. It affects people’s lives!
 • Kelly: Have you ever reported on a big weather event?
 • Anna: I have. I’ve reported on a blizzard.
 • Kelly: Do mean the one last weekend?
 • Anna: Yes! I had been waiting for that blizzard for years. When it came, I was ready.

Prof. Bot: Welcome to our most perfect lesson! Why is it perfect? Today we are reviewing the present perfect and past perfect verb tenses. These show that an action is completed.

Kelly uses the present perfect when she says,

 • Kelly: Have you ever reported on a big weather event?

Anna uses the past perfect when she says,

 • Anna: I had been waiting for that blizzard for years.

Listen for “have” or “had” and the past participle to find more sentences with the perfect tense. I’ll color those words to help you.

 • Anna: I have wanted to report on a big weather event my whole life.
 • Kelly: Who hasn’t? Did you report all weekend … by yourself?
 • Anna: No, no. I volunteered Pete to help me.
 • Pete: Why am I here on a Saturday? Why are you carrying things? Why? Why?
 • Anna: Pete, these are my supplies – food, a blanket; warm clothing. Where are your supplies?
 • Anna: Pete, Pete, Pete. This could be the “blizzard of the century.”
 • Pete: It’ll be fine.
 • Kelly: How else had you prepared?
 • Anna: Well, I had just bought the latest weather forecasting software. So, I brought it!
 • Kelly: Do you mean The Weather Genie Pro?
 • Anna: You know it. Pete thought it was pretty great too.
 • Pete: Do you have any games on that thing?
 • Anna: Yes! I have the best weather survival game. Boom!
 • Pete: Sounds fun.
 • Anna: It is. But right now, Pete, this computer is a work tool. It will give us the temperature, wind speed, wind direction and amount of snowfall … in real time! Boom, boom!
 • Pete: I can’t wait.
 • Anna: Pete, we need a name for this blizzard.
 • Pete: No, we don’t.
 • Anna: All the great storms have names.
 • Pete: No, they don’t.
 • Anna: I know — “The Big Snow!”
 • Pete: I am not saying “The Big Snow.”
 • Pete: Welcome to “The Big Snow.”
 • Kelly: The Big Snow broke all kinds of records, didn’t it?
 • Anna: Yes it did. And every time a record was broken, we celebrated!
 • Anna: So far, in Washington, D.C. 29 inches of snow has fallen. That, my dear listeners, is a record(Honks horn)
 • Anna: We just broke the wind speed record! (Honks horn)
 • Anna: Snow has been falling for 30 hours straight! That’s another record! (Honks horn. Pete comes into room and breaks the horn.)
 • Kelly: By Saturday night, stores and restaurants had closed. Did you bring enough food?
 • Anna: I thought I had brought enough food. But I ran out.
 • Anna: Hey, Pete, where is my bag of popcorn?
 • Pete: Maybe you ate it already.
 • Anna: No, I didn’t.
 • Pete: I haven’t seen it. (Pete has popcorn in his beard. Anna tries to hit him.)
 • Anna: We had reported together for 48 hours straight!
 • Kelly: Wow. That must have been a great team-building exercise for you and Pete.
 • Anna: Yeah. You – you could say that.

Prof. Bot: I hope you found all the sentences with perfect tenses. Learn more on our website!

TERCÜME

 • Kelly: Selam Anna. Neden tüm bu hava koşullarına sahipsin?
 • Anna: Havayı seviyorum.
 • Kelly: Ben de! Hava çok önemlidir.
 • Anna: Öyle. İnsanların yaşamlarını etkiler!
 • Kelly: Hiç büyük bir hava olayını rapor ettin mi?
 • Anna: Anladım. Kar fırtınasını rapor ettim.
 • Kelly: Geçen haftasonu demek mi?
 • Anna: Evet! Yıllardır bu kar fırtınasını bekliyordum. O geldiğinde hazırdım.

Prof. Bot: En mükemmel dersimize hoş geldiniz! Neden mükemmel? Bugün şimdiki mükemmel ve geçmiş mükemmel fiil zamanlarını gözden geçiriyoruz. Bunlar bir eylemin tamamlandığını gösterir.

Kelly, şu an mükemmel olanı kullanır,

 • Kelly: Hiç büyük bir hava olayını rapor ettin mi?

Anna dediği zaman geçmişi mükemmel kullanır,

 • Anna: Yıllardır bu kar fırtınasını bekliyordum

Mükemmel zaman ile daha fazla cümle bulmak için “sahip” veya “vardı” ve geçmiş katılımcı dinleyin. Sana yardım etmek için bu kelimeleri renklendireceğim.

 • Anna: Hayatım boyunca büyük bir hava olayı hakkında rapor vermek istedim.
 • Kelly: Kim yapmadı? Tüm haftasonunu rapor ettin mi?
 • Anna: Hayır, hayır. Pete’e yardım etmek için gönüllü oldum.
 • Pete: Neden Cumartesi günü buradayım? Neden bir şeyler taşıyorsun? Neden? Neden?
 • Anna: Pete, bunlar benim malzemelerim – yiyecek, battaniye; sıcak tutan kıyafetler. Malzemeleriniz nerede?
 • Anna: Pete, Pete, Pete. Bu “yüzyılın kar fırtınası” olabilir.
 • Pete: İyi olacak.
 • Kelly: Başka nasıl hazırladın?
 • Anna: En son hava durumu tahmin yazılımını yeni satın almıştım. Ben de getirdim!
 • Kelly: Şunu mu demek istediniz: Weather Genie Pro?
 • Anna: Biliyorsun. Pete de oldukça harika olduğunu düşündü.
 • Pete: Bu konuda oyunun var mı?
 • Anna: Evet! En iyi hava hayatta kalma oyununa sahibim. Boom!
 • Pete: Kulağa eğlenceli geliyor
 • Anna: Öyle. Ama şu an Pete, bu bilgisayar bir çalışma aracı. Bize gerçek zamanlı olarak sıcaklık, rüzgar hızı, rüzgar yönü ve kar yağışı miktarı verecek! Bom Bom!
 • Pete: Bekleyemem.
 • Anna: Pete, bu kar fırtınası için bir isme ihtiyacımız var.
 • Pete: Hayır, bilmiyoruz.
 • Anna: Bütün büyük fırtınaların isimleri var.
 • Pete: Hayır, istemiyorlar.
 • Anna: Biliyorum – “Büyük Kar!”
 • Pete: “Büyük Kar” demiyorum.
 • Pete: “Büyük Kar” a hoş geldin.
 • Kelly: Büyük Kar her türlü rekoru kırdı, değil mi?
 • Anna: Evet oldu. Ve her rekor kırıldığında kutladık!
 • Anna: Şimdiye kadar, Washington’da, D.C. 29 inç kar düştü. Bu, sevgili dinleyicilerim, bir rekor! (Korna çalıyor)
 • Anna: Rüzgar hızı rekorunu kırdık! (Korna çalıyor) Anna: 30 saattir kar yağıyor! Bu başka bir rekor! (Korna çalıyor. Pete odaya geliyor ve kornayı kırıyor.)
 • Kelly: Cumartesi gecesi mağazalar ve restoranlar kapanmıştı. Yeterince yiyecek getirdin mi?
 • Anna: Yeterince yiyecek getirdiğimi sanıyordum. Ama ben kaçtım.
 • Anna: Hey, Pete, patlamış mısır çantam nerede?
 • Pete: Belki zaten yedin.
 • Anna: Hayır, görmedim.
 • Pete: Görmedim. (Pete’nin sakalında patlamış mısır var. Anna ona vurmaya çalışıyor.)
 • Anna: 48 saat boyunca birlikte rapor vermiştik!
 • Kelly: Vay canına. Bu senin ve Pete için harika bir ekip oluşturma egzersizi olmalı.
 • Anna: Evet. Sen – bunu söyleyebilirsin.

Prof. Bot: Umarım tüm cümleleri mükemmel zamanlarla bulmuşsundur. Web sitemizde daha fazla bilgi edinin!

New Words (Yeni kelimeler)

 • affect – v. to act on (someone or something) and cause a change
 • amount – n. a quantity of something
 • blizzard – n. a severe snowstorm that goes on for a long time
 • century – n. a period of 100 years
 • event – n. something (especially something important or notable) that happens
 • forecast – v. to predict (something, such as weather) after looking at the information that is available
 • record – n. a performance or achievement that is the best of its kind or at an extreme when measuring data
 • software – n. the programs that run on a computer and perform certain functions
 • straight – adv. without interruption
 • survival – n. the state or fact of continuing to live or exist especially in spite of difficult conditions
 • volunteer – v. to say that someone will do something without asking if he or she wants to do it
 • etkilemek – v. (biri veya bir şey) üzerinde hareket etmek ve bir değişikliğe neden olmak
 • miktar – n. bir şey
 • kar fırtınası – n. uzun süre devam eden şiddetli bir kar fırtınası
 • yüzyıl – n. 100 yıllık bir süre
 • olay – n. gerçekleşen bir şey (özellikle önemli veya dikkate değer bir şey)
 • tahmin – v. mevcut bilgilere baktıktan sonra tahmin etmek (hava durumu gibi bir şey)
 • kayıt – n. Verileri ölçerken türünün en iyisi veya aşırı uçta olan bir performans veya başarı
 • yazılım – n. bilgisayarda çalışan ve belirli işlevleri gerçekleştiren programlar
 • düz – zarf kesintisiz
 • hayatta kalma – n. özellikle zor koşullara rağmen yaşamaya veya var olmaya devam etme durumu veya gerçeği
 • gönüllü – v. birisinin bunu yapmak isteyip istemediğini sormadan bir şeyler yapacağını söylemek

amerikanınsesi

İLGİLİ YAZILAR

DAHA FAZLASI

+ There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.