GENEL

Haciz, 00002

SORU:
‘Evli olmama rağmen babamın evinde yaşamaktayım ve evdeki bütün eşyaların, babama kayıtlı faturası var. Ben bu adresi göstererek kredi kartı aldım kullandım ve ödeyemiyorum. Bu adresdeki eşyalara haciz uygulanabilirmi?

CEVAP: Av.Mehmet Taylan Karakum:

1-) Alacaklının talebi ile her yerde haciz yapılır. Elbette, bu sırada, gerek borçlu ve gerekse üçüncü kişi tarafından, bu mallara ait istihkak iddiası ileri sürülebilir.

2-) Haczedilen mallar, alacaklı (veya vekili) tarafından aksi istenmedikçe, adli yeddieminlikte muhafaza altına alınır.

3-) Basit istihkak iddiası üzerine, icra müdürlüğü, dosyayı İcra Hakimliği’ne tevdii eder ve bir karar ister. Aleyhine karar verilen tarafın -üçüncü kişiler dahil-, bu karara karşı, 7 gün içinde istihkak davası açmaları zorunludur.

4-) Borçlunun bulunduğu herhangi bir yerde yapılan menkul mal hacizlerinde, mülkiyet karinesi, borçlu aleyhinedir. Yani; borçlu ile üçüncü kişi tarafından, bir menkul mal, birllikte elde bulunduruluyorsa, bu mal, borçlunun addedilir ve icra memuru, borçlu ve üçüncü kişiye, doğrudan istihkak davası açmak üzere, 7 gün süre verir.

5-) Haciz sırasında borçlu yoksa dahi, 1 ve 2. Kural’lar geçerlidir. Bu durumda icra memuru, haciz isteyen alacaklıya, doğrudan istihkak davası açmak üzere 7 günlük süre verir.

6-) Bu kuralların aksinin uygulanması, şikayet (hukuk davasıdır) sebebidir ve yapılan işlem iptal edilir.

SONUÇ OLARAK:
Babanızın ev eşyaları haczedilir, hatta muhafaza altına da alınabilir. Haciz sırasında yaşanacaklara göre; bu haczin kesinleşip kesinleşmeyeceği belirlenecektir. Kurallar geneldir, ancak, her olaya özgü olarak, ayrı uygulama alanı bulurlar.

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
%d blogcu bunu beğendi: