‘KOMÜNİST HAREKET ŞANLI BİR MİRASA SAHİP’

”Yoldaşlar, Lenin parlamento için burjuvazinin ahırı tabirini kullanmıştı.”