BELEDİYE BAŞKANLARI RÜŞVETİN NERESİNDE...?

Samsun’a bağlı Çarşamba ilçesi Eğercili köyü

Oltan ve Köleoğlu Biyokütle Elektrik Santrali hakkında Samsun 3. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

AKP Samsun Milletvekili Fuat Köktaş başta olmak üzere Çarşamba ve Büyükşehir Belediye Başkanlarının; ‘Önce kurulsun, halka ve doğaya zarar verirse kapatırız’ dediği 27 MW’lık Samsun Çarşamba Biyokütle Enerji Santraline Samsun 3. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. 

Samsun Terme ve Ayvacık Ziraat Odası başkanları:

”Santral şirketi tarafından bize rüşvet teklif edildi. Halen devam eden santral inşaatı da ruhsatsız ve kaçak olduğu gerekçesiyle Samsun Büyükşehir ve Çarşamba Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunduk.”

SANTRALE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Çarşamba Ovasına Biyokütle Elektrik Santrali kurulmak istenmesine karşı halk yoğun tepki gösterirken yörede tarım arazisi olan Murat Şenel, Seyfettin Yavan, Recep Yavan, Mehmet Değerli santrali yargıya taşımıştı.

Samsun 3. İdare Mahkemesi’ne 2019/201 Esas No ile açılan davada, yürütmenin durdurulması, İl Toprak Koruma Kurulunun 06.03.2019 tarihli Eğercili Mahallesi 703 ve 662 Parsel nolu taşınmazların tarımsal amaç dışı kullanımının uygun olduğuna dair kararının iptali ve biyokütle enerji santrali projesi için “ÇED gerekli değildir” kararının iptali için açılan davada bugün mahkemeden 2577 Sayılı Kanunun 27. Maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulması kararı çıktı. 

‘BU SANTRALİ OVAMIZDA İSTEMİYORUZ’

Karar, yöre halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Dava açan Murat Şenel:

”Çarşamba ovasına özel sektörün inşasına başladığı ve siyasilerin şiddetli bir şekilde sahip çıktığı zehir santrali ile ilgili yöre çiftçilerinden Recep Yavan, Seyfettin Yavan, Mehmet Değerli ve Murat Şenel olarak santralin mütemmim cüzü olan ve birinci sınıf mutlak tarım arazisine depolama yeri yapılmasına yönelik Toprak Koruma Kurulu kararının yasal mevzuata aykırı bir şekilde alındığına yaptığımız ilk itiraz dosyamız ve dilekçemiz mahkemece kabul edilmiş bulunmaktadır.

Toprak Koruma Kurulu üyelerini ve kurula üye veren tarımla alakalı tüm kurumları birinci sınıf mutlak tarım alanını tarım dışı faaliyete kurban ettikleri, kamu yararının olmadığı bir ortamda böylesi bir kararı aldıkları için kınıyoruz. Bu karar Samsun tarımına sürülen kara bir leke, bu kararı alanlar ise lekenin müsebbipleri olarak hafızalarımıza kazınacaklardır.

Görüyoruz ki bu kurumların ve STK’ların bir kısmı timsah gözyaşları dökmeye başlamışlardır. Ama bizim gözümüzde bir kıymeti olmayacaktır. Bizler ovamıza endüstriyel tarım uygulamalarının ve modern ziraat uygulamalarının gelmesini istiyoruz. Drenaj probleminin tüm ovada çözülmesini ve bir an önce sulama şebekelerinin kurulmasını istiyoruz.

Kısaca insanca yaşamak, kardeşçe temiz hava ve suyu, doğal besinlerimizi tüm Samsun ve ülkemizle paylaşmak istiyoruz. Bu santrali ovamızda istemiyoruz. Bu gelişme Türk yargısına olan güvenimizi artırmış ve davamıza daha fazla sahip çıkmamıza destek olmuştur. Bu ana kadar bizlere destek olan tüm sivil toplum kuruluşlarına ve örgütlere teşekkür ediyoruz. Haklı mücadelemize halk desteğinin artarak geliştiğini gözlemliyor ve bu konuya kayıtsız kalmayan herkese şükranlarımızı sunuyoruz.”

OLTAN VE KÖLEOĞLU’NDAN AHLAKSIZ TEKLİF 

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin de oy birliğiyle onayladığı biyokütle enerji santraliyle ilgili, susulması ve şirkete destek olunması karşılığında basına ve birçok STK temsilcisine rüşvet teklif edildiği, bazılarının kabul ettiği söylentileri kentte konuşulurken, halk santrale karşı mücadele kararlılığını sürdürüyor. 

‘KİM PARA ALDIYSA AÇIKLAYACAĞIZ’ 

Ayvacık Ziraat Odası Başkanı:

”Samsun ve Çarşamba Ziraat Odası Başkanları santrale destek vererek yanlış yapıyorlar. bölge SİT alanı..Halkı imza kampanyasına katılmaya çağırıyorum.. ve ‘Gelecek nesillerin doğasına, toprağına, havasına, suyuna ihanet etmemek için santrale hayır diyoruz. Biyokütle Enerji Santrali bu verimli toprakları yok edip geleceğimizi bizden çalacak.”

Terme Ziraat Odası Başkanı:

”3-5 gün sonra isim isim, kim para aldıysa açıklayacağız! Bize de para teklif edildi.”

SANTRALE KARŞI ÇIKAN AKP ÜYESİ ÇARŞAMBALILAR PARTİDEN İSTİFA EDİYOR

Bu arada yerel seçimlerde % 75 civarında oy alarak seçilen AKP’li Belediye Başkanı’nın, seçim öncesinde santrale ‘evet’ dediği için AKP’den adaylığının onaylandığı iddiası üzerine, AKP üyesi birçok Çarşambalı, e-devlet üzerinden AKP’den istifa ettiklerini ilan etti.

AKP’li eski Belediye Başkanının da; yerel seçimler öncesi kendisiyle santral için görüşmeye gelen şirket yetkililerine, ‘4. dönem belediye başkanlığını yukarıdan ayarlayın, her türlü desteğe hazırım’ teklifinde bulunduğu yerel basına yansıdı. 

ŞİRKETTEN HALKA İŞ VAADİ

Oltan ve Köleoğlu Enerji, İlçede halka santralle ilgili broşür dağıtımı yapıyor..Yaklaşık 90 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanacağı, yatırım döneminde 250, işletme döneminde yaklaşık 100 kişilik istihdam sağlanacağı, Biyokütle Enerji Santrali atık ısısından yaklaşık 50 dekar alanda modern sera kurulumu yapılarak 50 kadın personel istihdamı yapılacağı vaadinde bulunuyor..

Oltan ve Köleoğlu Enerji, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisini de kandırmış!

Oltan ve Köleoğlu Enerji tarafından Ağustos 2020’de devreye alınması planlanan 27 MW’lık Samsun Çarşamba Büyokütle Enerji Santrali’ne; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 8 Temmuz 2019’da 85 üyesinin oybirliğiyle ‘evet’ dendiği ortaya çıktı..

8 Temmuz 2019 tarihli Samsun Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde:

”13- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.07.2019 tarih ve 25382 sayılı; Çarşamba İlçesi sınırlarında, Eğercili Mahallesi,  nazım imar planı F37d.02d ve 37d.02a paftaları, 108,109,110 ve 111 nolu  parsellerin bulunduğu alanda, biyokütle enerji tesisi kullanım alanı oluşturulmasına ilişkin;  (PİN:4928-44 ) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için, 30.05.2019 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.

Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.”

CHP’DEN ‘BİZ DE ONAYLADIK AMA NEDEN ONAYLADIK’ AÇIKLAMASI 

CHP’li Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Atila Tekcan, Hasan İpek ve Emre Taha Özyar ile birlikte İl Başkanlığında basın toplantısı yapıldı

CHP İl Başkanı Mehmet Kundak:

”Çarşamba Ovasının tam ortasında, Eğercili Mahallesi sınırları içerisinde toplam 181 dönümlük tarım arazisi üzerinde, Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Üretim Tic. A.Ş. tarafından günde 630 ton orman ve tarımsal atık yakarak elektrik elde edilecek biyokütle enerji santralinin arazi temininden kurulumuna kadar izlenen süreçlerin tümü kamuoyunun bilgisi dışında yürütülmüştür..

Çarşamba Ovasında günde 630 ton yakıt yakmasının önündeki tüm yasal engeller tek tek kaldırıldı..

Tapu işlemlerinden sonra 9 Temmuz 2019’da Çevre Düzeni Planı ve imar değişikliği işlemlerine ilişkin Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerine eksik ve yanıltıcı bilgiler sunularak plan değişiklikleri onaylandı..

Son olarak da Valiliğimiz tarafından ÇED Gerekli Değildir kararı verilerek, ilgili şirket tarafından hazırlatılan proje tanım dosyası Çevre İl Müdürlüğü internet sayfasında sessiz sedasız yayınlanmıştır.

Çarşamba Ovası Bakanlar Kurulu kararı ile tarımsal SİT Alanı niteliğinde olmasına rağmen günde 630 ton tarımsal-ormansal yakıtın yakılarak, günde 38 ton külün oluşacağı, bacasından günlük 14,4 kg kül salımı olacağı, yılda 230 bin ton tarımsal atığın depolanacağı, bu atıklarda ovaya haşerat yayılma riskinin oluşacağı, bu atıkların büyük makineler ile kıyılacağı yöre halkına anlatılmamış, konu hakkındaki uzman meslek odalarından görüş alınmamıştır.” 

ŞİRKETİN 204 SAYFALIK SANTRAL DOSYASINI GÖRMEDEN İMZALADILAR

Basının: ‘Hiç tartışılmadan nasıl geçiyor Meclisten? Alınan bilgilere göre, neden Mecliste detaylar hiç görüşülmeden santral kabul edildi?’

CHP Büyükşehir Meclis Grup Başkanı Atilla Tekcan:

”Detaylar yok. Yalnızca burada bir biyokütle enerji tesisi kullanım alanı oluşturulması  ile ilgili teknik bilgiler meclisten çıktıktan 15 gün sonra bakanlık sitesinde düşürüldü.  Yani bu 204 sayfalık olan santral dosyası maalesef Meclise sunulmadı.  Bununla ilgili olarak 9 Ekim’de diğer parti grupları ile birlikte önerge vereceğiz..”

Söz konusu kararın Büyükşehir Belediye Meclisinin İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarından da: “… Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı  ve plan açıklama raporu,  insan sağlığı etkilemeyecek ve çevre kirliliğine (hava, toprak, su…) yol açmaması için her türlü önlemin alınması koşuluyla kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu.” kaydıyla onaylandığı bilgisi, Samsun Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde yer almaktadır. 

HEPİNİZ ORADAYDINIZ

Biyokütle Enerji Santraliyle ilgili 204 sayfalık tanıtım dosyasını görmeden, şirketin Meclise sunduğu tek paragrafla ‘evet’ dediği santral,

Büyükşehir Belediyesi tarafından imar planı değişikliklerinin yapılması çalışmaları başlatılırken,

2019 yerel seçimlerinden önce tüm izinler alınırken,

27 Mart 2019’da şirket tarafından arazi satın alma işlemleri tamamlanırken,

Tapu işlemlerinin ardından 8 Temmuz 2019’da Büyükşehir Belediye Meclisince plan değişiklikleri onaylanırken,

Valilik ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı verirken, 

İlgili karar Çevre İl Müdürlüğü internet sayfasında yayınlanırken

Ve bu süreçlerin hiçbiri Samsun kamuoyuyla paylaşılmazken,

Yerel seçimlerde AKP’den Çarşamba Belediye Başkanlığına düşünülen bir adayın santral projesini kabul etmediği için değiştirildiği de kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında..   

haber.sol.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: