AYM bugün açıkladığı gerekçeli kararında...

125 CHP’li milletvekilinin OHAL döneminde yayımlanan bazı maddelerin iptal edilmesiyle ilgili yaptığı başvuru…

EĞİTİM HAKKINA SINIRLAMA…

İPTAL İSTENEN MADDELER ŞUNLARDI

  • ‘Kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin yerleştirildiği vakıf üniversitesinde ücret ödemesi’,
  • ‘FETÖ ile iltisaklı olan kişilerin eşlerine ait pasaportların iptal edilmesi’,
  • ‘Gözaltı süresinin 30 günü geçememesi’,
  • ‘Tutukluların avukatıyla yaptığı görüşmelerde kayıt alınması, görevlinin hazır bulunması, belgelere el konulması veya görüşmelerin sınırlandırılması, tutukluluğa itiraz ve tahliye taleplerinin dosya üzerinden karara bağlanması’,
  • ‘Bu kanun kapsamında karar alan ve görevleri yerine getirenlerin sorumluluğunun olmaması’, ve
  • ‘Kanun kapsamında alınan karar ve yapılan işlemlere açılan davalarda yürütmenin durdurulamaması’

AYM’nin gerekçeli kararında;

‘gözaltı süresinin 30 günü geçememesi’, ‘tutukluların avukatıyla yaptığı görüşmelerde kayıt alınması, görevlinin hazır bulunması, belgelere el konulması veya görüşmelerin sınırlandırılması, tutukluluğa itiraz ve tahliye taleplerinin dosya üzerinden karara bağlanması’na yönelik iptal talebini ise reddetti.

İPTAL EDİLEN 3 MADDE

‘Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere’ ilişkin kanunda yer alan 3 Maddey iptal edildi!

  • AYM bugün açıkladığı gerekçeli kararında:

EĞİTİM HAKKINA SINIRLAMA…

1-) ‘Kapatılan yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin yerleştirildiği vakıf üniversitesinde ücret ödemesi’,

Buna göre kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olup vakıf üniversitelerine yerleştirilen öğrencilerin mezun oluncaya kadar gereken ücreti ödemeye devam etmeleri kuralı iptal edildi.

İptal edilen kuraldaki ‘puanı eşit ya da düşük devlet üniversiteleri’ cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna, 3 üyenin karşı oyu ve oyçokluğuyla karar verildi.

Yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrenciler ile ilgili kararın gerekçesinde, kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin, yerleştirildikleri yükseköğretim kurulunun devlet veya vakıf üniversitesi olmasına bakılmaksızın ücret ödemeye devam edeceklerine ilişkin düzenlemenin Anayasa’nın 13’üncü maddesinde güvence altına alınan ‘eğitim ve öğrenim hakkına’ sınırlama getirdiği ifade edildi. AYM açıklamasında, “Bu itibarla kapatılan vakıf yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdıkları yılda yapılan merkezî sınavlarda elde ettikleri başarı sıralarına eşit ya da daha az puanla öğrenci kabul eden devlet üniversitelerine öğrencilerin daha önceden ödedikleri ücretleri ödeyerek devam etmeleri eğitim ve öğrenim hakkı bağlamında eşitlik ilkesine de aykırılık teşkil etmektedir” dedi.

2-) ‘FETÖ ile iltisaklı olan kişilerin eşlerine ait pasaportların iptal edilmesi’

AYM’nin iptal kararı verdiği diğer hüküm ise ‘FETÖ ile iltisaklı olan kişilerin eşlerine ait pasaportların da iptal edilmesi’ oldu. Mahkeme söz konusu düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline oybirliğiyle karar verdi.

3-) ‘Kanun kapsamında alınan karar ve yapılan işlemlere açılan davalarda yürütmenin durdurulamaması.’

3’üncü iptal kararı ise, ‘kanun kapsamında alınan karar ve yapılan işlemlere açılan davalarda yürütmenin durdurulamaması’ konusunu düzenleyen 10’uncu madde ile ilgili verildi. AYM, maddenin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline oy birliğiyle karar verdi.

Mahkeme, ‘kanun kapsamında alınan kararlar ve yapılan işlemler nedeniyle açılan davalarda yürütmenin durdurulamaması’ hükmünün iptal gerekçesini ise şöyle açıkladı: “Anayasa’nın 125’inci maddesinde yürütmenin durdurulması kararı verilmesinin olağanüstü hâl, seferberlik ve savaş hâlinde, ayrıca millî güvenlik, kamu düzeni ve genel sağlık nedenlerine bağlı olarak kanunla sınırlanabileceği hükme bağlanmıştır. Dava konusu kuralda ise herhangi bir ayrım yapılmaksızın kanun kapsamında alınan kararlar ve yapılan işlemler nedeniyle açılan davalarda olağanüstü hâl süresinin sona ermesinden sonraki süreyi de kapsar şekilde yürütmenin durdurulmasına karar verilemeyeceği belirtilmiştir. Bu nedenle, yürütmenin durdurulması kararı verilme imkânını tümüyle ortadan kaldıran söz konusu düzenleme, Anayasa’nın 125’inci maddesinin 5’inci fıkrasıyla açıkça çelişmektedir.”

https://www.cafemedyam.com/2019/10/26/aym-yaptigimizin-gazetecilik-oldugunu-tescil-etti/

İLGİLİ HABER

gazeteduvar

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: