‘Türkiye, AİHM’in Alevilerle ilgili verdiği kararlara uymuyor’

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Türkiye’yi uyardı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM,) Türkiye’deki Alevilerle ilgili aldığı iki kararın uygulanması konusunda Ankara’nın üstüne düşen sorumluluğu hala yerine getirmedi.

Bakanlar Komitesi adına büyükelçiler seviyesinde toplanan delegeler komitesi:

”Alevilerle ilgili AİHM tarafından farklı tarihlerde verilen iki ihlal kararıyla ilgili gerekli düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı konusunda açıklama..

1- AİHM, Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı tarafından yapılan başvuruyu 2014 yılında haklı bulmuş ve cami, kilise ve sinagogların yararlandığı elektrik faturasından muaf olma uygulamasının Cem Evleri için de geçerli olmaması yüzünden Türkiye’yi suçlu bulmuştu.

Avrupa Konseyi’nin aldığı kararda, yerel mahkemenin, Cem evlerinin elektrik faturalarının bir kısmının geri ödenmesi yolunda verdiği karar tatmin edici bulunmadı ve bunun AİHM’in Alevilere yönelik ayırımcı uygulamaların kaldırılması yolundaki talepleri doğrultusunda “yeterli görülmediği” bildirildi.

Kararda, AİHM hükmü doğrultusunda vergi indirimi de içinde olmak üzere Alevilerin diğer dini gruplara tanınan sübvansiyonlardan ve ayrıcalıklardan faydalanmaları istendi.

2- Strasbourg Mahkemesi ayrıca, Hasan ve Eylem Zengin’in zorunlu din dersleri konusunda yaptığı başvuruda Türkiye’nin ihlalde bulunduğuna hükmetmişti.

Türkiye’de 2018 yılı ilk ve orta dereceli okulların din ve ahlak dersleriyle ilgili müfredatına Alevilerle ilgili bilgilerin de konulduğu ve ailelere, istedikleri takdirde çocuklarını bu derslerden muaf olabilmeleri için yasal başvuru hakkı tanındığı kaydedilen kararda, bu önlemlerin de AİHM taleplerini karşılamadı.

Bu tür yasal bir sürecin aileler için yük olacağı ve yine ailelere din ve inançlarını açıklama zorunluğu getireceği gerekçesiyle sorunlar yaratacağı tesbit edilmiştir.

Avrupa Konseyi, Türkiye’ye 2020 haziran ayına kadar bu sorunların nasıl çözüleceği konusunda içinde takvim de yer alan kapsamlı bir eylem planı hazırlaması için mühlet verdi.

TARİH 19. ŞUBAT. 2019

AİHM’den Cem Vakfı kararı: Türkiye’nin itirazını reddetti

Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı, cami, kilise ve sinagogların yararlandığı elektrik faturasından muaf olma uygulamasının kendileri için de geçerli olması talebi Türk mahkemelerinde reddedilince AİHM’e başvurmuştu.

Cem Vakfı’nın 2010 yılında yaptığı başvuruyu ilk olarak 2014 yılında karara bağlayan AİHM, Türkiye’de Alevi cem evlerine ayrımcılık yapıldığına hükmetmişti. AİHM, İstanbul Yenibosna’daki Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı’nın açtığı davada Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14’üncü maddesini 9’uncu maddeyle bağlantılı olarak ihlal ettiğine karar vermişti.

AİHM, bu davayla ilgili 2017 yılında aldığında kararda Türkiye’nin 44,400 euro maddi zarar, 10 bin euro maddi olmayan zarar olmak üzere için 54,400 euro para cezası ödemesini kararlaştırmıştı.

Türkiye, maddi zararın 44,400 eurodan, 23,300 euroya düşürülmesini talep etmişti.

AİHM’den yapılan açıklamada, altıya karşı bir oyla Türkiye’nin başvurusunun reddedildiği bildirildi. Gerekçeli kararda, daha önce verilen maddi cezayla ilgili hükmün değiştirilmesi için geçerli bir gerekçe bulunmadığı bildirildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türkiye’nin Cem Vakfı’na ödemesi gereken maddi tazminatın düşürülmesi için yaptığı başvuruyu reddetti.

TARİH 17 ARALIK 2018

Cemevleri ibadethane sayılacak mı?

Alevilerin, cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesine ilişkin yürüttüğü hukuk mücadelesi uzun yıllardır sürüyor.

Yargıtay’dan Alevilerin bu talepleri ile ilgili bir karar çıktı!

Yargıtay:

”Cemevlerinin ibadethane statüsünde olduğuna ve faturalarının devlet tarafından ödenmesi gerektiğine hükmettim.”

2014 yılında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) cemevlerinin ibadethane olduğuna ilişkin bir karar vermişti.

Yargıtay ve AİHM’in verdiği bu kararlara rağmen; Türkiye’de sayısı yaklaşık 4 bin civarında olan cemevlerinin statüsü hala değiştirilmedi.

İstanbul Okmeydanı Cemevi dedesi Eren Yıldırım:

”Alevi çalıştayları ve Alevi açılımları, Alevilerin oyları için uygulanan politikalar. Önümüzde de bir yerel seçim var ve Yargıtay’ın kararı geldi. Ülkenin Cumhurbaşkanı en büyük alevi benim dedi. Mesele Ali’yi sevmek değil mesele ayrım yapmadan sevgi iklimi yaratmak..

Alevilik hem önceki hükümetler hem de mevcut hükümet tarafından kabul görmedi..

Bu ülkenin vatandaşı olarak ve vergi ödeyenleri olarak bu haklardan yararlanmalıyız. Okmeydanı Cemevi gibi bütün cemevleri bağışlarla dönüyor. Kışın ortasındayız, giderlerimiz daha fazla oluyor. Mesela Okmeydanı Cemevi’nin faturaları ve personel giderleri her ay 20 bin TL’yi buluyor.’”

Cemevlerinde ibadet yapıyoruz ve inançlarımıza saygı bekliyoruz

Eren Yıldırım:

”Göz boyamak istiyorlar. Bütün açıklamaları kandırmacadan ibaret..

Bu mekanlara ihtiyaç duymamız köylerden kentlere olan göçlerle açığa çıktı. Gördük ki cenazelerimiz camilerden kaldırılıyordu ve hiç hoş olmayan şeyler duyardık.

Cemevleri örnek olarak alınacağına maalesef ülkemizde kabul görmüyor. Biz milyonlarca Aleviyiz o nedenle bir merci tarafından onaylanmamızı doğru bulmuyorum. Buna itiraz edilmemeli, saygı duyulmalı. İnandıkları Kur-an’da dinde baskı yoktur diye ayet vardı.”

Aleviler haklarının verilmesi için eşit yurttaşlık kavramını ön plana çıkarıyor

https://www.cafemedyam.com/2019/11/25/aleviler-ve-siyaset/

İLGİLİ HABER

euronews

İLGİLİ YAZILAR

DAHA FAZLASI

+ There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.