Yazar Yusuf Fidan’ın Türk eğitim sistemini incelediği kitabı ‘Eğitimde Çöküş’…

Yusuf Fidan: ”Türk eğitim sisteminde inanç eksenli ve piyasacı eğitim anlayışı, sistemin çöküşünü beraberinde getirdi.

Fidan: ”Dini vakıf ve cemaatlerin yapılan protokollerle okullara sokulması ve benzer uygulamalar önünde hiçbir engel kalmadı. Seçmeli din dersleri ile okullar ‘imam hatipleştirildi’…” 

2017 yılında müfredattan kaldırılan ‘evrim’ konusu önemli!

Evrim, modern bitolojinin temel taşı. Evrim basit bir hipotez değil, kanserle mücadeleden robotiğe, nano-teknolojiden ekosistemlerdeki madde dönüşümüne, tıp ve eczacılıktan doğanın korunmasına kadar çok çeşitli alanlarda sürdürülen uygulamaların temelini oluşturmakta.

Evrim Eğitimi Neden Kaldırıldı?

“Yeni eğitim sistemi uygulamaya konulduktan beş yıl sonra, 2017’de MEB, hazırladığı Taslak Program’da 53 dersin kapsam ve içeriklerinin yeniden düzenlendiğini belirtti. MEB Müsteşarı Yusuf Tekin’in açıklamalarına göre, öğrenci kazanımları sayısında %30 sadeleşmeye gidilmişti. ‘Evrim’ konusu da bu arada müfredattan tamamen çıkartıldı.

Evrim kuramının kuşkulu olduğu veya bilimsel olmadığı görüşüne sahip ve bu sebeple okullarda eğitiminin yasaklandığı iki ülke bulunuyor dünyada, birisi Suudi Arabistan, diğeri maalesef ki Türkiye.

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, bu konuya ilişkin sorulan bir soruya verdiği yanıtta, ‘Binlerce bilimsel teori varken evrim teorisinin seçilerek MEB müfredatı içine neden sokulmuş olduğunu anlamıyorum, biz bu teoriyi çıkardık’ dedi.

Bu kararın, evrim teorisinin İslamiyet anlayışı ile uyuşmaması sebebiyle verildiği iddialarını yalanladı, ‘Sadece çocuklarımızın gelişim trendi açısından o ünitenin temel eğitim, orta eğitim müfredatında verilmesinin doğru olmadığına karar verdik’ dedi.

Oysa bu kararın, ‘değerler eğitim, milli ‘manevi değerler’ ile doğrudan ilgili olduğu çok açıktı.

Müsteşar Yusuf Tekin’in ‘Binlerce bilimsel teori varken ecrim teorisinin seçilerek MEB müfredatı içine neden sokulmuş olduğunu anlamıyorum’ demesi cehaletten değilse, kamuoyunu yanıltma amacındadır.”

https://www.cafemedyam.com/2019/01/26/acaba-ortunme-evrimi-nasil-basladi-incir-yapragiyla-mi/

EVRİM MODERN BİYOLOJİNİN TEMEL TAŞIDIR

“Evrim, modern biyolojinin temel taşıdır. Evrimsel biyoloji 21. Yüzyılda yaşam bilimlerinin en hızlı gelişen alanlarından biridir. Evrim basit bir hipotez değil, kanserle mücadeleden robotiğe, nano-teknolojiden ekosistemlerdeki madde dönüşümüne, tıp ve eczacılıktan doğanın korunmasına kadar çok çeşitli alanlarda sürdürülen uygulamaların temelini oluşturan veya bunlara ilham kaynağı olmuş bir kuramdır.

Birçok alanda katma değeri yüksek buluşlar evrimsel biyoloji bilim dalının bulgularına dayanmaktadır.

Evrim kuramını da, tıpkı yerçekimi ya da termodinamiğin yasaları gibi anlamamız gereklidir. Çünkü bu saydığımız kuramsal yaklaşımların ortaya koyduğu bilgi ve düşünme biçimini ihmal ederek (yok sayarak) ne temel ne de sosyal bilimlerle uğraşmamız mümkün olabilir.

Türkiye kamuoyundaki yaygın bir görüşün aksine günümüz dünyasında yaşam bilimleri alanında evrim konusunda herhangi bir belirsizlik veya tartışma bulunmamaktadır.

Canlıların ortak kökeni, mutasyon ve doğal seçilim yoluyla zaman içerisinde değişiklikleri tüm dünyada temel birer olgu olarak kabul edilmektedir.

Doğal seçilim yoluyla evrim, biyologlar ve bilim insanlarının çok büyük bölümü tarafından gözlemlenmiş bir olgu olarak kabul edilir ve tıp dahil modern hayat bilimlerinin her alanında kullanılır.

Darwinci evrim teorisi, tüm doğal bilimlerde uygulanan aynı sıkı deneysel delil standartları uyarınca birçok kritik sınamayı geçmiş, sağlamca tesis edilmiş bir teoridir.

Evrimsel biyolojinin ülkemizde kapsamlı öğretiminin Türkiye’nin eğitim ve kalkınma hedefleri açısından önemi büyüktür.

İlköğretim fen ve teknoloji dersi ve ortaöğretim biyoloji dersi müfredatlarının evrimsel biyolojinin temel alınarak düzenlenmesi için 3 ana sebep bulunmaktadır. Bunun nedenlerine bir bakalım:

Öğrencilerin canlıların ortak kökene sahip oldukları, zaman içinde değişiklikleri, doğal seçilim yoluyla çevre koşullarına adapte olabildikleri yönündeki olguları kavraması çok önemlidir.

Yaşam bilimleri alanındaki temel kavramların (örneğin kalıtım, canlı çeşitliliği, ekoloji) bütünleştirilebilmesi ve daha önemlisi bu konuların anlaşılmaları için evrim bilgisi gereklidir. Örneğin müfredata 9 ve 10. Sınıflarda işlenen küresel iklim değişikliğinin ülkemizin canlı çeşitliliğine etkisinin kavranmasında evrimsel bakış açısı zorunludur.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘biyoloji okuryazarlığının geliştirilmesi’ hedefine yaklaşmak için, fen ve teknoloji dersi ile biyoloji dersleri müfredat ve ders kitaplarında, evrimsel biyoloji konularının etkili ve eksiksiz bir şekilde anlatılması zorunludur.

Öğrencilerimizin uluslararası düzeyde başarıları (örneğin PISA gibi testlerde performansları) açısından da evrim konusunda çıkan yaşam bilimleri sınav sorularını cevaplayabilmeleri önemlidir.”

https://www.cafemedyam.com/2019/08/30/eski-atalarimizla-ilgili-tum-gercekleri-biliyor-muyuz/

EVRİMSEL SÜREÇLER HEKİMLER VE TOPLUM TARAFINDAN ÖZÜMSENMİŞ OLSAYDI BU ÖNLEMLERE GEREK DUYULMAYACAKTI

“Evrimsel mekanizmaların toplum tarafından doğru kavranması sağlık, ziraat, çevre koruma gibi birçok alanda maddi öneme sahiptir. Evrimsel biyolojinin farklı alanlarda uygulamalarına ve gelişkin bir evrim öğretiminin sağlayacağı kazanımlar için çok sayıda örnek verilebilir:

  1. Yanlış antibiyotik kullanımı gerisinde hekimlerimizin evrimsel değişim mekanizmalarını yeterince kavramadıkları gerçeği yatmaktadır. Oysa evrimsel süreçler hekimler ve toplum tarafından yeterince özümsenmiş olsaydı bu pahalı önlemlere gerek duyulmayacaktı.
  2. Benzer bir sorun ülkemizde çiftçilerin aşırı antibiyotik veya pestisit kullanımıdır. Kısacası, sağlıktan çevreye kadar tüm konuların evrimsel biyoloji ekseninde ve birbirleriyle ilişkileri öne çıkarılarak anlatılması, öğrencilerin ve toplumun bu konulardaki kavrayışını ve algı düzeyini artıracaktır.
  3. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2015 yılında yayımlanan Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı’nda ifade edildiği gibi Türkiye, önümüzdeki yıllarda yaşam ve sağlık bilimleri alanlarında uluslararsı düzeyde öen çıkmayı, bilgi ve teknoloji üretir seviyeye gelmeyi hedeflemektedir. Bunun için dünya ile rekabet edebilecek çapta genç araştırmacı yetiştirilmesi zorunludur. Canlılığın kökeni ve değişim mekanizmalarını yeterince tanımayan, yani evrimsel biyolojiye hâkim olmayan gençlerin, uluslararası düzeyde bilim ve teknoloji üretiminde rekabet edemeyeceği açıktır.

Bu bahsettiğimiz alanlarda genç araştırmacılarımızın yeni bilgi üretmelerini sağlayacak derinlikte bir kavrayış ve bilgi birikimi, ancak ilk ve ortaöğretim düzeyinde (öyle laf olsun diye konulmuş, çekingen şekilde değil) sağlam bir evrim öğretiminin üzerine inşa edilebilir. Üniversite evrim eğitimi için geçtir ve yeterli olmayacaktır, üstelik buralarda da nitelikli bir evrim eğitimi kalmamıştır.

Kısacası, Türkiye’nin yaşam ve sağlık bilimleri alanlarında ilerlemesi ve hedeflerine ulaşması ancak erken yaşta sistemli bir evrim eğitimi ile mümkündür.”

https://www.cafemedyam.com/2019/09/05/insanligin-sicramasi-buyuk-insansi-maymunlar-ailesi/

Odatv.com

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: