Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı (BOZULMASINA ), 13.12.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi...

Kambiyo senetlerine özgü takip. İmzaya itiraz edilmiş. İtiraz sonuçlanmadan alacaklı taraf, İcra Ceza Mahkemesinde dava açabilir mi?

CEVAP: Av. Onur:

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, 13.12.2000 tarih ve 2000/25067 Esas, 2000/20828 Karar.

İmzaya itiraz üzerine İcra Tetki Merciince şikayetten sonra takibin geçici olarak durdurulmasına karar verildiğinin anlaşılması karşısında, İİK.nun 169 ve 170. maddelerine göre kambiyo senetlerine özgü takiplerde borca veya imzaya itiraz icra takip işlemlerini durdurmaz ise de mal beyanında bulunma icra takip işlemlerinden sayılamayacağından, itirazını süresinde yaptığı anlaşılan sanığın mal beyanında bulunma zorunluluğu bulunmadığı, İİK.nun 75. maddesine göre ancak itirazın iptaline veya kaldırılmasına karar verilmesi durumunda kararın borçluya tefhim veya tebliğinden itibaren üç gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmesi gerekeceği gözetilmeden, itirazın sonucu alınmadan yapılan şikayet üzerine atılı suçun oluştuğundan söz edilerek yazılı biçimde mahkumiyet hükmü kurulması,

Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı (BOZULMASINA ), 13.12.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: