Sayıştay’dan Emsal Karar…

Kararla, belediyeler kanalıyla yapılan keyfi harcamaların önüne geçilmesi bekleniyor…

Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile birlikte ödettirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir…

Sayıştay: ”Harcırah Kanunu’ndaki belirtilen miktarın üzerindeki tutar ceplerinden karşılanacak!”

Kararla, belediyeler kanalıyla yapılan keyfi harcamaların önüne geçilmesi bekleniyor…

Emsal nitelikteki karara Sayıştay 5. Dairesi imza attı.

  • Bir belediye adına şehir dışındaki fuara giden belediye personelinin konaklama gideri, belediyenin ‘Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri’nden ödendiği tespit edildi…

Açılan soruşturmaya son noktayı Sayıştay 5. Dairesi koydu.

Kararda şöyle denildi:

Yatacak yer temini için ilgili kişilere ödenecek gündelik tutarının da ilk 10 gün için gündeliklerinin yüzde 50 artırımlı miktarı olan tutarı geçmemesi gerekmektedir.

Ancak yapılan incelemede bu tutarın oldukça üzerinde konaklama gideri ödemesi yapıldığı anlaşılmaktadır.

Sorumlular savunmalarında harcamaların il dışında yapılan belediyenin katıldığı fuarlarda organizasyon, personel ve benzeri giderler olduğunu ve bu ödemelerin Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri kapsamında yapıldığını belirtmişlerdir.

Fuara görevli olarak gönderilen belediye personeline harcırah ödemesinin yapılmadığını ifade etseler de belediye personelinin il dışındaki konaklama bedellerinin fuar organizasyonun giderleri arasında sayılması mümkün görünmemektedir.

Nitekim İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi’nin 5 inci maddesinde konuya açıklık getirilmiştir.

Fuar organizasyonuna katılım amacıyla il dışında geçici görevlendirilen belediye personelinin konaklama bedellerinin Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri kapsamında ödenmesi mümkün değildir.

Bu durumda, geçici görevlendirme ile il dışına gönderilen personelin konaklama bedellerinin ödenmesinde Harcırah Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

Bu itibarla, adı geçen personel için mevzuatta öngörülen sınırın üzerinde konaklama gideri ödemesinde bulunulması sonucu oluşan kamu zararının, Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisine müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile birlikte ödettirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

http://www.cumhuriyet.com.tr

İLGİLİ YAZILAR

DAHA FAZLASI

+ There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.