GENEL

Sayıştay’dan ‘usulsüzlük’ tespiti…

Sayışta, iktidarın sınav şartına bağlı kalmaksızın, istediği kişiyi istediği kadroya memur olarak atamak için kullandığı uygulamayı yasalara aykırı buldu.

Sayıştay’dan ‘usulsüzlük’ tespiti: AKP‘nin, bakanlıklar ve belediyelerdeki devlet memurluğu kadrolarına yandaşlarını sınavsız olarak yerleştirmek için kullandığı yöntem usulsüz…”

Sayıştay, son düzenleme ile Erdoğan’a tanınan istisnai kadrolara atama yetkisi ile ilgili bir karar aldı…

AKP’nin istediği kişiyi istediği kadroya sınav şartı bağlı kalmaksızın memur olarak atamak için kullandığı, ‘Önce özel kalem müdürlüğüne oradan da unvanlı başka bir göreve uygulaması’ yasalara aykırı bulundu.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 59’uncu maddesi hükmü uyarınca: Bir kişinin, Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna açıktan atandıktan sonra sınavsız olarak mühendis kadrosuna geçirilmesi nedeniyle aldığı, aylık, zam ve tazminatlar ile ek ödemelerinin tüm sorumlulardan geri alınması kararlaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı’nın özel kalem müdürlüğü atamaları ile ilgili bir genelgesi de hatırlatıldı:
‘657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesi kapsamında tanınan atama yetkisi, sınırsız bir yetki olmayıp, bu yetkinin memuriyete sınavsız girişin bir yönetimi gibi kullanımına hukuken imkân bulunmamaktadır. Bu sebeple, özel kalem müdürlüğü kadrolarına atanacakların seçiminde, belediye başkanlarının bir seçim dönemi boyunca çalışabilecekleri ehliyet ve liyakat sahibi kişileri seçmeleri esastır.”

Yönetmeliğe aykırı olarak sınav yapılmadan mühendisliğe yapılan atama kazanılmış hak sayılamaz…

”Kazanılmış hakkın varlığından söz edebilmek için, hakkın yürürlükteki hukuk kurallarına uygun olarak tesis edilen bir işlemle elde edilmesi gerekmektedir. Hukuka aykırı olarak tesis edilen işlemlerin kazanılmış hak doğurması mümkün değildir. Yönetmeliğe aykırı yapılan atamaların iptal edilmesi gerekmektedir.”

”Özel kalem müdürlüğünden sadece memuriyete atama yapılabilinir. Unvanlı kadrolara sınavsız atanma mümkün değil. Sınavsız mühendis kadrosuna atanan bu kişiye yapılan ödemeler nedeniyle de kamu zararına yol açılmıştır.”

YAPILAN ÖRNEK USULSÜZ UYGULAMALAR

1-) Adana Ceyhan Belediyesi’nde: Üç yılda üç personelin Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna atandıktan sonra çeşitli görevlere veya diğer kuramlara naklen atamasının yapıldı.

2-) Afyonkarahisar Belediyes’nde: Üç yılda yedi kez Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna atama yapıldı. Bunlardan dördü daha sonra diğer kuramlara naklen atandı.

3-) Ankara Sincan Belediyesi’nde: Dört yılda yedi personelden altısı Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna açıktan atandıktan sonra çeşitli görevlere veya diğer kuramlara naklen ataması yapıldı.

4-) Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nde: Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna açıktan atanan 45 yaşında ve fiziki koşulları uygun olmayan personel zabıta memurluğu kadrosuna atandı.

5-) İstanbul Arnavutköy Belediyesi’nde: Özel kalem müdürlüğü kadrosuna 10 farklı kişi 12 defa atandı, bu atamalardan yalnızca ikisi devlet memurları arasından yapıldı.

6-) Güngören Belediyesi’nde: Daha önce memur olmayıp, özel sektörde çalışan bir şahıs açıktan atamasının yapılmasından 30 gün sonra Beyoğlu Belediyesi’ne memur kadrosunda görevlendirildi.

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
%d blogcu bunu beğendi: