Albayrak yeni reform paketini açıkladı

BES yeniden yapılandırılacak, ulusal kredi derecelendirme şirketi kurulacak…

Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:
‘Bireysel emeklilik sistemi yeniden yapılandırılacak, kıdem tazminatı fonu ile entegrasyonu sağlanacak, ulusal kredi derecelendirme şirketi bu yıl içinde kurulacak…

‘Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019’

Ağustos ayında yeni ekonomi yaklaşımımızı paylaştık. Ekonomimizi tüm sınamalardan etkilenmeden çıkacak güçlü temeller üzerine inşa edeceğimizi ifade ettik.”

Eylül ayında orta vadeli programı yeni ekonomi programı ile kamuoyuyla paylaştık. Ortaya konulan hedeflere ulaşmak için reform programını hayata geçireceğimizi ilan etmiştik.”

Bugün reformların ilanı için buradayız. 2019 yılında hayata geçirmeyi taahhüt ettiğimiz adımları paylaşacağız. 2020 yılında önümüzdeki yıl gerçekleştirmeyi düşündüğümüz adımları seneye anlatacağız.”

”Cumhur İttifakı vatandaşlarımızdan güçlü bir güvenoyu almıştır. Türkiye’nin önünde 4,5 yıllık seçimsiz bir dönem vardır.”

‘Finansal Sektör Önceliğimiz’

‘Reform alanlarımızın başında finansal sektör geliyor. İlk alan bankacılık. Reel sektörü finanse etmeye devam etmesini temin etmek en önemli önceliklerinden biridir demiştik. Tahsili gecikmiş kredilerin oranı yüzde 4,2 düzeyinde. Tahsili gecikmiş alacakları bankacılık sektörü için bir risk oluşturmuyor. Sektörün daha dirençli hale gelmesini önemsiyoruz. Bu kapsamda bir dizi önlemi alıyoruz. Kamu bankalarının sermayesinin güçlendirilmesi için 28 milyar TL’lik DİBS kamu bankalarına verilecek. Bilançoları çok daha dirençli hale getirilecek.”

”-Özel bankalarımız yeniden sermaye planlarını yürütüyorlar. İhtiyaç halinde bu sermayelendirmeyi yapacaklar.
Ulusal veri merkezini de kuracağız.
-Bir diğer adım aktif kalitesinin artırılması. Bankalar Birliği öncülüğünde kamunun olmadığı bir yapıda enerji ve inşaat gibi önem teşkil eden sektörlerde
enerji girişim fonu ve gayrimenkul fonu oluşturulması var.”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde 'Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019'u açıkladı.

Emeklilik sisteminin reforme edilmesi

”Emeklilik sisteminin reforme edilmesi en önemli yapısal reformlardan biri. Daha sürdürülebilir emeklilik sistemi vatandaşa fayda sağlayacak. Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle tasarruflar artırılarak dış müdahalelere karşı ekonomi güçlü hale gelecek. BES ve kıdem tazminatının yapılandırılması tüm paydaşların katılımıyla kıdem tazminatı reformunu hayata geçireceğiz.”

Kıdem tazminatı fonu ile BES’in entegrasyonu planlanıyor. Yeni yapıyla birlikte 5 yılda sistemde biriken fonların milli gelirin yüzde 10’unun üstüne çıkacağını öngörüyoruz.”

”Sigortacılık denetleme ve düzenleme kurumu hayata geçirilecek. Sigortalanmayan sektörlerin sigortalanmasına imkan sağlayacağız.”

”BDDK koordinasyonunda mali şeffaflığın artırılması için gerekli tedbirleri de hayata geçirecekler. Ulusal kredi derecelendirme şirketi kurulması işlemini bu yıl içinde tamamlayacağız.”

TARIMDA MİLLİ BİRLİK PROJESİ

”Bir diğer adım enflasyon konusu. Enflasyondaki en önemli sorunların başında gıda geliyor. Bu konuda en önemli adımımız tarımda milli birlik projesi olacak. Mayıs ayında tüm kamuoyu ile paylaşılacak. Üretici ve tüketici arasında değer zinciri sağlanacak. Mevsimsel dalgalanmada enflasyonla mücadelede önemli yer tutan taze sebze meyvede Sera AŞ kurulacak. İlk etapta 2 bin hektar sera inşa edilecek. Hal yasası ve gıda regülasyonuyla üretici ve kooperatiflerin hal içindeki payı artırılacak.”

MALİ DİSİPLİN

”Diğer adım bütçe disiplini. Sıkı maliye politikası en temel politikaların başında geliyor. Bütçeyle ilgili spekülasyonlara karşı güçlü tablonun farkında olmalarını arz ediyoruz. Bütçe hedeflerini tutturacak tasarruf adımları devam edecek. Seçimden sonra da mali disiplinden vazgeçmeyeceğiz. Bir kısım sektörlere vergi teşvikleri sağladık. Yüksek gelir gruplarının daha adil vergilendirilmesini sağlayacak, enflasyon etkisi minimum olacak bazı adımlar atacağız.

DOLAYLI VERGİLER

‘Vergi dönüşümü reformu. Detaylarını bu yıl içinde sunumla ortaya koyacağımız bu çalışma sürüyor. İstisna ve muafiyetler azaltılacak. Kurumlar vergisini kademeli düşürüp daha adaletli noktaya taşıyacağız. Dolaylı vergileri azaltıp dolaysız vergileri artırarak verginin tabana yayılmasını sağlayacağız. Beyanname yaygınlaştırılacak, gelire göre artan oranlarda vergilendirme planlanıyor. Mükellef dostu bir vergi sistemiyle tüm süreçlerin başarını artıracağız. Mükellef memnuniyetini sürekli ölçeceğiz. İhracata dayalı yüksek katma değer ve teknolojiyi önceleyen ekonomiyi tesis edeceğiz. Kayıt dışılıkla mücadele ile gelirleri artıracağız.”

”Sosyal güvenlik reform paketini bu yıl içinde açıklanacak. Aktif pasif oranın daha üst seviyeye çıkması ve prim gelirlerinin artırılması hedefleniyor.”

”Bir diğer reform alanı yargı alanı. Yargı reformunun vizyonu güven veren ve erişilebilir adalet sistemi olacak. Hukuk ve ekonomi birbirini tamamlayan iki çalışma alanı. Yargı sisteminin kalitesi hızı yatırım ortamını geliştirmenin temel şartları arasındadır.”

300 ÜRÜN

”İhracat noktasında Ticaret Bakanlığı ağustos ayında açıklayacağı planla ülkenin ihracatının artırılası için sürdürülebilir stratejinin oluşturulmasını sağlayacak. Bu planla katma değeri yüksek ürün ihracatının artırılması için etki analizleri yardımıyla hedef ürün ve pazarlara odaklanmış bir bakış açısı sağlanacak, birim ihraç fiyatları yükseltilecek.”

Sanayide yerlileştirme programı. 300 ürünün ortaya konacağı program mayıs ayında açıklanacak.”

Turizm master planı en geç eylül ayında açıklanacak. 4 yıl içinde 70 milyon turist 70 milyar turizm geliri hedefi gerçekleştirilecek.

Arzu Çerkezoğlu Damat’ın ‘reform’ paketini deşifre etti!


Arzu Çerkezoğlu

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın dün açıkladığı ekonomi paketine ilişkin açıklamalarda bulundu.


Arzu Çerkezoğlu: ”Damat Albayrak’ın kıdem tazminatı ve vergilerin tabana yayılması konusunda yaptığı açıklamaların asıl amacı: sıkı bir maliye politakası, sıkı bir bütçe programı uygulanarak, daha fazla vergi toplanması ve halkın üzerindeki vergi yükünün daha da artırılması.”

Arzu Çerkezoğlu: ”Devlet, daha az harcama yapma niyetinde. Devlet, sosyal harcamalardan da bütünüyle vazgeçecek demek

‘SUNULAN PROGRAMDA ÇÖZÜMLER YA DA SOMUT YAKLAŞIMLAR YOK’

”Dün Maliye Bakanı bir sunum gerçekleştirdi. Kurumlarla, iş veren örgütleriyle, sivil toplum örgütleriyle birlikte konuşarak gündeme getirdikleri söylendi ama bizimle, sendikalarla bu süreçte herhangi bir bilgi paylaşımı yok. Biz de basından ve dün yapılan sunumdan öğrendik.”

1-) KIDEM TAZMİNATI FONA DEVREDİLİRSE, İŞÇİLER ÇOK ÖNEMLİ BİR DAYANAĞINI KAYBEDECEK

”Bizim yıllardır mücadelesini verdiğimiz kıdem tazminatı hakkının fona devredilerek ortadan kaldırılması istenmekte. Üstelik de bunun zorunlu bir bireysel emeklilik sistemiyle birleştirilerek yapılacağı söylendi.”

” Kıdem tazminatı Türkiye’de işçilerin 83 yıldır var olan çok temel bir işçi hakkıdır. 1936 yılından beri Türkiye’de işçiler kıdem tazminatı hakkına sahiptir ve kıdem tazminatı aslında bizim birikmiş emeğimizdir. Geleceğe dönük de çok önemli bir güvencemizdir.”

”Eğer kıdem tazminatı fona devredilirse ve iş veren sorumluluğu olmaktan çıkarsa her şeyden önce işçiler çok önemli bir dayanağını kaybetmiş olacaklar. Dolayısıyla zaten ciddi bir ekonomik krizin yaşandığı bu süreçte, işsizliğin bu kadar yüksek olduğu bir süreçte işten çıkartmalar kolaylaşacak ve işsizlikte çok ciddi bir artış olacak.” 

2-) ‘KIDEM TAZMİNATI KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR, SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ’

”Kıdem tazminatı iş veren sorumluluğudur. Eğer bir iş veren sorumluluğu olmaktan çıkartılırsa, son ücretle bağı da kopartılırsa kıdem tazminatının hem süresi hem de miktarı azalacaktır. Dolayısıyla 45 yıldır çeşitli hükümetler döneminde gündeme gelen kıdem tazminatının fona devredilmesi konusuna hep karşı çıktık ve hükümetler de bunu geri çekmek zorunda kaldı.”

”Kıdem tazminatı bizim açımızdan kırmızı çizgidir, son kalemizdir ve fona devredilmesine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.Bunun üstelik bir de zorunlu bireysel emeklilik sigortasıyla birleştirilmesi demek de zaten son derece düşük olan ücretlere yeni bir çeşit vergi getirilmesi, yeni bir kesinti kalemi getirilmesi demektir; ki böyle bir şey kabul edilemez.”

”Bireysel emeklilik sistemi gibi, emeklilik sistemini piyasaya açan yaklaşımlar yerine emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirecek, emekli ücretlerine ciddi bir artış sağlayacak ve aynı zamanda da emekliliği bir hak olarak gören bir yaklaşıma ihtiyaç vardır.”

”Devlet kendisi, emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmek yerine bugün çalışanlardan yapılacak kesintiyle bir iyileştirme vaad etmektedir ki bunun bir karşılığı olmadığı açıktır.”

”Türkiye’de bugün fonların, ayrıca nasıl kullanıldığı da hem geçmişteki örneklerinden hem de şu an işsizlik sigortası fonunun kullanım biçiminden açıkça görülmektedir.” 

3-) ‘İŞÇİLERİ DEĞİL PATRONLARI KORUMAYA YÖNELİK BİR YAKLAŞIM SÖZ KONUSU’

”Bugün biliyorsunuz işsizlik sigortası fonu bir iş veren fonuna dönüşmüş durumdadır. İşsizlik sigortası fonundan işsizlere yapılan ödeme son derece sınırlıyken, işsizlik sigortası fonundaki kaynaklar çeşitli biçimler altında teşviklerle iş verenlere aktarılmaktadır.”

”Dolayısıyla biz kıdem tazminatının fona devredilmesini de bireysel emekliliğin zorunlu hale getirilmesini ve ikisinin birleştirilerek yeni bir fon sistemi kurulmasını da hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir. Çünkü bunun anlamı şudur; işçiden, emekçiden kesip iş verenlere kaynak aktarmaktır.”

”Kaldı ki Bakan çok açıkça, bu girişimlerle önemli bir finansman kaynağı yaratacağız demektedir. Yani sonuçta buradaki amaç; krize karşı işçilere, emekçilere halkın %99’unu değil, krizin aslında sebebi olan %1’i iş verenleri, patronları korumaya yönelik bir yaklaşım söz konusudur.”

”Bu nedenle biz geçmişte olduğu gibi, kazanılmış haklarımızı koruyacak ve bu konuda sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bütün emek örgütleri, sendikalar, sendikalı, sendikasız bütün işçi arkadaşlarımızla birlikte… ”

4-) ‘VERGİ YÜKÜNÜ İŞÇİYE, EMEKÇİYE YÜKLEME NİYETİNDELER’

”En adaletsiz vergi sistemlerinden biri Türkiye’de. Dolayısıyla bizde zaten vergilerin çok önemli bir kısmı işçilerden, emekçilerden, tüketicilerden yani halktan alınıyor.”

”Bu vergiyi tabana yaymaktaki kasıt; aynı zamanda kurumlar vergisini de düşüreceklerini söylediler, yani ciddi bir biçimde bütün vergi yükünü işçiye emekçiye ücretiyle geçinenlere, zaten bu yüksek enflasyon ve kriz koşullarında geçinemeyen ücretli kesime vergi yükünü daha da fazla yüklemek niyetindeler.”

”Açıkça şu söyleniyor; sıkı bir maliye politikası, sıkı bir bütçe programı uygulayacağız… Bunun anlamı, devlet olarak biz daha fazla vergi toplayacağız, halkın üzerindeki vergi yükünü daha da artıracağız ve daha az harcama yapacağız. Yani sosyal harcamalardan bütünüyle vazgeçeceğiz anlamına geliyor.”

”O nedenle bu programın bütününün mantığı aslında kıdem tazminatından, zorunlu bireysel emeklilik sigortasından vergi politikalarına kadar şu an Türkiye ekonomisinin içine girdiği bu kriz koşullarında, krizin bütün yükünü işçiye emekçiye halka yüklemeyi hedefleyen bir programdır.”

‘KRİZİN BEDELİNİN EMEKÇİLERE ÖDETİLMESİNE KARŞI OMUZ OMUZA…’


İLGİLİ YAZILAR

DAHA FAZLASI

+ There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.