Yargı reformunun ilk paketi ekim ayı başında görüşülecek.

Yargı reformunun ilk paketinde denetimli serbestliğe ilişkin değişiklikler yer almayacak!

Ceza indirimi ile ilgili neler var?

 • Cezaların toplamında 5 yıl indirim…

Şartlı ceza indirimi ve denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesi olarak adlandırılan teklif hükümlü ve tutuklu olanların kesinleşmiş hükümlerde, hükmolunan cezaların toplamından birdefaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılmasını öngörüyor.

Hükümlü ve tutuklunun indirim yapıldıktan sonra infazı gereken cezası kalmazsa salıverilecek…

Düzenleme her ne kadar terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddeti kapsamasa da infaz rejimi uyarınca adli suçlarda cezanın yüzde 66’sının yatılması şartı yüzde 50’e çekilecek…

Sanık veya şüphelinin tutukluluk durumu, istinaf ve temyiz kanun yolunda, ilk derece mahkemesi ile istinaf ceza dairesince hükmolunan cezaların toplam süresi; kovuşturma evresinde, iddianamede ya da görevsizlik kararında sanığın işlediği iddia olunun suç ve suçlara ilişkin sevk maddelerindeki cezanın alt sınırı; soruşturma evresinde şüphelinin üzerine atılı suç veya suçların kanun maddelerinde gösterilen cezanın alt sınırı göz önüne alınarak tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresi üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılmak suretiyle değerlendirileceği belirtiliyor.

İLGİLİ HABER

Af kapsamın alınmayan suçlar neler?

MHP’nin kanun teklifinde af kapsamında yer almayan suçlar şunlar…

 • Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar

TCK Madde 302’de devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozmak, hükumete karşı silahlı isyan, silahlı örgüt, silah sağlama, suç için anlaşma…

 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar

Anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı, yasama organına karşı suç, hükumete karşı suç

 • Milli savunmaya karşı suçlar

Halkı askerlikten soğutma, askerleri itaatsizliğe teşvik…

 • Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları

Devletin güvenliğine ilişkin belgeler, devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, siyasal veya askeri casusluk, devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, gizli kalması gereken bilgileri açıklama, yasaklanan bilgileri temin, yasaklanan bilgileri açıklama…

 • Soykırım ve insanlığa karşı suçlar
 • 3713 saylı Terörle Mücadele Kanunundaki suçlar
 • 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun kapsamına giren suçlar
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar
 • Cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz…
 • Vücut dokunulmazlığına karşı suçlardan olan insan üzerinde deney suçu ile organ veya doku ticareti suçu
 • 6831 sayılı Orman Kanunundaki suçlar
 • Kasten Öldürme ve Nitelikli Halleri
 • İşkence ve Eziyet Suçları

İLGİLİ HABER

Ceza indirimi kapsamı içinde yer alması öngörülen suçlar neler?

Hazırlanan Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu’nda önemli değişiklik içeren yasa tasarısında ceza indirimi kapsamına giren bazı suçlar :

 • Türk Ceza Kanununun ‘Kamu Barışına Karşı Suçlar’ başlığı altında yer alan 213’üncü maddedeki;

Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, 215 sayılı suçu ve suçluyu övme, 216 sayılı halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve 220 sayılı suç işlemek amacıyla örgüt kurma.

 • Mal varlığına karşı suçlar olarak adlandırılan;

Hırsızlık, dolandırıcılık, yağma suçlarıyla kamunun sağlığına karşı suç olarak yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti de indirim kapsamında yer alacak.

 • Kanunda kamu idaresinin güvenirliğine ve işleyişine karşı suçlar altında düzenlenen;

Zimmet, irtikap, denetim görevinin ihmali ve rüşvet suçunun şartlı indirim kapsamına alınması da tasarının içinde yer alıyor.

İkinci pakette yer alması beklenen düzenlemeler neler?

 • Temyiz edilemeyen 5 yılın altındaki hapis cezaları kapsamında olsa bile;

Türk Ceza Yasasının ‘halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’, ‘kanunlara uymamaya tahrik’, ‘suç işlemeye tahrik’, ‘suçu ve suçluyu övme’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’, ‘devletin egemenlik alametlerini aşağılama’, ‘silahlı örgüt’, ‘halkı askerlikten soğutma’ suçları ile Terörle Mücadele Yasası’nın 7. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlarda verilen cezalar temyize götürülebilecek.

İLGİLİ HABER

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: