GÜNDEM

TÜRKİYE’DE CİNSEL İSTİSMARIN EN BÜYÜK MAĞDURU SURİYELİ KIZ ÇOCUKLARI

‘Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin Yüzde 47’si 18 yaşından küçük…’

CİNSEL İSTİSMARA UĞRAYAN MÜLTECİ KIZ ÇOCUKLARININ YÜZDE 90’INI SURİYELİLER OLUŞTURDU

Türkiye’de cinsel şiddet mağduru mülteci çocuk sayısı yüzde 736 artarak bin 421’e yükseldi.

 • CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi:

”İçişleri Bakanlığı’nın verileri kullanılarak hazırlanan yeni bir rapor… Türkiye’nin kanayan yarası ‘cinsel saldırılar’ın yeni hedef grubu mülteci çocuklar.

Türkiye’de cinsel istismara uğrayan mülteci çocukların yüzde 90’ını kız çocukları oluşturdu. Bu rakam, cinsel şiddete maruz kalan Türk vatandaşı kız çocuklarının sayısındaki önlenemeyen yükselişle de paralel bir artış sergiliyor.”

SON VERİLER…

 • İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün son verileri:

Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin Yüzde 47’si 18 yaşından küçük…

Dolayısıyla, Türkiye 1 milyon 721 bin 717 çocuğa ev sahipliği yapıyor ve bunların da yüzde 84’ü yani 1 milyon 446 bin 139’u ise 15 yaşından küçük…

 • ‘Yabancı Uyruklu Çocuklara Yönelik Cinsel Suç Atlası’ adlı rapor:

Türkiye’de cinsel saldırıya uğrayan mülteci çocuk sayısı; 2014-2017 yılları arası dönemde 2 bin 792 oldu…

2014 yılında 170 mülteci çocuk cinsel şiddet mağduruyken bu rakamın 2017 yılında yüzde 736 düzeyinde arttı ve 1421’e yükseldi…2016 yılında ise bu rakam 916 idi…

Rapor, İçişleri ve Adalet Bakanlığı tarafından TUİK’e sunulan ‘Suça Sürüklenen ve Suç Mağduru Çocuklar’ verilerinden derlendi.

”YÜZLERCE ‘YABANCI UYRUKLU ÇOCUK’ CİNSEL SUÇ MAĞDURU”

Haftalık olarak cinsel saldırıya uğrayan mülteci kız çocuğu sayısı 25…

2017 yılında cinsel şiddet mağduru olan toplam çocuk sayısı, 2016 yılına oranla yüzde 43 oranında artış gösterirken, İçişleri Bakanlığı verilerine bakıldığında 2016 yılında cinsel suç mağduru olan yabancı uyruklu çocuk sayısı 992 idi.

2014-2017 yılları arasındaki dönemde mülteci kız çocuklarının en fazla cinsel şiddete uğradığı kent ise, Ekim ayı verilerine göre nüfusunun yaklaşık üçte birinin mültecilerden oluştuğu ve 440 bin 336 mülteciye ev sahipliği yapan Hatay. Hatay’ı Mersin, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kilis, İzmir, Konya, Adana ve Urfa takip ediyor…

‘Refakatsiz’ çocuklar sorunu

Savaştan ‘refakatsiz’ olarak gelen mülteci çocuklara dair rakamlara erişim mümkün olmadığı için bu tablo söz konusu çocukların durumunu kapsamıyor.

 • CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi:

”Suriyeli sığınmacıların yalnızca yüzde 2’si devlet kontrolü altında olan Geçici Barınma Merkezlerinde ikamet ediyorlar. Yani milyonlarca çocuk, ebeveynleri ya da kendilerini ebeveynleri olarak tanıtan ancak bu ifadenin doğruluğunu kesin olarak bilemeyeceğimiz diğer göçmenlerle birlikte kentlere yayılmış durumdalar…

Bu veriler buzdağının görünen yüzüdür. Sadece kayıt altına alınan suçlardan ve mağdurlara ilişkin verilerden oluşmaktadır. Bir de korktuğu, çevresinden baskı gördüğü için sustuğunu bildiğimiz çocukların ve kadınların varlığını da göz önünde bulundurursak, önümüzdeki tablo daha da korkunç bir hale geliyor.”

İstismarın bir boyutu da elbette çocuk yaştaki Suriyeli mülteci kızlarla yapılan evlilikler.

Türkiye’de 3,5 milyon çocuğun Medeni Kanun’a uygun olan 17 yaştan önce evlendirildiği düşünüldüğünde, sorun daha çetrefilli birhal alıyor…

Arnavutköy’de kiracısı olan ailenin 14 yaşındaki Suriyeli kız çocuğunu kaçırdığı ve tecavüz ettiği iddia edilen Cafer Ç.’nin tutuklanmasının ardından, küçük kızın, bir süre önce Cafer Ç. ile dini nikahla evlendirildiği ortaya çıktı.

 • O dönemki ismiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılmış ‘Suriyeliler İle Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Arasındaki Evlilik İlişkileri Araştırması 2016’ raporuna göre:

”Suriyeli aileler ‘namus’ ve ‘güvenlik’ endişeleri nedeniyle kız çocuklarını bu tür evliliklere yönlendirirken, Suriye’de çok eşli ve erken yaşta evliliklerin toplumsal olarak kabul edilen olgular olması Türkiye’de bu tür ilişkilerin devamlılığına neden oluyor.”

İmam nikahı faktörü

 • CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi:

”Ne yazık ki bu raporun üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, somut adım atılmadı. Atılmadığı gibi de Türkiye’de resmi nikah kıyılmadan imam nikahı kıyılması suç olmaktan çıkartıldı, bir bakıma alan açıldı…

Hala tecavüzcüsüyle evlendirilen çocukların mağduriyetine şahit oluyoruz. Çocukların erken yaşta evlendirilmesi gerektiği yönünde ‘fetva’ verenlerin yargı tarafından korunduğunu, ceza almadıklarını ve cezasızlık kültürü yaygınlaştıkça da istismar ve şiddet vakalarının yaygınlaştığını görüyoruz.”

Çocuk hakları konusunda uzman avukat konuştu!

 • Seda Akço:

”Çocukların yetişkinlerle evlendirilmeleri çok yönlü bir istismar. Çocukların çocuklar ile evlendirilmeleri de çocuk gelişimine zarar verici bir eylemdir ve ebeveynlerin çocukları evlendirmelerinin de bir istismar olduğunu söyleyebiliriz…

Hukuksal açıdan oluşan gri alanlar…Türk vatandaşı olmayan kişiler bakımından evlenme yaşına ilişkin olarak hangi hukukun uygulanacağı tartışma konusu oluyor. Medeni hukuk ve ceza hukuku bakımından devletler özel hukukunun prensipleri farklı. Çocuk istismarı bir suçtur ve bu nedenle bulunulan ülke hukuku olarak Türk hukuku uygulanacaktır…

Mülteci çocukların istismardan korunması konusunda… Öncelikle herkesin ve çocukların önleyici hizmetler açısından kayıtlı olması gerekiyor…Bu nüfusun özellikle risk altında olduğu dikkate alınarak, bilgilendirme, başvuru merkezleri oluşturma gibi hizmetler üretilmelidir.

Ama her şeyden önce erken evlendirilmenin Türkiye’de de önemli bir sorun olduğu ve bunun çocuğun cinsel istismarının tek değil ama önemli bir sebebi olduğu unutulmamalı ve erken evlendirilmenin önlenmesi ve her tür cinsel istismar ile mücadele için bir strateji oluşturmak gerekir.

Ayrıca istismarın sebeplerini araştıran ve ortadan kaldırmak için uygun ve etkili hizmetleri uygulamaya sokan bir mücadele stratejisine ihtiyaç var…”

İGAM İltica ve Göç Araştırma Merkezi

Merkezi Ankara’da bulunan İGAM İltica ve Göç Araştırma Merkezi Başkanı Metin Çorabatır:

”Bu rakamların ardında Türkiye’de mülteci sayısının da artışı etkili oldu…Resmi rakamlara göre 2014 yılında Türkiye’de 1 milyon 500 bin, 2017 yılında 3 milyon 430 bin, 2019 yılında ise 3 milyon 676 bin Suriyeli mülteci yaşıyor. 2018 yılından itibaren de kamplar boşaltıldı ve bu mülteciler şehirlere gönderildi. İstismarın çok yaşandığı şehirlerde yoğunluk olarak çok fazla Suriyelinin bulunduğu şehirler,”

Yoksul semtlerde yaşanıyor

 • İGAM İltica ve Göç Araştırma Merkezi Başkanı Metin Çorabatır:

”Suriyeli mülteciler genellikle sosyo-ekonomik olarak geri kalmış semtlerde yaşıyor ve bu semtlerde güvenlik sorunları yaşanıyor…

İşin kültürel ve ekonomik boyutu da var. Suriyeliler çocuklarını erken yaşta evlendirme eğilimindeler. Çok-çocuklu ailelerde bir kişi evlenince ailenin harcamalarından bir nüfus da eksilmiş oluyor.”

 • CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi:

”Sosyal denetim unsurları zayıfladıkça, çocuklar bir meta haline dönüşebiliyor…Özellikle kız çocuklarının aileleri tarafından ekonomik gerekçelerle erken yaşta evlendirilmesi, çocuk işçi olarak sömürü ve istismara açık hale gelmeleri cinsel suçlarda yaşanan patlamanın sadece görünür iki değişkeni.

Sığınmacılara karşı giderek yaygınlaşan nefret söylemi de bu çocuklara karşı işlenen suçların görünmez olmasına katkı sunabiliyor.”

 • Uzmanlar:

”Bu rakamlarda, Avrupa Birliği’nden gelen desteklerin sonucunda Suriyeli mülteciler arasında sahip oldukları haklara dair farkındalığın etkisiyle şikayet mekanizmalarının güçlendiğine dikkat çekiyorlar..

 • Metin Çorabatır:

”Sivil toplum kuruluşlarının kurdukları toplum merkezlerinin de şikayet süreçlerinde rolü var. İGAM’ın Malala Fonu’nun küresel düzeyde yürüttüğü ‘Kayıp bir Nesil Oluşmasın’ kampanyasının bir parçası olduğunu da belirtmek isterim.”

‘Eğitim şart

IGAM, önümüzdeki üç yıl boyunca Suriyeli mülteci kızların eğitimi konusundaki toplumsal davranışları değiştirebilmek ve onların eğitime erişimini arttırabilmek için hak savunuculuğu faaliyetlerini artırmayı hedefliyor…

 • Metin Çorabatır:

”Okullaşma oranları mülteci kız çocuklarında yaş ilerledikçe azalıyor. Bu çocukların okuldan ayrılmamaları, okula bağlanmaları için gerek müfredat, gerekse ailelerini bilinçlendirme açısından kampanya yürütmek gerekiyor. Örneğin kendi aralarında çıkardıkları online gazeteler üzerinden çocuk yaşta evliliğin de bir istismar olduğu anlatılmalı.”

 • İlgezdi:

”Çocukların temel hakları içerisinde yer alan eğitim, adalet, sağlık, sosyal hizmetlere erişim, güvenlik, çocuk işçiliği gibi konularda karşılaştıkları ihlalleri bireysel değil toplumsal bir sorun olarak ele almak gerektiğini düşünüyorum.”

İLGİLİ HABER

tr.euronews

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
%d blogcu bunu beğendi: