Yeni Vergi taslağı hazır

Üç yeni vergi geliyor…

AKP’nin üzerinde çalıştığı yeni vergi paketine ilişkin

 • CHP Parti Sözcüsü Öztrak:

“Eğer bu vergi uygulamaları bu bütçeyi tutturabilmek için gerekiyorsa ki gerekiyordur yapılacak olan, milletin cebinden çok ciddi vergiler çıkacak demektir.”

Yeni yılda da yeni zamlar olacak.

 • Öztrak:

“Ama ne gam. Zamlar enflasyona yansımıyor. Orada TÜİK’in başında damat beyin arkadaşı oturuyor. Gerekli önlemleri alıyorlar.

Elektriğe, doğalgaza 4-5 ay içinde yüzde 30’ar zam yapıldı ama 1 yıllık enflasyona baktığımızda yüzde 10’un altında. Buna kim inanır? 

TÜİK yöneticileriyle ilgili gerekli takibatı yapacağız.’

 • Öztrak:

TÜİK’in ilan ettiği fiyatlar var. Arkadaşlarımızın halden topladığı fiyatlar ile karşılaştırdım. TÜİK’in fiyatları, halden gelen fiyatların altında. Soruyorum, bu fiyatları nerden alıyorsanız vatandaş da gitsin oradan alışverişi yapsın. Türkiye’de şu anda TÜİK’in ürettiği rakamlar inandırıcılığını yitirmeye başladı. İktidara geldiğimizde, TÜİK’i bağımsız denetçiye denetleteceğiz. Bu hataları yapan TÜİK yöneticileriyle ilgili gerekli takibatı yapacağız.”

Vergi Toplanamaması sorunu’

 • Öztrak:

”Vergi toplanamamasındaki temel sorun, ekonominin büyümemesi, vatandaşın para kazanamamasıdır. Yapılması gerekenin tam tersi yapılıyor; ek vergiler koyarak, vergilerdeki kaybı telafi etmeye kalkarsanız ekonomiyi daha da yavaşlatırsınız.

AKP’nin vergi düzenleme çalışmasını görmedim. Ancak bazı vergileri indirip, bazı vergileri artırıyorlarsa bunu yaparken de söylendiği gibi az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alacaklarsa, buna kimse karşı çıkmaz. Ama çok kazanandan çok vergi almanın da bir sınırı var. Çok alacağım derken, süt veren ineği kesmemek lazım, durdurmamak lazım.”

‘MİLLETİN CEBİNDEN ÇOK CİDDİ VERGİLER ÇIKACAK

 • CHP Parti Sözcüsü Öztrak:

”Esas büyük sorun, Türk vergi sistemi. Vergi sistemi, ülkede rekabet gücünü artıracak bir yapıda değil aksine rekabet gücünü desteklemeyen bir yapı içinde. Bu nedenle Türkiye’de vergi sisteminin, ülkenin uluslararası pazardaki rekabet gücünü artıracak biçimde etkinleştirmek gerekiyor…

Doğrudan vergiler artırılmalı ama dolaylı vergilere de dikkat etmek lazım. Belki önemli bir kısmında azaltmaya gitmek gerekir. Örneğin enerji, iletişim üzerindeki vergiler. Bunlar hep sanayinin maliyetlerini artıran, verimliliği etkileyebilecek olan vergi türleri. Bunlara yeniden bakmak lazım.

Devlet artık yakalayabildiğinden vergi alma anlayışından vazgeçip, vergi alması gereken yerlerden vergiyi alabilecek bir denetim ve tahsilat etkinliğine kavuşmalıdır.

Eğer bu vergi uygulamaları bu bütçeyi tutturabilmek için gerekiyorsa ki gerekiyordur yapılacak olan, milletin cebinden çok ciddi vergiler çıkacak demektir.

Enerji fiyatlarına otomatik zam. IMF’nin önerisi. IMF ile gizli saklı bizim görüştüğümüzü söylediler oysa bizim görüşmelerimiz son derece açıktı, herhangi bir sorun yoktu, herkesin gözü önünde görüşmeleri yaptık. Ama kendileri gizli saklı görüşmüşler yapıyorlar, anlayabildiğim kadarıyla finansmansız, Uluslararası Para Fonu programını uygulamayı taahhüt etmişler. Bu yapılan zamlar, getirilen vergiler; anladığım kadarıyla bunun arkasında böyle bir yapı var.”

‘HİÇBİR ANLAMI YOK

 • Öztrak:

”Pakette, 5 milyon ve üzerindeki konutlara değerli konut vergisi getirilmesine yönelik de düzenlemenin yer aldığına yönelik çıkan haberler var…Bir kereye mahsus vergilerin hiçbir anlamı yok. Bir kez alırsanız ondan sonra takip eden yılda ne yapacaksınız?”

‘Yeni Vergi Yükümlülükleri Taslağı’

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Yeni Vergi Yükümlülükleri Taslağı’…

Taslağa göre Kurumlar Vergisi düşüyor, Gelir Vergisi artıyor, üç yeni vergi, 1 yeni müessese geliyor. 

Düzenlemeyle;

 • Spor hakemlerinin kazançları da vergilendiriliyor.
 • Ayrıca gelir vergisi üst limiti artırılıyor, futbolcuların gelir vergisi yüzde 20’ye çıkartılıyor.
 • Değerli Konut Vergisi uygulamasının, 2020 yılının şubat ayında verilecek beyanlarla başlaması planlanıyor.
 • Değerli konut vergisi oranı yüzde 1 olarak belirlendi. Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisine tabi olacak.
 • Binanın değeri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yapacağı ya da yaptıracağı değerleme ile belirlenecek.
 • Vergi, şubat-ağustos aylarında iki eşit taksitle ödenmesi düzenlendi.
 • Kamu meskenleri, diplomatik mensupların meskenleri, hiçbir geliri olmayan veya sadece emekli maaşı olanların tek meskenleri, bina inşa işiyle uğraşanların ticari mal niteliğindeki meskenleri Değerli Konut Vergisi’nden muaf tutulacak.

Dijital Hizmetler Vergisi yürürlüğe girecek.

 • Her türlü reklam hizmetleri,
 • İçerik satışları (oyun, müzik, video, uygulama içi satışlar gibi),
 • Sosyal medya sitelerinde verilen (ücretli) hizmetler,
 • Mal ve hizmet satışına aracılık yapan web sitelerinde sunulan aracılık hizmetleri Dijital Hizmetler Vergisi kapsamına girecek.
 • Dijital Hizmet Vergisi yüzde 7,5 olacak. Bu verginin mükellefi, “dijital hizmet sağlayıcısı” olacak.
 • Türkiye’den elde edilen hasılatı 20 milyon TL’den aşağıdaysa veya dünya genelinde elde ettiği hasılatı 750 milyon Euro veya muadili yabancı para karşılığı TL’den az olanlar vergiden muaf olacak.

Konaklama Vergisi…

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen hizmetlere de Konaklama Vergisi getiriliyor.

 • Konaklama Vergisinin mükellefi konaklama hizmetlerini sunanlar olacak. 
 • Verginin matrahı geceleme ve diğer hizmetlerin toplam bedeli olacak.
 • Vergi aylık dönemler itibarıyla beyan edilip ödenecek.

Mükellef Temyizden vazgeçerse indirimi…

Ayrıca temyize açık olarak mükellefçe kazanılan davalarda, mükellef temyizden vazgeçerse indirim uygulama imkânı veren ‘Kanun Yolundan Vazgeçme’ müessesesi de yenilik olarak taslağa konuldu.

İlk kez ücret geliri elde edenler…

Bir diğer yenilik ise ilk kez ücret geliri elde edenler bazı giderlerin indirime konu edilebileceği şekilde yıllık beyanname verme zorunluluğu kapsamına alındı.

 • AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş:

”Gelir vergisi üst limiti yüzde 40’a çıkartılacak. Futbolcuların gelir vergisi ise yüzde 20’ye çıkarılacak. Kurumlar Vergisi’nde indirim öngörülüyor.”

Kurumlar vergisi; finansal sektör ve diğerleri olarak düzenlenecek.

 • Finansal kuruluşlar dışındakiler için Kurumlar Vergisi yüzde 18’e indiriliyor. 2020 için yürürlükte yüzde 22 olan vergi de yüzde 20 olarak uygulanacak.
 • Finansal kuruluşlar için ise Kurumlar Vergisi yüzde 22 olarak kalacak. Buna karşılık 2020 için yüzde 20 olarak uygulanacak.

Döviz cinsinden mevduata da stopajın yüzde 20’ye kadar yükseltilmesine ilişkin yetki veriliyor. Kambiyo işlemlerinin BSMV’si de binde 2’ye yükseltilecek.

Finansal kurumlar, bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları olarak sıralandı

Taslak, sporcular ve sanatçılar için de vergi artışı öngörüyor.

 • En üst liglerdeki sporcuların gelir vergisi yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkacak. Yıllık geliri 500 bin TL’yi aşanlar için yıllık beyanname zorunluluğu getirilecek.
 • Serbest meslek kazancı içinde istisna tutulan sanatçı, yazılımcı ve mucitlerin bu faaliyetlerinden gelirleri yıllık 500 bin TL’yi aştığında gelir vergisine tabi olacak.

Bu kapsamda elde edilen gelirler yıllık 500 bin TL’yi aştığında istisna dışına çıkacak ve gelir vergisi ödenecek. 500 bin ve üzeri, taslakta yüzde 35 vergi dilimine denk geliyor.

Döviz cinsinden menkul gelirleri ile döviz mevduat faizi gelirlerinin vergisi yükseltilecek

Yabancı para cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan getiriler ile döviz cinsinden açılmış hesaplardan elde edilen faiz gelirleri için stopaj oranının yüzde 20’ye kadar artırılmasına yönelik Cumhurbaşkanına yetki veren bir düzenleme taslağa konuldu.

İşverenlere personel taşıma için destek

 • Gelir vergisi tarifelerinde ise köklü bir değişiklik yapılarak vergileme dilimleri, yüzde 15-20-27-35- 39-43 ve 45 olmak üzere 7’ye yükseltiliyor.

Gelir Vergisi Kanunu madde 23-1/10 maddesine parantez bir hüküm eklenerek, işverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedeli olarak 10 TL’ye kadar ödemeler stopaj yapılmadan verilebilecek. Ödemeler, toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçların verilmesi şartına bağlı olacak.

Düzgün mükellefe 5 puan indirim kolaylaştırılacak

Vergisini düzenli ödeyen mükelleflere yüzde 5 vergi indirimi şartı içinde bulunan, uygulama yılı ve önceki 2 yılda beyannamelerin kanuni süresinde verilmiş ve ödenmiş olma şartı kaldırılacak. İndirimin uygulanacağı tarih itibariyle borcunun ödenmiş olması yeterli sayılacak.

Halka açılana 5 yıl boyunca 2 puanlık teşvik

 • Halka açılarak BİST’te ilk defa işlem görmeye başlayan şirketlere 5 yıl boyunca Kurumlar Vergisi 2 puan indirimli olarak uygulanacak.

EMLAK VERGİSİ DÜZENLEMELERİ:

Taslak ile emlak vergisi ile tapu harcı matrahının alt sınır hesaplamasında değişikliğe gidiliyor. Buna göre, her ikisi için alt sınır, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan veya yaptırılan değerleme ile emlak vergisi değerinden yüksek olanı matrah olarak kabul edilecek.

Kambiyo işlemlerinde BSMV artırılacak

 • Döviz alım-satımını kapsaması nedeniyle, döviz kullanımını caydırıcı özelliği nedeniyle daha önce binde 1 olarak uygulanmaya başlayan BSMV, binde 2’ye yükseltilecek.

Şirketlerin binek otoların giderlerini matrahtan düşme oranı azaltıldı

 • Binek oto kiralanması halinde, binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 4 bin TL’ye kadar olan kısmı ile binek otomobillerin satın alınmasında ödenen ÖTV ve KDV’nin toplamının en fazla 115 bin TL’ye kadarlık kısmı gider olarak yazılabilecek.
 • Ayrıca, binek otolara ait, akaryakıt, sigorta ve tamir bakım gibi giderlerin yüzde 70’i gider yazılabilecek.

Amortismanda da düzenleme öngörülüyor

 • İlk defa satın alınan binek otolarının ÖTV ve KDV hariç 135 bin TL’yi, sözkonusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya
 • Ninek otomobilin ikinci el olarak alındığı hallerde, amartismana tabi tutarı 250 bin TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amartismanın en fazla 250 bin TL’si gider yazılabilecek.

İLGİLİ HABER

gazeteduvar

İLGİLİ YAZILAR

DAHA FAZLASI

+ There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.