GÜNDEM

ADIM ADIM ŞERİAT!

Diyanet, radyo ve televizyon yayınları inceleme komisyonu kurdu…

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurduğu radyo ve televizyon yayın kurulu; ‘radyo ve televizyon yayınları inceleme komisyonu’ndan gelen proje ve programların radyo ve televizyonda yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verecek!!!

Diyanet İşleri Başkanlığı yeni yayın yönetmeliği yayımladı.

2012 yılında çıkarılan eski yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Eski yönetmelikte; ‘sesli ve görüntülü yayın komisyonu’ vardı…

Yeni yönetmelikte ‘radyo ve televizyon yayınları inceleme komisyonu’ kuruldu.

  • Yeni yönetmelikte amaç:

”Toplumu din konusunda aydınlatmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yapılacak Türkçe, yabancı dil ve lehçelerde basılı, süreli, sesli, görüntülü ve dijital yayınların hazırlanması, incelenmesi, işlenmesi ve basılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek.”

Komisyon, ilgili daire başkanının başkanlığında en az 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşacak. İhtiyaca göre birden fazla da komisyon kurulabilecek.

  • Eski yönetmelikte komisyonun görevleri:

‘Diyanet tarafından hazırlattırılacak proje, sinopsis veya senaryolar ile sesli ve görüntülü eserlerin ön incelemesini yapmak’ olarak belirlenmişti.

  • Yeni yönetmelikte kapsam genişledi.

”Başkanlıkça (Diyanet) veya kamu kurum ve kuruluşları ile prodüksiyon firmalarınca hazırlanan/hazırlattırılan yayın, proje ve eserlerin incelemesin.i” de yapacak…

Komisyonun inceleme esasları ise değiştirilmedi.

İLGİLİ HABER

  • Yönetmelik ile:

‘Radyo ve televizyon yayın kurulu’ da oluşturuldu. Kurul, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı’nın başkanlığında genel müdür ve ilgili daire başkanı ile kariyer uzman ve üstü düzeyinde personelin yer aldığı 7 üyeden oluşacak.

  • Kurul, radyo ve televizyon inceleme komisyonundan gelen proje ile programların radyo ve televizyonda yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verecek.
  • Diyanet’in milyonlarca liralık bütçesine karşın yayınlar için genel bütçeden de ödenek ayrılacak.
  • Kurul, yayın dönemi içerisinde yayımlanan programların içerik, bölüm sayısı, izlenebilirlik ve sunucu performanslarını değerlendirerek format, içerik, sunucu değişikliği ile programların devamına ya da yayından kaldırılmasına da karar verecek.
  • Kanalın kimliği ve yayın politikasına uygun olarak hazırlanan taslak yayın akış prototipine de son şeklini yine bu kurul verecek.
  • Diyanet, televizyonda, radyoda veya dijital ortamda yayımlanmak, ücretsiz dağıtmak veya piyasaya sunmak üzere her çeşit sesli, görüntülü yayın hazırlayabilecek veya hazırlatabilecek.
  • Radyo ve televizyon yayınlarıyla ilgili olarak hazırlanacak bir protokol/sözleşme ile TRT ve diğer yayın kuruluşları ile işbirliği de yapabilecek.

İLGİLİ HABER

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
%d blogcu bunu beğendi: