HADİ İNGİLİZCE ÖĞRENELİM-1

LET’S LEARN ENGLISH

Lesson 1: Welcome!

Let’s Learn English is a new course for English learners. Certified American English teachers designed the course for beginners. The course continues for 52 weeks.

Each week, there will be a new lesson with video showing the lives of young Americans. The lesson includes instruction in speaking, vocabulary and writing.

There are also printable worksheets, assessments and lesson plans for individual learners and English teachers. We encourage you to follow the weekly lessons and share your progress with us through comments and email.

TÜRKÇESİ:

İngilizce öğrenelim,

İngilizce öğrenenler için yeni bir kurstur. Sertifikalı Amerikan İngiliz öğretmenleri kursu yeni başlayanlar için tasarladı. Kurs 52 hafta sürüyor.

Her hafta genç Amerikalıların hayatlarını gösteren videolu yeni bir ders olacak. Ders, konuşma, kelime bilgisi ve yazma derslerini içerir.

Bireysel öğrenenler ve İngilizce öğretmenleri için yazdırılabilir çalışma sayfaları, değerlendirmeler ve ders planları da vardır. Haftalık dersleri takip etmenizi ve yorumlarınızı ve e-posta yoluyla ilerlemenizi bizimle paylaşmanızı öneririz.

Summary


Anna moves to Washington, DC. She meets Pete at her new apartment.

özet,

Anna Washington, DC’ye taşınır. Pete ile yeni evinde tanışır.

Speaking

Watch the video and record yourself. Listen to yourself. Then listen to the video again.

Konuşuyorum,

Videoyu izleyin ve kendinizi kaydedin. Kendini dinle. Ardından videoyu tekrar dinleyin.

Pronunciation

In careful speech,

we say words with a small break. In everyday speech, the sounds come together with little or no break. Watch the video to learn about how the sounds change. Practice the example.

  • Telaffuz

Dikkatli konuşmada, küçük bir mola ile sözler söylüyoruz. Her gün yapılan konuşmada, sesler çok az ya da hiç mola vermeden biraraya gelir. Seslerin nasıl değiştiği hakkında bilgi edinmek için videoyu izleyin. Örneği uygulayın.

Conversation

konuşma

Pete: Hi! Are you Anna?

Anna: Yes! Hi there! Are you Pete?

Pete: I am Pete

Anna: Nice to meet you

Anna: Let’s try that again. I’m Anna

Pete: I’m Pete. “Anna” Is that A-N-A?

Anna: No. A-N-N-A

Pete: Well, Anna with two “n’s” … Welcome to … 1400 Irving Street!

Anna: My new apartment! Yes!

TÜRKÇE

Pete: Merhaba! Sen anna mısın

Anna: Evet! Merhaba! Pete misin?

Pete: Ben Pete

Anna: Tanıştığımıza memnun oldum

Anna: Tekrar deneyelim. Ben anna

Pete: Ben Pete. “Anna” Bu A-N-A mı?

Anna: Hayır. A-N-N-A

Pete: Evet, iki “n” ile Anna … Hoşgeldiniz … 1400 Irving Street!

Anna: Yeni dairem! Evet!

Writing

Introduce yourself in the Comments section. Download the worksheet to learn the alphabet and numbers.

Yazı

Yorumlar bölümünde kendinizi tanıtın. Alfabeyi ve sayıları öğrenmek için çalışma sayfası

  • Alfabeyi ve sayıları öğrenmek için çalışma sayfası

For a fun way to learn the alphabet, watch the alphabet video below.

Alfabeyi öğrenmenin eğlenceli bir yolu için, aşağıdaki alfabe videosunu izleyin.

Learning Strategy


Each week we teach a new learning strategy. The first one is Set a Goal. ​

When we set a goal, we decide what we want to do or learn.

You are studying English with VOA Learning English. What do you want to learn? Here is an example:

Pat works at a coffee shop. She wants to greet her customers in English. She sets a goal: “In three months, I will feel confident in greeting customers in English.”

Learning Strategies are the thoughts and actions that help make learning easier or more effective. Setting a goal is an important learning strategy because it gives you a strong reason to keep studying.

TÜRKÇE

  • Öğrenme Stratejisi

Her hafta yeni bir öğrenme stratejisi öğretiyoruz. İlki, Hedef Belirle.

Bir hedef belirlediğimizde, ne yapmak veya öğrenmek istediğimize karar veririz.

VOA İngilizce Öğrenimi ile İngilizce öğreniyorsunuz. Ne öğrenmek istiyorsun? İşte bir örnek:

Pat bir kafede çalışıyor. Müşterilerini İngilizce olarak selamlamak istiyor. Bir hedef belirledi: “Üç ayda, müşterileri İngilizce olarak karşılama konusunda kendimi güvende hissedeceğim.”

Öğrenme Stratejileri, öğrenmeyi kolaylaştıran veya daha etkili hale getiren düşünce ve eylemlerdir. Bir hedef belirlemek önemli bir öğrenme stratejisidir, çünkü çalışmaya devam etmeniz için size güçlü bir neden sunar.


New Words

apartment – n. a usually rented room or set of rooms that is part of a building and is used as a place to live. She lives in an apartment.

meet – v. to see and speak to someone for the first time. Pete meets Anna on the street.

new – adj. not known before; recently bought or rented. Anna has a new friend.

nice – adj. good and enjoyable​. It is nice to see you.

street – n. a road in a city, town, or village. Anna lives on Irving Street.

try – v. to make an effort to do something. Please try to say it again.

welcome – interjection. used as a friendly greeting to someone who has arrived at a place. Welcome to America!

TÜRKÇE

  • Yeni kelimeler

Apartman dairesi – genellikle kiralanmış bir oda veya binanın bir parçası olan ve yaşanacak bir yer olarak kullanılan odalardan oluşur. Bir dairede yaşıyor.

Buluşma – v. birini ilk kez görüp konuşmak. Pete sokakta Anna ile tanışıyor.

Yeni daha önce bilinmeyen – Son zamanlarda satın alınan veya kiralanan. Anna’nın yeni bir arkadaşı var.

Hoş iyi ve zevkli- Seni görmek güzel.

Sokak şehir, kasaba veya köyde bir yol – Anna Irving Caddesi’nde yaşıyor.

Bir şeyi yapmak için çaba sarfetmek- Lütfen tekrar söylemeye çalış.

Hoşgeldiniz – ünlem.- Bir yere gelen birine arkadaşça bir tebrik olarak kullanılır. Amerikaya hoşgeldin!

amerikaninsesi

İLGİLİ YAZILAR

DAHA FAZLASI

+ There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.