EKONOMİ

İşte Tank Palet gerçekleri

‘HÜLLE YOLUYLA DEVREDİLİYOR’

Fabrikanın üçüncü kişilere yani Katar ordusu ortaklı BMC’ye devrinin önü açılıyor.

Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası’na ilişkin 1105 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ortaya çıktı.

TANK PALET

Fabrikanın, ASFAT AŞ üzerinden 25 yıllığına kiralanmasını içeren karar, 7 maddeden oluşuyor. Fabrikanın üçüncü kişilere yani Katar ordusu ortaklı BMC’ye devrinin önü açılıyor.

Sakarya’da özelleştirme kapsamına alınan Tank ve Palet Fabrikası’nın ASFAT AŞ üzerinden 25 yıllığına kiralanmasına ilişkin 1105 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı, toplam 7 maddeden oluşuyor.

Kararla ASFAT AŞ’ye devredilen fabrikanın üçüncü kişilere kiralanmasına yönelik ayrıntılar yer alıyor.

Sendika yetkilileri tarafından aslından metne geçirilen karar hakkında konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç:

”1105 sayılı kararla Tank ve Palet Fabrikası, ‘hülle’ yoluyla ASFAT AŞ üzerinden 25 yıllığına BMC’ye devredildi.”

”Cumhurbaşkanlığı kararları milleti ilgilendiriyorsa, devletin geleceğini ve bekasını ilgilendiriyorsa milletten kaçırılamaz.”

‘Resmi Gazete’de yayımlanmayan’ 1105 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla fabrikanın ASFAT AŞ’ye devredildiği ortaya çıkmıştı. Özelleştirme kapsamına almasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlanırken, ikinci kararın yayımlanmaması ise akılları karıştırmıştı.

1105 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı, toplam 7 maddeden oluşuyor. Söz konusu kararla

Tank Palet Fabrikası ASFAT AŞ’ye devrediliyor.

Kararda, ASFAT AŞ tarafından fabrikanın kiralanması, tahsisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemleri ile üçüncü kişilere devrine karar verilmesi halinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik mal ve hizmet üretiminin devamlılığının sağlanması, savunma sanayi kuruluşları kapsamında yeni yatırımların yapılması, bu kapsamda en az 50 milyon ABD Doları yatırım yapma şartı getirilmesi ve işçilerin devri konularının ASFAT AŞ ile Milli Savunma Bakanlığı’nın birlikte belirleyeceği hüküm altına alınıyor.

İŞTE KARARIN TAM METNİ

Harb-İş Sendikası yetkilileri tarafından kendilerine gösterilen orijinal karar üzerinden el yazıyıla kayıt altına alınan 1105 sayılı kararın tam metni şöyle:

1105 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı; Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli olan ve 19 Aralık 2018 tarihli 481 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Sakarya ili Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi’nde bulunan 1075 ada 5 parsel nuramalı, 1804000 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde bulunan 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü işletimindeki mal ve hizmet üretim birimlerinin fabrika alanı içerisindeki işletilmesi hakkında;

1. Mülkiyet devri hariç olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde savunma sanayi kuruluşlarında değerlendirilmesi, üçüncü kişilere kiralanması, tahsisi, işletme hakkının devredilmesi veya diğer işlemlerin gerçekleştirilmesini teminen 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun’un 2-i maddesi uyarınca bedelsiz olarak ASFAT AŞ’ye devrine,

2. Sakarya ili Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi’nde bulunan 1075 ada 5 parsel numaralı, 1804000 metrekare yüzölçümünde taşınmaz mülkiyetin Maliye Hazinesi üzerinde bırakılmasına,

3. Milli Savunma Bakanlığı AFGM 1. Ana Bakım Fabrikası Müdürlüğü işletimindeki mal ve hizmet üretim birimlerinin devir ve teslim işlerinin Milli Savunma Bakanlığı ile ASFAT AŞ arasında düzenlenecek protokoller ile gerçekleştirilmesine, devirteslim işlemleri tamamlanıncaya kadar fabrikanın Milli Savunma Bakanlığı AFGM 1. Ana Bakım Fabrikası Müdürlüğü tarafından işletilmesine devam edilmesine,

4. İşletme hakkı devir süresinin Milli Savunma Bakanlığı AFGM ile ASFAT AŞ arasında protokol düzenlendiği tarihten itibaren 25 yıl olarak belirlenmesine, süre bitimindeki mal ve hizmet üretim birimlerinin Milli Savunma Bakanlığı AFGM’ye iadesine,

5. Milli Savunma Bakanlığı tarafından fabrikada çalışan ve asker vasfı taşıyan personel ile 657 sayılı DevletMemurları Kanunu tabi olarak çalışan personelin ilgili mevzuat çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı AFGM bünyesindeki diğer işletme birimlerine nakledilmesine,

6. Fabrikada 4857 sayılı kanun kapsamında çalışan personelin tamamının her türlü özlük haklarının korunması kaydıyla ASFAT AŞ’ye devredilmesine,

7. İlgili mevzuat çerçevesinde ASFAT AŞ tarafından fabrikanın kiralanması, tahsisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemleri ile üçüncü kişilere devrine karar verilmesi halinde TSK’ye yönelik mal ve hizmet üretiminin devamlılığının sağlanması, savunma sanayi kuruluşları kapsamında yeni yatırımların yapılması, bu kapsamda enaz 50 milyon ABD Doları yatırım yapma şartı getirilmesi ve işçilerin devri gibi sözleşmede yer alacak hususların Milli Savunma Bakanlığı ile ASFAT AŞ tarafından birlikte belirlenmesine, sözleşmenin ASFAT AŞ ile birlikte Milli Savunma Bakanlığı tarafından imzalanmasına 4046 sayılı kanunun 3 ve geçici 29. maddesi gereğince karar verilmiştir.”

‘HÜLLE YOLUYLA DEVREDİLİYOR’

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç:

”Tank Palet Fabrikası şu anda Türkiye’nin vicdanı olmuş durumda. Bugüne kadar Cumhuriyet değerleri olan fabrikaların tek tek elden çıkarılması bir yana TSK’ye ait tank ve optik cihazlar üreten bir askeri fabrikanın BMC adı altında Katar ordusuna veriliyor olması gerçekten Türkiye’de büyük bir sıkıntı yaratıyor.”

”Bu açıdan Cumhurbaşkanlığı’nın ilk kararında fabrika, özelleştirme kapsamı altına alınmıştı. Ancak dahasonra hem Tank ve Palet Fabrikası işçileri hem Harb-İş hem de CHP’nin etkin muhalefeti doğrultusunda bu konudan vazgeçildi.”

”Bu sefer ‘hülle’ yoluyla ASFAT AŞ’ye devredilerek, oradan da 25 yıllığına BMC şirketine devrediliyor.”

CHP’li Özkoç:

”50 milyon dolar tutarında yatırım yapılma şartı…50 milyon dolar Türkiye Cumhuriyeti’nin şuanda ödediği günlük faiz tutarıdır. İktidar günlük 50 milyon doları günlük faiz olarak ödüyor. 50 milyon dolarlık bir para için Türkiye Cumhuriyeti’nin silahlı kuvvetlerine ait olan bir fabrikanın hiçbir teknolojisi olmayan Katar ordusuna devrediliyor olması içler acıtıcı bir durumdur.”

Özkoç:

”Tank Palet Fabrikası’yla birlikte yalnızca fabrika değil; Türk mühendis, işçi ve askeri de 25 yıllığına onların emrine verileceK. Oysa Tank Palet Fabrikası bugüne kadar tank üreten, optik cihazlar üreten, F-16 camını yapabilen tek fabrikadır. Böyle bir milli fabrikanın bir başka ülkenin yabancı ordusuna teslim ediliyor olması, teslim edilirken de yalnızca yandaş olduğu için Ethem Sancak ile birlikte olması sıkıntı vericidir.”

ÖZKOÇ:

”Resmi Gazete’de yayımlanmayan ve tartışma yaratan 1105 sayılı kararı Harb-İş sendikasına gelen bir kamu görevlisi gösterdi ve bizzat sendika başkanı tarafından da doğrulandı. Sendika başkanı; kararın fotokopisini isteme talebi reddedilince kararda bulunan metni kendisi el yazıyla yazarak kayda geçmiştir.”

‘MİLLETTEN MAL KAÇIRIYORSUNUZ’

CHP’li Özkoç:

”AKP Sözcüsü Ömer Çelik; ‘Bunlar kararı, kararnameyi bilmiyorlar. Kararların Resmi Gazete’de yayımlanmasına gerek yok’. Biz de kendisine soruyoruz: Bu konudaki ilk karar neden Resmi Gazete’de yayımlandı da bu kararı yayımlamıyorsunuz? Çünkü devletten mal kaçıyıorsunuz, milletten mal kaçırıyorsunuz. Milletin vicdanının kabul etmeyeceğini bildiğiniz için böyle yapıyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı kararları milleti ilgilendiriyorsa, devletin geleceğini ve bekâsını ilgilendiriyorsa milletten kaçırılamaz.”

Yurt Gazetesi

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top