Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun açıklamaları…

Ömer Faruk Eminağaoğlu

Eski YARSAV Başkanı, hukukçu Ömer Faruk: AKP‘nin İstanbuliçin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yaptığı ‘olağanüstü itiraz‘ başvurusu. İstanbul için bu yol kapalı.
Seçimlerde olağanüstü itiraz yolu, seçim tutanağının yani mazbatanın düzenlenmesinden sonraki ‘yedi gün’ içinde başvurulabilinir ama bu yol her konuyu kapsamaz. Sadece seçimin sonucuna etkili bir olay veya durum nedeniyle, kanıt ve gerekçeleri de açıkça gösterilerek
başvurabilmek olanaklı.”

Olağanüstü itiraz nedenleri neler?


1-) Adaylarla ilgili konular,
2-) Seçmenlerle ilgili konular,
3-) Diğer konular.

Adaylarla ilgili konular,

”Seçim Yasası’nda adaylarla ilgili olağanüstü itiraz nedenleri:
-Sadece adayın ‘Türk vatandaşı olmadığına,
-Yaşının yasada öngörülenden küçük olduğuna,

-İlkokul mezunu olmadığına,
-Seçilme yeterliliğini kaybettiren bir mahkûmiyetinin bulunduğuna ilişkin bu dört nedenden herhangi biri ileri sürülerek,
yine YSK kararlarına göre ayrıca mahkeme kararları uyarınca:
-Yasaklılık,
-Hak yoksunluğu,
-Askerlik yapmama nedenleri ile yapılabileceği belirtiliyor.”

Seçmenlerle ilgili konular

”Seçim Yasası’na göre, kesinleşen sandık seçmen listeleri esas alınarak, bu listelerde yer alanlar oy kullanabilirken, bu listelerde yer almayanlar oy kullanamaz. Seçmen listeleri kesinleştikten sonra, taşıma seçmen veya başka bir nedenle seçmen olunamayacağı veya olunabileceği gibi iddialar ya da askı süresinin yetersizliği gibi nedenler ileri sürülemiyor.”

‘Yine listeler kesinleştikten sonra, listelerde yer almasalar bile oy kullanabilecek kişileri de yasa, sınırlı olarak sayıyor.
Bu kişiler:
-Askı süresinde başvurmalarına rağmen kesinleşen listede adı yer almayan
-Sandıklarla ilgili olarak resmen görevlendirilen kişiler olup, bunların da hangi koşullarda oy kullanabilecekleri yasada açıklanıyor.”

”Öte yandan Seçim Yasası’nda,
-Kesinleşen seçmen listesinde yer alsalar bile, seçmen yeterliliğini kaybettiren durumları oy verme gününe kadar resmi belge ile ortaya konulan kişilerin de oy kullanamayacağı, örneğin adları kesinleşen listede olsa bile Seçim Yasası’nın 8’inci maddesinde belirtildiği üzere, bu arada kısıtlanan veya (bu dönemde bile kesinleşen bir mahkûmiyet kararı gereği) kamu hizmetlerinden yasaklananların ya da tutuklu seçmen listesinde kayıtlı iken bu dönemde tahliye olanlar da oy kullanamıyor. ”

“İşte seçmenlerle ilgili bu durumlara aykırı olarak oy kullandırılması veya kullandırılmaması, bu durumun da ancak seçim sonucuna etkili olması, yani ancak bir seçilememe durumu yaratabilmesi, olağanüstü itiraz nedeni olabiliyor.”

Diğer konular

”Olağanüstü itiraz’ nedeni sayılacak diğer nedenler:
-Seçim sonuçlarına etkisi olabilecek, seçmen ve adaylar dışındaki, maddi vakıa ve olaylar da, açıkça kanıt ve gerekçeleri ortaya konularak, olağanüstü itiraz konusu edilebiliyor.”

Eski YARSAV Başkanı, hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu:
“Bu hukuksal gerçeklik karşısında; İstanbul yerel seçimlerinde hukuk ve demokrasi dolanılmamalı, halkın ortaya çıkan iradesinin yani hukuk ve demokrasinin gereği yerine getirilmeli.”

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: